Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Kovačiková Lenka, Ing. PDF Tisk Email

Odborné články

2009

- Chvojka, O., Šálková, T., Beneš, J., Kovačiková, L. 2009: Březnice (okr. Tábor) – První ploché pohřebiště mladší doby bronzové na Bechyňsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. (v tisku)

-Kovačiková, L. 2009: Výživa a hospodářské zázemí neolitického sídliště v Černém Vole okr. Praha-západ. Archeologické rozhledy. LXI. 254-264.

- Lantová P., Šíchová K., Roubová V., Sedláček F., Lanta V. 2009: Common vole personality: the role of family environment. Ethology (submitted)


2007

- Kovačiková, L. 2007: Zvířecí kosti z neolitických objektů v Kněžívce. Archeologie ve středních Čechách 11. Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Praha. 71-77.

- Kovačiková, L. 2007: Exkurz: Osteologický rozbor zvířecích kostí z Pšovky. Archeologické rozhledy. LIX. 128-129.

2006

- Motyková, K., Nývltová Fišárková, M., Nývlt, D., Kuželka, V., Kovačiková, L., Šamata, J. 2006: Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objeveného při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli. Archeologie ve středních Čechách. 10/1. Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Praha. 501-523.

2005

- Kovačiková, L. 2005: Archeozoologie neolitických lokalit na katastru Horoměřic (okr. Praha – západ). Archeologie ve středních Čechách 9. Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Praha. 143-148.

2004

- Kovačiková, L. 2004: Cheb Dlouhá 19. Odpadní zvířecí kosti. Sborník chebského muzea 2003. Cheb. 60-69.

2003

- Kovačiková, L. 2003: Toušeň-Hradišťko: Analýza zvířecích kostí ze sondy 1/2001 (raný středověk). Archeologie ve středních Čechách 7. Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Praha. 531-539.

2002

- Šamata, J. & Kovačiková, L. 2002: Analýza zvířecích kostí z Dominikánské ulice (Cheb 2000). Sborník chebského muzea 2001. Cheb. 47-50.

2001

- Kovačiková, L. 2001: Analýza zvířecích kostí z hradu Orlíka, okr. Písek. Archeologické výzkumy v Čechách 2000. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 45. 14.

- Šamata, J., Kovačiková, L., Kyselý, R. 2001: Analýza zvířecích kostí z raně středověkého šídliště v Netolicích. Archeologické výzkumy v Čechách 2000. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 45. 10.

- Šamata, J., Kovačiková, L., Kyselý, R. 2001: Archeologické výzkumy v historickém jádru města Chebu. Archeologické výzkumy v Čechách 2000. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 45. 12.


Kapitoly v monografiích

2008

- Kovačiková, L. 2008: Osteologický soubor z Prahy-Hostavic 2. In: Venclová, N. et al. Hutnický region Říčansko. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha. 157-166.

- Kovačiková, L. & Daněček, D. 2008: Užitkový význam hospodářských zvířat na neolitickém sídlišti v Holubicích. In: Beneš, J. & Pokorný, P. (eds.). Bioarcheologie v České republice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta & Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 177-198.


Populární články

2009

- Robovský, J. & Kovačiková, L. 2009: Nejstarší a poněkud nečekaný doklad domestikace koní.Vesmír (v tisku)

- Robovský, J. & Kovačiková, L. 2009: Jak probíhala domestikace osla? Vesmír (v tisku)

2008

-Kovačiková, L. & Brůžek, J. 2008: Stabilní izotopy a bioarcheologie – výživa a sledování migrací v populacích minulosti 1. Živa. 1. 42-46.

-Kovačiková, L. & Brůžek, J. 2008: Stabilní izotopy a bioarcheologie – výživa a sledování migrací v populacích minulosti 2. Živa. 2. 87-91


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack