Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Biologie plazů, KZO/380 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- Mgr. Michal Berec, Ph.D.; doc. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Vyučující kurzu:

- Mgr. Michal Berec, Ph.D.; doc. MVDr. David Modrý, Ph.D.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Amniota, Reptilia a evoluce. Systém (přehled systému do úrovně čeledí). Anatomie (kůže, kostra, smyslové orgány). Fyziologie (termoregulace, hospodaření s vodou a energií). Rozmnožování a vývoj (pohlavní a nepohlavní rozmnožování, reprodukční cykly, gamety, oplození a vývoj, určení pohlaví, životní cykly, rodičovská péče, viviparie). Pohyb a orientace (druhy pohybu, metody studia, homerange, teritorialita, migrace a homing, mechanismy orientace). Potrava a potravní ekologie (vodní a terestrické mechanismy příjmu potravy, kinetika lebky, jed, jamkový orgán, herbivorie, potrava a potravní strategie, optimální potrava). Komunikace (typy signálů, constraints při produkci signálů). Pářící systémy a pohlavní výběr (vztah pářících systémů a pohlavního výběru, reprodukční úspěšnost, pohlavní dimorfismus). Nepřátelé a obrana (paraziti, vztahy predátor-kořist, antipredační mechanismy). Populační biologie (gradienty druhové diverzity, determinanty složení a struktury společenstev a populací, case studies). Ochrana plazů (příčiny úbytku plazů, vliv člověka, vzorce vymírání druhů, možnosti ochrany).

Obsah cvičení:

Čtyřdenní terénní exkurze do CHKO Křivoklátsko.


Doporučená literatura:

- Baruš, V. a O. Oliva 1992: Plazi – Reptilia. Academia, Praha.

- Moravec, J. 1999: Svět zvířat VII. Obojživelníci a plazi. Albatros, Praha.

- Pough, F. M. et al. 1998: Herpetology. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

- Zug, G. R. 1993: Herpetology, an Introductory Biology of Amphibians and Reptiles. Academic Press, San Diego, CA.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack