Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Studijní a výzkumné pobyty PDF Tisk Email

následující informace se týká stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv, platné pro realizaci v akademickém roce 2010/2011 zveřejněných Akademickou informační agenturou.

 

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny ve dvou skupinách:

Rozpis kvót provádí MŠMT, na tomto základě jsou nabízeny určité počty stipendijních míst konkrétním veřejným vysokým školám, nominace kandidátů provádí Rektorát dané vysoké školy.

Výběrová řízení, kdy se stipendijní místa mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol, Návrh na vyslání se podává prostřednictvím AIA.

 

Konkrétně dle rozpisu kvót:

DÁNSKO: studijní pobyt pro studenty, pedagogické a vědecké pracovníky vysokých škol, délka pobytu 3-6 měsíců

ITÁLIE: studijní nebo výzkumný pobyt akademických pracovníků, délka pobytu max. 7 dní, (pozn. škola může nominovat jako náhradníka)

 

Konkrétně výběrová řízení:

BELGIE: Letní kurz francouzštiny pro učitele francouzštiny na VŠ a SŠ

BULHARSKO: studijní a výzkumný pobyt pro VŠ učitele

ESTONSKO: studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele

IZRAEL: studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele, vědecké a odborné pracovníky VŠ

KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA: studijní, výzkumný nebo přednáškový pobyt pro VŠ učitele

LITVA: studijní a výzkumný pobyt pro VŠ učitele

LOTYŠSKO: studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele

MAĎARSKO: studijní pobyty pro VŠ učitele

MONGOLSKO: studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele

NĚMECKO-BÁDENSKO WÜRTTEMBERSKO: končí platnost Ujednáni, aktuální informace budou k dispozici na www.zahranici-stipendium.cz

NĚMECKO: Výzkumné stipendium pro doktorandy a mladé vědce (DAAD)

NĚMECKO: nová pozvání pro bývalé stipendisty DAAD

PERU: studijní nebo výzkumný pobyt zaměřený na agroforestrii

POLSKO: studijní, vědecké a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky

PORTUGALSKO: výzkumný pobyt v oblasti portugalského jazyka a literatury pro absolventy MSP

RAKOUSKO: jednoměsíční studijní resp. Výzkumné pobyty pro VŠ učitele (AKTION)

RAKOUSKO: studijní pobyt pro mladé VŠ učitele na LS 2009/10 (AKTION)

RUMUNSKO: studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele

UKRAJINA: studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele

VIETNAM: výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele

 

Celá nabídka stipendijních pobytů včetně případných změn je zveřejněna na internetu, Bulletin 2009 v tištěné podobě byl rozeslán na zahraniční oddělení Vašich součástí, studentům je přístupná v Menze a vestibulech kolejí JU:

www.zahranici-stipendium.cz

www.dsz.cz/aia

 

S pozdravem přáním hezkého dne

Andrea Augustinová

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektorát - oddělení pro zahraniční vztahy

Branišovská 31

370 05 České Budějovice

 

Tel: 389 032 029

Fax: 385 310 373

www.jcu.cz

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack