Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Piálek Lubomír, Mgr. Ing. PhD. PDF Tisk Email

lubomir-pialek-kontaktŠkolitel: Říčan Oldřich

Téma práce: Speciační mechanismy neotropických cichlid.

Zadáno: 2009, obhájeno 2013


Pod vedením školitele Mgr. Oldřicha Říčana, PhD. se v rámci doktorského studia na katedře zoologie PřF JU zabývá fylogenezí a historickou biogeografií ryb, především pak neotropických cichlid. Aktuálně rozpracovaná témata:

1) Diverzita a evoluce rodů Australoheros, Crenicichla a Gymnogeophagus v provincii Misiones, Argentina (terénní výzkum, popis nových taxonů, studium fylogeneze prostřednictvím metod molekulární biologie)

2) Fylogeneze středoamerického rodu Herichthys (genomový fingerprinting metodou AFLP, sekvenování mt. a jaderné DNA)

3) Biogeografie cichlid Guyanské vysočiny - analýza vztahů mezi povodími metodami historické biogeografie (PAE, BPA ad.)

Publikační činnost
Kontakt
Pedagogická činnost

Narozen:

5.12. 1965 Praha

Vzdělání:

- od 2009: doktorské studium, PřF JU v Českých Budějovicích, obor zoologie

- 2007 - 2009: magisterské studium, PřF JU v Českých Budějovicích, obor zoologie,

Téma magisterské diplomové práce: Diverzita a biogeografie rodů Australoheros, Gymnogeophagus a Crenicichla (Perciformes: Cichlidae) v provincii Misiones, Argentina.

- 2003 - 2007: bakalářské studium, BF JU v Českých Budějovicích, studijní program biologie,

Téma bakalářské práce: Rešerše ke studiu biogeografie cichlid Guyanské vysočiny.

- 1985 - 1990: VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, obor Technologie organických výrob, rozšířené pětileté studium se zaměřením na modelování a optimalizaci systémů

Stáže a studijní pobyty:

- 1991 - 1992: Technische Universität Dresden, SRN

Zaměstnání:

- 1994 - 2003: ESCAD Trade s.r.o. (společnost zabývající se průmyslovou televizí), zakladatel a ředitel. V roce 1998 inicioval spolupráci s Českým rozhlasem na projektech využívajících videotechniku a internetový přenos při sledování zvířat (Africká odysea - Kristýna živě, Mládě milénia, Sokoli v srdci velkoměsta, Odhalení aj.)

- 1992 - 1994: ESCAD spol. s r.o., obchodní ředitel

- 1990 - 1992: VŠCHT Praha, Ústav organické technologie, vědecká aspirantura - nedokončena

- 1990 - 1991: Základní vojenská služba, Chemická brigáda, Liberec

- 1984 - 1985: Ústav sér a očkovacích látek, Praha, Chemik farmaceutické výroby

Praxe a výzkumné aktivity:

- Argentina 2012/2010/2009/2007, Mongolsko 2008, Kamčatka 2007/2006/2004, Vietnam 2007, Venezuela 2006, Britská Kolumbie 2010/2005 atd.

Pedagogická činost:

- Molekulární metody v zoologii, KZO/149

- Praktika 454 pyrosekvenování, KBO/121

- Terénní praxe I, FBI/002

 

Granty:

- 2012 - Grantová agentura Jihočeské univerzity: Lze u cichlid prokázat sympatrickou speciaci i mimo jezerní habitat?

- 2011 - ÚFB JU (CZ.1.07/2.3.00/09.0203): Vývoj a charakterizace mikrosatelitních markerů pro druhový komplex Crenicichla mandelburgeri [Teleostei: Cichlidae]

- 2010  - Grantová agentura Jihočeské univerzity: Evoluce druhové diverzity rodu Crenicichla [Teleostei: Cichlidae] v provincii Misiones jako důsledek historického vývoje oblasti.

   

  Ocenění:

  - 2009 - Cena děkana Přírodovědecké fakulty JU za vynikající výzkumné výsledky

  Příspěvky na konferencích:

  - Říčan O., Piálek L., Almirón A., Casciotta J. (2011) Diversity and biogeography of the cichlid faunas of the southern Brazilian shield, with focus on Argentinean Misiones. XIX Encontro Brasileiro de Ictiologia, Manaus, Brazílie

  - Piálek L., Peterka J. (2010) Analýza hybridismu tzv. mnohošupinaté formy perlína ostrobřichého (Scardinius erythrophthalmus) a plotice obecné (Rutilus rutilus) z jezera Chabařovice. Zoologické dny, Praha

  - Piálek L., Říčan O. (2009) Diverzita a biogeografie cichlid Atlantského pralesa. Zoologické dny, Brno

  - Piálek L., Říčan O. (2008) Biogeographic analysis of Guiana Highlands drainages based on the distribution of the family Cichlidae, 6. Tagung der Gesellschaft für Ichthyologie (GFI), München, SRN

  - Piálek L., Říčan O. (2008) Biogeographic analysis of Guiana Highlands drainages, Zoologické dny, České Budějovice

  Jiné aktivity:

  Fotografie v odborných a populárních publikacích:

  - Froese R. & Pauly D. (eds.) 2009. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (04/2009).

  - Poggiani L. (ed.) 2009. Pesci dell'Adriatico - Provincia di Pesaro e Urbino. Provincia di Pesaro e Urbino, Assesorato Beni ed Attivita Ambientali, Pesaro.

  - Lipej L., Orlando-Bonaca M. & Makovec T. 2008. Jadranske babice. Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Piran.

  - Dařbujan H. 2001. Průvodce mořskou faunou & florou. Studio Press.

  Vytvořený software:

  - PBSpeedy v. minus 1.0 (2007) - program pro výpočet partitiovaného Bremerova indexu pomocí PAUP*

  - Biomorfy (2007) - program pro simulaci evoluci prostřednictvím Dawkinsových biomorf

  Zájmy a záliby:

  - Rodina, život, akvaristika, muškaření a vázání umělých mušek, pojídání a příprava ryb, kytara, staré knihy, programování, Petr Vok a Rožmberkové, golf, potápění, sledování filmu Na samotě u lesa, vinné sklípky, čokoláda, fotografování a mnoho dalších

   
   
  Joomla 1.5 Templates by Joomlashack