Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Fylogeneze a taxonomie savců PDF Tisk Email

Nosorožectuponosý, severní forma (Ceratotherium simum cottoni), foto: Jan RobovskýSavci jsou vzhledově velice rozmanitou skupinou a přes jejich atraktivitu zůstávají mnohé otázky nedořešené. Z hlediska systematické zoologie se u mnohých taxonů diskutuje, zda a jak moc jsou od sebe odlišné a jaké jsou jejich příbuzenské vazby (od úrovně poddruhů po velké skupiny). Náš výzkum se zaměřuje na hledání příbuzenských vazeb u řady skupin savců (šelmy, hlodavci, kopytníci apod.), a to na základě co nejširšího spektra znaků (ideálně kombinace morfologických, chromozomálních, behaviorálních dat s molekulární výpovědí více informativních genů).

Taxonomicky orientované studie se zaměřují na zhodnocení morfologických a genetických odlišností blízce příbuzných (pod)druhů – z tohoto pohledu nás například zajímá nosorožec tuponosý, zebra bezhřívá, kočkodan ďamďam apod. S ohledem k současnému vymírání řady ohrožených savců se také snažíme například zdokumentovat a zhodnotit morfologické charakteristiky kriticky ohroženého nosorožce Cottonova (Ceratotherium cottoni), ať už na základě muzejního materiálu, tak u zřejmě vůbec posledních žijících jedinců (Zoo Dvůr Králové). Pomocí srovnávacího fylogeografického přístupu studujeme faktory, které se podílely na formování současných faun drobných savců v oblasti střední a východní Afriky. Tato část kontinentu je v dosavadních analýzách dosti opomíjená, přestože z nejrůznějších důvodů (formování Východoafrické příkopové propadliny, intenzivní fyziogeografické procesy, klimatické změny, či pevninské propojení s Asií, které umožnilo imigraci řady savců) je klíčová nejen pro pochopení fauny savců této oblasti, ale i celého kontinentu.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack