Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Mapa stránek Diplomové práce Běžící bakalářské práce
Mapa stránek
Up

Běžící bakalářské práce

Volná pastva "divokých" koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí

Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)

Je ojedinělost sympatrického výskytu u podzemních hlodavců dána kompetičním vyloučením nebo habitatovou specializací?

Analýza sociálních sítí: Stabilita charakteristik jedince a skupiny

Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace.

Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And

Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání

Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny

Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

Zhodnocení vlivu socioekologických rozdílů na osobnostní rysy u drápkatých opic

Literární rešerše na téma heterotermie savců se zaměřením na podzemní savce

Telemetrie hmyzu se zaměřením na tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo)

Nematodes associated with fig wasps

Vývoj motorických schopností hraboše polního (Microtus arvalis)

Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí

Vliv postnatálního prostředí na motorické schopnosti hraboše polního (Microtus arvalis)

Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae)

Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami

Potravní nabídka bezobratlých, její využití a důsledky pro přežívání kuřat prekociálního bahňáka v zemědělské krajině

Revize vokalizace rypoše lysého (Heterocephalus glaber)

Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního (Cinclus cinclus) na vybraných tocích Tachovska

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack