Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Zoologické dny 2008 v Českých Budějovicích PDF Tisk Email

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích spolu s Ústavem biologie obratlovců AV ČR a Českou zoologickou společností uspořádaly ve dnech 14. a 15. února 2008 konferenci ZOOLOGICKÉ DNY 2008. Do Českých Budějovic se sjelo 400 zoologů z Čech a Moravy, významná byla i účast odborníků ze Slovenské republiky.

Konference byla věnovaná nedožitým osmdesátým narozeninám prof. Zdeňka Veselovského, dlouholetého ředitele pražské zoo, který poté v letech 1993–2006 přednášel na Jihočeské univerzitě. Předseda Zoologické společnosti Dr. Václav Pižl vzpomenul i osmdesátých narozenin významného ornitologa prof. Karla Hudce.

Na konferenci zazněly tři plenární přednášky: doc. Daniel Frynta z Karlovy univerzity na úvod přednášel o evoluci chování, proč je zajímavá a zda ji vůbec lze studovat. Prof. Jan Zrzavý z Jihočeské univerzity seznámil v podvečer posluchače s fylogenezí mnohobuněčných živočichů na úsvitu fylogenomiky. Dr. Konvička z Entomologického ústavu hovořil na začátek druhého dne o vymírání hmyzu ve střední Evropě a selhávání ochrany přírody. Dr. Devetter vybídl účastníky konference ke členství v nově zakládané České společnosti pro ekologii. Dále zaznělo 103 krátkých přednášek řazených do sekcí podle taxonomického zaměření. Host ze Spolkové republiky Německo, profesor Hynek Burda z univerzity Duisburg-Essen představil nový objev týkající se zvířecího vnímání magnetického pole. Ve čtvrtek odpoledně byly dvě hodiny věnovány plakátové sekci – v chodbách ústavů Biologického centra Akademie věd viselo 159 posterů.

Akce byla sponzorovaná tradičně firmou Olympus specializovanou optické přístroje – kromě dodávky konferenčních materiálů věnovala také peníze na ceny pro studenty. Tři nejhodnotnější a nejnápaditější studentské přednášky z 41 a pět posterů studentů z 85 získalo diplom a finanční ocenění. Prezentace hodnotilo 27 starších kolegů z různých zoologických podoborů. Ceny v soutěži o nejlepší studentskou přednášku získaly: Štěpánka Hulová – Microsatellite and MHC genetic diversity in the European ground squirrel in Central Europe - consequences for conservation strategies; PřF JU Hanka Patzenhauerová – Příbuzenská struktura v přírodní populaci solitérního rypoše stříbřitého; ÚBO AV ČR Jitka Schlägelová – Měkkýší společenstva přirozených a rostlinnými invazemi postižených aluvií v ČR; PřF UK. Ceny v soutěži o nejlepší studentský poster získali: Barbora Barančíková – Kratochvíl L.: Jak prolomit genetickou korelaci mezi pohlavími? Hormonální kontrola sekundárních pohlavních znaků a evoluce pohlavního dimorfismu u halančíků (Aplocheilidae, Rivulidae: Cyprinodontiformes); PřF UK Radka Poláková – Do females of the Scarlet rosefinch (Carpodacus erythrinus) increase offspring heterozygosity through extra-pair matings? ÚBO AV ČR Richard Policht – Vocal individuality in two Philippine hornbill species, Penelopides panini panini and Aceros waldeni; PřF UK Dana Rymešová – Paternita sýce rousného (Aegolius funereus); PřF MU Dagmar Říhová – Šnečku, šnečku, co se stane s tvou ulitou? PřF UK

Druhým sponzorem konference byl místní ale světoznámý pivovar Budvar, který věnoval dvanáctku na společenský večer. Zoologové do dvou hodin v noci jedli, pili, tančili, ale také diskutovali o odborných otázkách a o plánovaných výzkumných programech.

Na závěr konference pozval jeden z organizátorů, Dr. Josef Bryja účastníky konference na příští ročník do Brna.

Za pořadatele Oldřich Nedvěd .

jeden z organizátorů, Josef Bryja, při zahájení konference

zaplněná aula Jihočeské univerzity

první plenární přednáška Daniela Frynty; u předsednického stolu zleva doprava Oldřich Nedvěd, děkan PřF JU Libor Grubhoffer, František Sedláček, předseda České zoologické společnosti Václav Pižl, Josef Bryja

jedna z vítězek studentské soutěže o nejlepší studentskou přednášku Štěpánka Hulová

druhá z vítězek studentské soutěže o nejlepší studentskou přednášku Hanka Patzenhauerová

profesor Hynek Burda z univerzity Duisburg-Essen představil nový objev týkající se zvířecího vnímání magnetického pole

přeplněné chodby Biologického centra AV ČR při posterové sekci

odpočinek po náročném dni

postery visely, kde se dalo

druhá plenární přednáška Jana Zrzavého o fylogenezi živočichů

Jan Zrzavý odpovídá na dotazy posluchačů

 

při společenském večeru se čepovala dvanáctka od sponzora – českobudějovického Budvaru

skvělou večeři připravily kuchařky jídelny Biologického centra AV ČR

Radek Lučan se staral zejména o technické zajištění posterů, Radka Pešková o občerstvení při přestávkách, další na snímku na Roman Fuchs a František Sedláček

později večer došlo i na tanec

tančilo se do dvou v noci

předávání jedné z cen za nejlepší studentský poster Dagmar Říhové

Josef Bryja na závěr pozval účastníky konference na příští ročník do Brna

 

Fotografie poskytl Alexandr Pospěch, komentář sestavil Oldřich Nedvěd

 

Za obsah odpovídá doc. Oldřich Nedvěd, poslední změna: únor 2008

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack