Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Primatologie PDF Tisk Email

Kahau nosatý (Nasalis larvatus)Primáti jsou jako nejbližší příbuzní člověka populární skupinou pro studium mnoha fenoménů jak z oblasti zoologie tak antropologie. Na katedře zoologie PřF probíhá několik výzkumů týkající ekologie a etologie primátů.

Hulman běločelý (Presbytis frontata)Jedním z nich je výzkum ekologie a ochrana kahau nosatých (Nasalis larvatus) v balikpapanském zálivu na ostrově Borneo (Indonesie). Výzkum se týká převážně zjišťování populační hustoty v této oblasti, míry její izolace od dalších populací kahau a probíhá i první sběr dat o potravní ekologii a denní aktivitě. Aktuálně probíhá pořizování záznamu vokalizace samců a videozáznamu herního chování. Dále pak probíhá průzkum a monitoring primátů a dalších savců v nedalekém chráněném lese Sungai Wain. V letech 2005-2006 zde byl studován výskyt prakticky neznámého druhu opice hulmana běločelého (Presbytis frontata) a také pořízena jeho vůbec první fotografie. V současné době je zde prováděno pravidelné mapování primátů ale i řady dalších denních i nočních savců díky systému prosekaných transektů. Oba projekty probíhají pod vedením Stanislava Lhoty, PhD., který se v minulosti také věnoval výzkumu ekologie a chování lemurů ksukolů ocasatých (Daubentonia madagascariensis) v Mananaře (severovýchodní Madagaskar) a výzkumu sociálního chování a infanticidy u hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus) v Rajasthanu v Indii. V České republice se dále věnujeme tématickým okruhům jako je herní chování, osobnost či syndromy chování, sociální čištění, sociální hierarchie nebo vliv enrichmentu.

Makak magot (Macaca sylvanus), foto: M. KonečnáDalším okruhem je pak výzkum vztahu mezi hladinou stresových hormonů a postavením v sociální hierarchii. Ptáme se, zda je to vysoké či nízké postavení v sociální hierarchii, které sebou nese větší náklady v podobě sociálního stresu a tím i zvýšené hladiny stresových hormonů. Zdá se že odpověď se liší nejen u jednotlivých druhů ale například i u samic a samců jednoho druhu. Snažíme se také zjistit, jaké strategie mohou jedinci daného sociálního postavení použít, aby se vyrovnali se stresovou situací. Tomuto výzkumnému okruhu se věnujeme u druhu makak magot na Gibraltaru. Se schopností vypořádat se se stresem souvisí i individuální rozdíly v chování a tedy i osobnost jedince, kterou zkoumáme právě i v souvislosti s hormonálními hladinami. V současné době plánujeme výzkum hladin stresových hormonů v závislosti na sociálním uspořádání skupiny u primátů chovaných v zajetí.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack