Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Šklíba Jan, Mgr. PhD. PDF Tisk Email

Narozen:

1976

Jazyky:

- aktivně anglicky

- trochu španělsky

Vzdělání:

2001 – 2007       Doktorské studium, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Disertace: Ekologie rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) v jeho přirozeném prostředí

1995 – 2001       Magisterské studium, Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta. Diplomová práce: Biotopové preference a prostorová aktivita chřástaa polního (Crex crex) na Šumavě.

Zaměstnání:

2007 –                Výzkumný pracovník, Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

2004 – 2005       Kurátor, zoolog, Jihomoravské muzeum ve Znojmě

2001                   Pracovník v údržbě městské zeleně, The Groundskeeper, Tucson, Arizona

Výzkumné pobyty:

2012 – 2013       Výzkum ekologie hlodouna obřího v pohoří Bale v Etiopii (4 měsíce)

2011 – 2012       Výzkum ekologie slepce galilejského v Izraeli (3 měsíce) ve spolupráci s Institute of Evolution, University of Haifa

2009 – 2010       Výzkum rypošů v Zambii (6 měsíců)

2005 – 2008       Výzkum rypošů v Malawi (12 měsíců) ve spolupráci s Chancellor College, University of Malawi

Pedagogická činnost:

Zoologie obratlovců, Ekologie savců, Mammaliologie

Granty:

2011 – 2016       GAČR (P506/11/1512) Do podzemí: Komparativní studie hlodavců s rozdílnou mírou adaptace na podzemní život

2010 – 2016       GAČR (P506/10/0983) Srovnávací fylogeografie Zambezijského regionu v JV Africe pomocí drobných savců jako modelu

2008 – 2010       GAAV (KJB601410826) Aktivita a potravní ekologie rypošů (řešitel)

2000                   FRVŠ (G40370) Biotopové preference a prostorová aktivita chřástal polního na Šumavě (řešitel)

Publikační činnost:

Šklíba J, Lövy M, Hrouzková E, Kott O, Okrouhlík J, Šumbera R (2014) Social and environmental influences on daily activity pattern in free-living subterranean rodents: the case of a eusocial bathyergid. Journal of Biological Rhythms 29:203-214.

Hadid Y, Tzur S, Pavlíček T, Šumbera R, Šklíba J, Lövy M, Fragman-Sapir O, Beiles A, Arieli R, Raz S, Nevo E (2013) A possible incipient sympatric ecological speciation in blind mole rats, Spalax. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110: 2587–2592.

Lövy M, Šklíba J, Šumbera R (2013) Spatial and temporal activity patterns of the free-living giant mole-rat (Fukomys mechowii), the largest social bathyergid. PLOS ONE 8: e55357.

Bryja J, Mazoch V, Patzenhauerová H, Mateke C, Zima J, Šklíba J, Šumbera R (2012) Revised occurrence of rodents from the tribe Praomyini (Muridae) in Zambia based on mitochondrial DNA analyses: implications for biogeography and conservation. Folia Zoologica 61: 270–287.

Lövy M, Šklíba J, Burda H, Chitaukali WN, Šumbera R (2012). Ecological characteristics in habitats of two African mole-rat species with different social systems in an area of sympatry: implications for the mole-rat social evolution. Journal of Zoology 286: 145–153.

Šumbera R, Mazoch V, Patzenhauerová H, Lövy M, Šklíba J, Bryja J, Burda H (2012) Burrow architecture, family composition and habitat characteristics of the largest social African mole-rat: the giant mole-rat constructs really giant burrow systems. Acta Theriologica, 57: 121–130.

Šklíba J, Mazoch V, Patzenhauerová H, Hrouzková E, Lövy M, Kott O, Šumbera R (2012) A maze-lover's dream: Burrow architecture, natural history and habitat characteristics of Ansell's mole-rat (Fukomys anselli). Mammalian Biology, 77: 420–427.

Frynta D, Marešová J, Řeháková-Petrů M, Šklíba J, Šumbera R, Krása A (2011) Cross-cultural agreement in perception of animal beauty: boid snakes viewed by people from five continents. Human Ecology 39: 829–834.

Šklíba J, Šumbera R, Vitámvás M (2011). Resource characteristics and foraging adaptations in the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus), a solitary Afrotropical bathyergid. Ecological Research 26: 1081–1088.

Zelová J, Šumbera R, Okrouhlík J, Šklíba J, Lövy M, Burda H (2011) A seasonal difference of daily energy expenditure in a free-living subterranean rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus; Bathyergidae). Comparative Biochemistry and Physiology A 158: 17–21.

Šklíba J, Šumbera R, Chitaukali WN (2010) What determines the way of deposition of excavated soil in a subterranean rodent? Acta Theriologica 55: 271–277.

Šklíba J, Šumbera R, Chitaukali WN, Burda H (2009) Home-range dynamics in a solitary subterranean rodent. Ethology 115: 217–226.

Šumbera R, Šklíba J, Elichová M, Chitaukali WN, H Burda (2008). Natural history and burrow system architecture of the silvery mole-rat from Brachystegia woodland. Journal of Zoology 274: 77–84.

Šklíba J, Šumbera R, Chitaukali WN (2008) Reactions to disturbances in the context of antipredatory behaviour in a solitary subterranean rodent. Journal of Ethology 26: 249–254.

Šklíba J, Šumbera R, Benda P (2007) Bocage's fruit bat (Lissonycteris angolensis), a new species for Malawi. Nyala 24: 61–63.

Šklíba J, Šumbera R, Chitaukali WN, Burda H (2007) Determinants of daily activity patterns in the free living Afrotropical solitary subterranean rodent. Journal of Mammalogy 88: 1009–1016.

Šklíba J, Fuchs R (2004) Corncrake Crex crex males extend their home ranges by visiting the territories of neighbouring males. Bird Study 51: 113–118.

Šklíba J, Fuchs R (2002) Preferované prostředí a prostorová aktivita chřástalů polních (Crex crex) na Šumavě. Sylvia 38: 83–90.

Účast na mezinárodních konferencích:

2013                   Rodens et Spatium, Lisabon, Portugalsko

2012                   International Mammalogical Congress, Belfast, UK

2011                   African Small Mammals, Kwaluseni, Swazijsko

2009                   International Mammalogical Congress, Mendoza, Argentina

2006                   Rodens et Spatium, Parma, Itálie

Členství v organizacích:

Česká společnost Ornitologická (2001 – 2005, členství zrušeno pro neplacení poplatků)

Jiné zájmy:

kultura, sport, světské požitky, cestování, pes, sbírka afrického užitého umění a renovace historických bicyklů


 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack