Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Nedvěd Oldřich, doc., RNDr., CSc.
Nedvěd Oldřich, doc., RNDr., CSc. PDF Tisk Email
Anatis- biologie slunéček (Coccinellidae)

- ekofyziologie hmyzu (chladová odolnost, fotoperiodismus)

Pedagogická činnost
Publikační činnost
Kontakt
Školitelství

Narozen:

1965

Jazyky:

- aktivně anglicky

- trochu rusky a francouzsky

Vzdělání:

- 1989 RNDr. v oboru Systematická biologie, PřF UK, Praha

- 1995 CSc. v oboru Entomologie, Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice

Stáže a studijní pobyty:

- 1995 Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

- 1991–92 Smithsonian Tropical Research Institute, Panama

Zaměstnání:

- od roku 1994 Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

- od roku 1992 Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích

Pedagogická činost:

- Aplikovaná ekologie hmyzu, KZO/399

- Chov bezobratlých, KZO/153

- Cvičení ze zoologie bezobratlých, KZO/151

- Entomologické praktikum, KZO/390

- Preparační techniky, KZO/393

- Seminář ze zájmové zoologie, KZO/408

- Srovnávací fyziologie živočichů, KZO/406

- Zoologie bezobratlých, KZO/155

Školitelství

Běžící bakalářské práce

Běžící magisterské práce

Tara O'Neil

zadáno 2016

Běžící doktorandské práce

- Ekologie a etologie sasankových krevet

      Autor: Martina Balzarová

      Zadáno: 2011

- Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)

Autor: Sekerka Lukáš

Zadáno: 2009

Obhájené bakalářské práce

- Vladislav Mašín

Faktory ovlivňující líhnivost vajíček slunéček, obhájeno 2012

- Jiří Macík (Mgr.)

Morfometrika mořských plžů Hexaplex trunculus, obhájeno 2008

- Adéla Rozsypalová (Mgr.)

Polymorfizmus zbarvení kukel slunéčekobhájeno 2006

- Lukáš Sekerka (RNDr.)

Review of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Czech Republicobhájeno 2006

- Kateřina Součková (Mgr.)

Chladová odolnost hmyzu - vliv velikosti tělaobhájeno 2005

- Veronika Čiháková (Mgr.)

Termální melanizmus u slunéčka dvoutečného (Adalia bipunctata)obhájeno 2003

- Lukáš Spitzer (RNDr.)

Složení společenstev hmyzu v agrocenózách klasických a transgenních odrůdobhájeno 2002

- Jan Vambera (Mgr.)

Odolnost pěti druhů stínek (Isopoda) vůči suchu, obhájeno 2002

- Jana Nováková (Mgr.)

Vliv teploty a fotoperiody na hmotnost a délku vývoje Pyrrhocoris apterus L., obhájeno 1994

Obhájené magisterské práce

- Macík Jiří (Mgr.)

Příbuznost populací mořského plže Hexaplex trunculus: molekulární analýza, obhájeno 2011

- Martina Balzarová (Mgr.)

Etologie sasankové krevety Ancylomenes longicarpus v Rudém mořiobhájeno 2011

- Adéla Rozsypalová (Mgr.)

Chemická obrana slunéček proti mravencům, obhájeno 2009

- Lukáš Sekerka (RNDr.)

Cassidinae of Panama (Coleoptera: Chrysomelidae), obhájeno 2009

- Kateřina Součková (Mgr.)

Cold tolerance of terestrial Isopod, obhájeno 2007

- Lukáš Spitzer (Mgr.)

Společenstvo epigeického hmyzu porostu kukuřice, zadáno 2004

- Jan Vambera (Mgr.)

Chladové poškození hmyzu a jeho reparace, obhájeno 2002

- Zdeněk Hanč (Mgr.)

Přežívání hmyzu v nízkých teplotách, nemrazová mortalita a vliv přerušování expozic v nízkých teplotách teplotami vyššími, obhájeno 1998

- Jana Nováková (Mgr.)

Vývoj lumka Venturia canescens v zavíječích Ephestia kuehniella a Plodia interpunctella, obhájeno 1997

Obhájené doktorské práce

- Mona Awad 

Reproduction of ladybird beetles; obhájeno 2013

- Spitzer Lukáš

Závislost výskytu epigeické fauny na přilehlých mikrohabitatech v jedlobukových přírodních lesích Vsetínské vrchoviny; obhájeno 2013

Granty

Hlavní řešitel

- QH-82047 (2008-2012): Invazní slunéčko Harmonia axyridis - přínos pro biologickou ochranu rostlin nebo ohrožení biodiverzity?

- IAC6007601 (1996): Odolnost afidofágních slunéček (Coleoptera: Coccinellidae) proti nepříznivým podmínkám prostředí během dormance

- FRVŠ 0361 (2000); FRVS 1273 (2002); FRVŠ 1252 (2002); FRVŠ 1852 (2003); FRVŠ 1076 (2004)

Spoluřešitel

- ME 169 (1998–2002): Mechanismy přechodu fotoperiodické informace z receptoru do endokrinních žláz při řízení diapauzy, chladové aklimace a rytmu

- GA206/97/0619 (1997–1999): Neuroendokrinní regulace sezónních adaptací modelových druhů hmyzu

- GA206/93/1103 (1993–5): Vztah mezi mrazuvzdorností a odolností proti vysychání adaptacemi spojenými s dormancí hmyzu

- IA60714 (1991–3): Mechanismy chladové odolnosti hmyzu ve vztahu k diapauze

Organizace konferencí

1995: 2nd European Workshop on Invertebrate Ecophysiology, České Budějovice (co-organizer)

1998: VIth European Congress of Entomology, České Budějovice (co-organizer)

2003: TEMP2003: International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness

2004: Ecology of Aphidophaga 9, České Budějovice (co-organizer)

2008: Etologická konference; Zoologické dny

2009: SIEEC21, České Budějovice (co-organizer)

Účast na mezinárodních konferencích

- 2013: Aphidophaga 12: Belgrade, Serbia

- 2013: ICEPEP IV, London, Canada

- 2012: International Congress of Entomology, Daegu, Korea

- 2011: IOBC/WPRS Harmonia Meeting, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic

- 2010: Aphidophaga 11: Perugia, Italy

- 2010: European Congress of Entomology, Budapest, Hungary

- 2009: IOBC/WPRS Harmonia Meeting, Engelberg, Switzerland

- 2009: SIEEC21, České Budějovice (co-organizer)

- 2008: ICE 2008, Durban, South Africa

- 2007: Ecology of Aphidophaga 10, Athens, Greece

- 2005: ICIPE, Roskilde, Dánsko

- 2004: Ecology of Aphidophaga 9, České Budějovice (co-organizer)

- 2003: Ecological Impact of Genetically Modified Organisms, Praha

- 2003: TEMP 2003: International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness, České Budějovice (principle organizer)

- 2002: Genetics, Evolution, and Biological Control, Montpellier, France

- 2002: Ecology of Aphidophaga 8, Ponta Delgada, Portugal

- 2002: 2nd Japanese-Czech Seminar on Insect Ecophysiology, České Budějovice

- 2001: 4th European Workshop of Invertebrate Ecophysiology, St. Peterburg, Russia

- 2000: Temp2000: A symposium on insect and plant cold hardiness, Victoria, Canada

- 1998: 3rd European Workshop of Invertebrate Ecophysiology, Birmingham, UK

- 1998: VIth European Congress of Entomology, České Budějovice (co-organizer)

- 1996: Ecology of Aphidophaga 6, Gembloux, Belgium

- 1996: Dissemination Biodiversity Information, Amsterdam, The Netherlands

- 1995: 2nd European Workshop on Invertebrate Ecophysiology, České Budějovice (co-organizer)

- 1995: EuroLOOP Worshop II, Amsterdam, The Netherlands

- 1993: Ecology of Aphidophaga 5, France

- 1992: 1st European Workshop on Invertebrate Ecophysiology in Paimpont, France

Účast na národních konferencích

39. ČS etologická konference, Nové Město na Moravě

Členství v organizacích

- Česká společnost pro ekologii

- Česká a slovenská etologická společnost

- Česká společnost entomologická

- International Organisation for Biological Control

Jiné aktivity

- předseda oborové rady doktorského studia Entomologie PřF JU

Videa

Líhnutí larev slunéčka: http://www.youtube.com/watch?v=9nQhiookfJE&feature=youtu.be

medailon popularizátora: http://www.youtube.com/watch?v=D-eg9UmHiJs

invazní slunéčko: http://www.youtube.com/watch?v=YUVaE9Y4rok&feature=youtu.be

chcete mně? 12'53¨: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/213563221300032/

Týden vědy a techniky: 

http://195.113.142.164/Mediasite/Play/b0fafbaaa23141e8a1533c568ff480b11d?catalog=1e79760d-8359-4ee4-88a6-b4e264249e54

Jiné odkazy

ResearchGate

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack