Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Lövy Matěj, Mgr. PhD. PDF Tisk Email

Současná pozice: vědecký pracovník

Pod vedením školitele Doc. Radima Šumbery, PhD. jsem se v doktorském studiu na katedře zoologie PřF JCU zabýval ekologií a aktivitou rypošů z mesické tropické Afriky. V současné době se zabývám ekologií, behaviorální ekologií a evoluční biologií podzemních savců.

Vzdělání:

2007 – 2011: doktorské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, Doktorská práce: Ecology and activity of mesic Afrotropic mole-rats, školitel: Doc. Radim Šumbera PhD

2004 – 2007: magisterské studium, Zoologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika, Diplomová práce: Potravní ekologie kalouse ušatého Asio otus v městském prostředí, školitel: Mgr. Jan Riegert PhD

2001 – 2004: bakalářské studium Biologie; Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita, Česká Republika,  Bakalářská práce: Potrava kalouse ušatého Asio otus v městském prostředí, školitel: Mgr. Jan Riegert PhD

Zahraniční stáže a výzkumné aktivity:

2013: 2-měsíční terénní výzkum, Etiopie (Ekologie a aktivita hlodouna Tachyoryctes macrocephalus, fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců)

2012: 3-měsíční terénní výzkum, Israel (Ekologie a aktivita slepce Spalax galili)

2010: měsíční terénní výzkum, Makedonie (ektoparaziti hlodavců)

2009: 3-měsíční terénní výzkum, Zambie (Ekologie a aktivita rypoše obřího Fukomys mechowii, fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců), měsíční studijní stáž PPP DAAD v Německu, University of Duisburg-Essen

2008: 6-měsíční terénní výzkum, Malawi (Ekologie a aktivita rypoše stříbřitého, ekologie rypoše Whyteova Fukomys whytei, fylogeografie východoafrcikých drobných hlodavců); měsíční studijní stáž PPP DAAD v Německu, University of Duisburg-Essen

Pedagogická činnost:

2009-současnost: kurzy: Zoologie obratlovců, praktika; Mammaliologie, praktika; Ekologie savců

Granty:

2014: GAČR (Czech Science Foundation, www.gacr.cz) The subterranean blind mole rat: a new mammalian model on the sympatric speciation battlefield

2008: GAJU (Grant Agency of University of South Bohemia) Activity of giant mole-rat (Fukomys mechowii) under natural conditions

Publikace:

Šklíba J, Lövy M, Okrouhlík J, Hrouzková E, Kott O, Šumbera R. 2014. Social and environmental inlfuences on daily aktivity pattern in free-living subterranean rodents: the case of a eusocial bathyergid. Journal of Biological Rhythms 29(3):203-214.

Lövy M, Riegert J 2013. Home range and land use in urban Long-eared Owls. Condor (115):551-557.

Hadid Y, Tzur S, Pavlíček T, Šumbera R, Šklíba J, Lövy M, Fragman-Sapir O, Beiles A, Arieli R, Raz S, Nevo E. 2013. Possible incipient sympatric ecological speciation in blind mole rats (Spalax). PNAS 110(7):2587-2592.

Lövy M, Šklíba J, Šumbera R. 2013. Spatial and Temporal Activity Patterns of the Free-Living Giant Mole-Rat (Fukomys mechowii), the Largest Social Bathyergid. PLoS ONE 8(1): e55357. doi:10.1371/journal.pone.0055357.

Lövy M, Šklíba J, Šumbera R, Burda H. 2012. Ecological characteristics in habitats of two African mole-rat species with different social systems in an area of sympatry: implications for the evolution of mole-rat sociality. Journal of Zoology 286(2): 145-153.

Šklíba J, Mazoch V, Patzenhauerová H, Hrouzková E, Lövy M, Kott O, Šumbera R. 2012. A maze-lover’s dream: Burrow architecture, natural history and habitat characteristics of Ansell’s mole-rat (Fukomys anselli). Mammalian Biology 77(6):420-427.

Šálek M, Lövy M. 2012. Spatial ecology and habitat selection of Little Owl Athene noctua during the breeding season in Central European farmland. Bird Conservation International 22(3):328-338.

Šumbera R, Mazoch V, Patzenhauerová H, Lövy M, Šklíba J, Bryja J, Burda H. 2012. Burrow architecture, family composition and habitat characteristics of the largest social African mole-rat: the giant mole-rat constructs really giant burrow systems. Acta Theriologica 57(2): 121-130.

Zelová J, Šumbera R, Okrouhlík J, Šklíba J, Lövy M, Burda H. 2011. A seasonal difference of daily energy expenditure in a free-living subterranean rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus; Bathyergidae). Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology 158(1): 17-21.

Riegert J, Lövy M, Fainová D. 2009. Diet composition of Common Kestrels Falco tinnunculus and Long-eared Owls Asio otus coexisting in an urban environment. Ornis Fennica 86: 123-130.

Vybrané příspěvky na konferencích:

2011: 6th European Congress of Mammalogy, Paris, France. Activity in African mole-rats: do different social systems imply different patterns of activity? (talk)

2011: ZOO Dny, Brno, Czech Republic. Spatial and circadian activity of the largest social mole-rat, giant mole-rat Fukomys mechowii, under natural conditions. (talk)

2009: 10th International Mammalogical Congress, Mendoza, Argentina. Habitat requirements of two African mole-rats with a different social system in the area of sympatry. (poster)


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack