Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Populační genetika motýlů odhaluje novou úroveň tropické biodiverzity PDF Tisk Email

motyliMezinárodní tým tropických ekologů, včetně Vojtěcha Novotného z Biologického centra AV a Jihočeské univerzity, ukázal, že za obrovským počtem druhů tropického hmyzu se skrývá další, pouhým okem neviditelná, rozmanitost genetická, a to i mezi různými populacemi téhož druhu.

Studiem rychle se měnícího genu cytochromoxidázy I u tropických motýlů žijících na 75 000 km2 deštného lesa na Papui-Nové Guineji (tedy na ploše velikosti České republiky) se ukázalo, že populace jenom asi čtvrtiny druhů jsou geneticky uniformní v celé studované oblasti, neboť jednotliví motýli se v nich dostatečně často přesunují z místa na místo i mezi různými živnými rostlinami. Asi 15% druhů je naopak usedlých, takže jejich populace z jednotlivých pralesních oblastí se geneticky odlišují, zatímco u dalších 20% druhů se jednotlivé populace liší nikoli mezi zeměpisnými lokalitami, ale podle toho, na jakém druhu rostliny se živí. A konečně populace 20% druhů vykazují rozdíly jak podle lokality, tak i živné rostliny, zatímco zbývající asi pětina druhů vyžaduje pro konečné zařazení další výzkum. Tyto výsledky poukazují k mechanismům vzniku nových druhů, jenž se může odehrávat postupným rozrůzňováním populací nejen mezi zeměpisnými oblastmi, ale i živnými rostlinami. Jednotlivé druhy motýlů se ovšem velmi liší rychlostí s jakou tato diferenciace mezi populacemi probíhá. Analogická studie na lidských populacích by například zkoumala, zda se od sebe geneticky liší nejen Češi a Moravané, ale také třeba konzumenti piva a vína. To, na rozdíl od poměrů u novoguinejských motýlů, zatím známo není. Studie byla publikována tento měsíc v Proceedings of the National Academy of Sciences. 

V. Novotný

Citace:

Craft, K. J., Pauls, S. U., Darrow, K., Miller, S. E., Hebert, P. N. D., Helgen, L., Novotny, V., and Weiblen, G. D. (2010) Population genetic differentiation of New Guinea lowland rainforest Lepidoptera. PNAS early on-line publication http://www.pnas.org/content/early/2010/03/01/0913084107.abstract

Celý článek k dispozici na: http://www.pnas.org/content/early/2010/03/01/0913084107.full.pdf+html)

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack