Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Lantová Petra, Mgr. PDF Tisk Email

Odborné články

2010

- Lantová P., Šíchová K., Sedláček F., Lanta V. Determining behavioural syndromes in voles – the effects of social environment. Ethology 2010, 116, 1-9 

Lantová P., Zub K., Šíchová K., Borowski Z: Linkages between metabolism and personality in small mammals - the root vole (Microtus oeconomus) example (submitted)

 

2009

- Lantová P. & Lanta V. 2009: Food selection in Microtus arvalis: the role of plant functional traits. Ecological Research, 24, 831-838

- Lanta V., Doležal J., Lantová P., Kelíšek J., Mudrák O. 2009: Effects of grazing and fertilizer regimes on species-rich mountain calcareous grassland. Grass and Forage Science, 64, 443-453

 

2006

- Lanta V., Hejcman M. and Svobodová P. 2006: Poznámky k výskytu významnějších rostlinných taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNAP). Vč. Sb. Přír. - Práce a studie, 13, 115-126

- Lanta V., Lehotský T. and Svobodová P. 2006: Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". Vč. Sb. Přír. - Práce a studie, 13, 127-132


Populární články

2008

- Lanta V., Lantová P. 2008: K potravní ekologii hraboše polního. Živa, 3, 134-135.


Abstrakty z konferencí

2009

- Lantová P., Šíchová K., Zub K., Borowski Z.: Linkages between personality and metabolism in the root vole (Microtus oeconomus). Zoologické dny, Brno

2008

- Lantová P., Šíchová K., Sedláček F., Lanta V.: Behaviorální syndromy a role rodiny v chování hraboše polního (Microtus arvalis). Etologická konference, České Budějovice

Lantová P., Šíchová K., Sedláček F., Lanta. V.: Individual differences in behavioural responses in five behavioural experiments – looking for common vole (Microtus arvalis) personalities. 4th European Conference on Behavioural Biology, Dijon, France

Lantová P., Stopková R., Jedelský P., Brixová L., Sedláček F., Stopka P.: Chemical communication in the common vole (Microtus arvalis). Central European Meeting on Mouse Epigenetics, Nové Hrady, Czech Republic

2007

-Summer meeting - Association for the Study of Animal Behaviour, Newcastle, Great.

2006

- Lantová P., Lanta V. Co ovlivňuje potravní preference hraboše polního? Zoologické dny 2006, Brno

- Lantová P. & Lanta V.: Which factors influence feeding preferences of the common vole? Hystrix – Italian Journal of Mammalogy (n.s.) supp. 2006., p. 77. 10th International Conference Rodens & Spatium.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack