Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Zrzavý Jan, prof. RNDr., CSc. PDF Tisk Email

Honza- evoluční biologie

- fylogeneze organismů

Pedagogická činnost
Publikační činnost
Kontakt
Školitelství

Narozen:

20. listopadu 1964 v Praze

Jazyky:

- Angličtina

- Ruština

Vzdělání:

- od 2003 prof (obor Zoologie), PřF (BF) JU

- 1998-2003 doc (obor Zoologie), BF JU

- 1993 CSc

- 1983-1988 studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze; 1988 RNDr

Zaměstnání:

- od 1988 vědecký pracovník Entomologického ústavu, Biologické centrum AV ČR České Budějovice

- od 1992 Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (PřF JU) České Budějovice

Akademické funkce:

- 2007-2009 člen autorského kolektivu Bílé knihy terciárního vzdělávání

- od 2006 člen Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj

- od 2004 člen Vědecké rady JU

- od 2004 prorektor pro vědu a výzkum JU

- od 2002 člen (od 2005 předseda) Odborné komise pro vědy o živé přírodě Rady pro výzkum a vývoj

- od 1999 člen Vědecké rady PřF (BF) JU

- od 1999 člen meziresortní komise k hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací

- 1997-2003 předseda Akademického senátu JU

- 1996-2000 vedoucí katedry zoologie BF JU

- 1995-1997 předseda Akademického senátu BF JU

Pedagogická činost:

PřF JU:

- Evoluce a morfologie členovců, KZO/401

- Evoluce živočichů, KZO/571

- Evoluční biologie člověka, KZO/271

- Evoluční biologie, KZO/270

- Fylogenetika, KZO/595

- Fylogeneze a diverzita organismů, KZO/394

PřF UK:

- Evoluce živočichů

Školitelství:

Běžící bakalářské práce:

- Manipulační hypotéza: kritická revize publikovaných prací o parazitických bezobratlých

Autor: Trávníčková Jana

Zadáno: 2010

Běžící magisterské práce:

- Fylogeneze členovců založená na integraci molekulárních, morfologicko-vývojových a paleontologických dat

Autor: Říha Pavel

Zadáno: 2005

Běžící doktorantské práce:

- Fylogenetická revize Metabolické teorie ekologie

Autor: Smrčková Jana

Zadáno: 2011

- Fylogeneze motýlů rodu Erebia (Dalman,1816)

Autor: Slámová Irena

Zadáno: 2009

Ocenění:

-2001 - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack