Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Entomologické semináře v letním semestru 2012/3 na UK PDF Tisk Email

PrfUKSemináře se konají vždy v úterý od 15:00 hodin v budově Přf UK Viničná 7, Praha 2, 1. patro posluchárna č. 121, není-li uvedeno jinak; HOSTÉ VÍTÁNI 

26.3.: Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity se představuje
(společně s katedrou ekologie a botaniky, Krajinova posluchárna, Benátská 2)
Jiří Reif: Ptáci a ekologická sukcese: čeho se v lese bojí biotopoví specialisté?
Lukáš Kubička: Evoluce a hormonální kontrola pohlavního dimorfismu plazů
Jana Kulichová: Skrytá diverzita morfologicky definovaných druhů řas: ekologický pohled
Irena Šímová: Proč stále nevíme, co je zodpovědné za vztah mezi počtem druhů a dostupnou energií?


2.4.: Diskusní seminář
9.4.: Lukáš Čížek (Entomologický ústav AV ČR): Zelené peklo ve státním lese: Jihomoravské luhy včera, dnes a zítra
16.4.: Johanna Mappes a Bibiana Rojas (University of Jyväskyla): Polymorfismus aposematických signálů (společný seminář, posluchárna B7)
23.4.: Karel Chobot (AOPK ČR): Mapování a nálezová databáze bezobratlých AOPK ČR
(společný seminář, posluchárna B7)
30.4.: Jiří Hadrava, Martina Pecharová, Zuzana Tippeltová, Alena Samková: referáty o postupu na bakalářské /
diplomové práci
7.5.: exkurze NP Podyjí
14.5.: Simon Loader (University of Basel, Department of Biogeography): Evolutionary history of amphibians in the
Eastern Afromontane hotspot (společný seminář, posluchárna B7

19.2.: Úvodní seminář
26.2.: Kateřina Rezková, Kateřina Jůzová, Petra Křížková, Michael Kotyk, Jiří Hadrava: „Zoologické dny 2013“ -
vybrané přednášky a postery

5.3.: Diskusní seminář

12.3.: Hana Urbánková: představení disertační práce; Kateřina Kněnická, Šárka Mikátová: referáty o postupu na bakalářské práci

19.3.: Michail Rovatsos (katedra ekologie, PřF UK): Chromosomal evolution in theMicrotus thomasi / Microtus atticus species complex (Rodentia, Arvicolidae) (společný seminář, posluchárna B7)

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack