Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
zprávy z kolegia děkana 15.10.2009 PDF Tisk Email

Koncem roku se budou zaměstnancům fakulty vyplácet odměny za dva druhy činností:

1) za popularizaci fakulty: je třeba doplnit seznam popularizačních článků a mediálních vystoupení za minulý kalendářní rok (2008!) - sekretářce katedry do konce října; platí jen popularizace, u které je uvedena příslušnost dotyčného k fakultě;

2) za publikace z výzkumného záměru: je třeba nahlásit formou úplné citace vědecké publikace vyšlé v tomto roce (2009), které mají v sekci poděkování číslo výzkumného záměru fakulty (MSM 6007665801) - sekretářce katedry do poloviny listopadu;

Smlouvy programu Erasmus: obnovit nebo uzavřít nové bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami během ledna; naplánovat výjezdy (učitelodny, studentoměsíce) během února;

Knihovna se stěhuje, má výluku normálního fungování do ledna, důležité výpůjčky fungují po osobní domluvě s knihovnicemi (telefon, e-mail);

Laboratoř 247 (asi obě poloviny) budou koncem roku dovybaveny klimatizací.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack