Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Mapa stránek Diplomové práce Ukončené doktorandské práce
Mapa stránek
Up

Ukončené doktorandské práce

Hostitelská specificita a konkurence entomopatogenních hlístovek

Vybrané aspekty vztahu ptačích predátorů k aposematické kořisti

Eko-fyziologické aspekty adaptací dvou druhů rypošů, solitérního rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) a sociálního rypoše obřího (Cryptomys mechowi) na život v podzemním biotopu

Ecology and reproduction of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus). Can it help us to understand evolution of sociality in African mole-rats?

Populační ekologie denních motýlů

Phylogenetic relationship of loach fishes of the superfamily Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes) based on molecular data analyses

Význam diapauzy pro chladovou odolnost ploštic Pyrrhocoris apterus (L.) a Graphosoma lineatum (L.) v předzimním období

Ecology of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus) in its natural habitat

Vybrané aspekty hnízdní biologie a ekologie ťuhýka obecného (Lanius Collurio)

Ecology and paleobiogeography of Altai-Sayan mammals

Phylogenetic revision of the Neotropical cichled fish tribe Heroini (Teleostei, Cichlidae)

Rozlišování nevhodné kořisti ptačími predátory

Ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí

Aposematismus ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus (Hemiptera: Pyrrhocoridae): vliv druhu predátora a barevného vzoru na účinnost varovné signalizace

Feeding selectivity and efficiency of young-of-the-year fish – insights from field data and laboratory experiments

Evoluce sociálního parasitismu rodu Phengaris (Maculinea)

Ekologie lasicovitých šelem

Reproductive strategies and group dynamics in the genus Acomys

Populáční struktura a disperze vybraných druhů motýlů v tropických deštných lesích Papui-Nové Guineje

Revize Palearktických druhů rodu Baetis s. lat. (Ephemeroptara:Baetidae)

Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů

Vybrané aspekty rozmnožování a vývoje ryb

Mikrostruktura tribosfénického moláru – srovnávací analýza

Fylogeografická konfrontace fosilního záznamu s molekulárními daty - vývoj společenstev měkkýšů a savců od konce posledního glaciálu v Evropě

Effects of plant defensive substances and synthetic insect growth regulators on Spodoptera littoralis

Taxonomické studie o rodech Amiota Loew, Phortica Schiner a Apsiphortica Okada ( Diptera, Drosophilidae, Steganinae)

Ecology of free-ranging Aye-ayes (Daubentonia madagascariensis) Madagascar in relation to morphological apecializations

Ekologie a ochrana denních motýlů v České republice: Od autekologie k analýze fauny

Role of sunbirds in Afromiontane pollination systems

Ecology and Natural History of Melanesian Ants

Hostitelská specificita tropických kůrovcovitých (Coleoptera, Curculionidae - Scolytinae, Platypodinae)

Vibrational communication of subterranean rodents

Tri-trophic Interactions of Host Plants, Gall-forming Insects, and their Parasitoids in the Tropical

Food Ecology of true shrikes (Laniidae)

Genetic structure of the Triturus cristatus complex in central Europe

Changes in fish assemblage in a newly restored backwater

Speciační mechanismy neotropických cichlid

Ontogenetic development of the pectoral girdle in Anura

Chladová odolnost horských a nížinných motýlů

Songbased rival assessment in songbirds

Behavioural evidence for magnetic orientation in rodents

Zrakové schopnosti podzemních hlodavců

Caterpillar - parasitoid food webs in New Guinea rainforest

Dispersal Characters of Butterflies

Determinanty společenstev nočních motýlů v zemědělské krajině

Insektivorní ptáci versus hmyz na Papui Nové Guinei

Fylogeografie a konzervační genetika sysla obecného

Reproduction of domestic horses (Equus caballus): The effects of inbreeding, social environment and

Závislost výskytu epigeické fauny na přilehlých mikrohabitatech v jedlobukových přírodních lesích Vsetínské vrchoviny

Populační struktura a disperze vybraných druhů motýlů v tropických deštných lesích Papui - Nové Guineje

Jak ťuhýk obecný (Lanius collurio) rozpoznává nepřátele

Archeozoologie neolitu Čech

Ecology and activity of mesic Afrotropic mole-rats

Biologie rozmnožování slunéček (Reproductive biology of ladybirds)

Host specificity and species diversity in communities of frugivorous insect in lowland rain forest of Papua New Guinea

Diversity and ecology of arboreal ant communities in a tropical lowland forest

Potravní preference hraboše polního (Microtus arvalis)

Prostorová distribuce ryb ve volné vodě údolních nádrží

Fylogeneze motýlů rodu Erebia (Dalman,1816)

Phenological, host and stratum specificity of phytophagous insect

Diel vertical migrations, distribution and ontogeny of bathypelagic layer of European perch, Perca fluviatilis L. fry in reservoirs

Reprodukční chování budníčka menšího (Phylloscopus collybita)

Od modelů k experimentům a aplikacím: teorie optimálního výběru potravy a Alleeho efekt

Populační biologie netopýra vodního(Myotis daubentonii):sktruktura populace v čase, ekologické a genetické mechanismy sociální koherence

Application of modern data analysis tools in small mammal systematics

Breeding ecology of the Great Grey Shrike Lanius excubitor in Western Poland

Výběr stanovišť plůdkovým společenstvem ryb

Scavenging on invertebrate carcases: identification of principal scavengers, estimation of source availability and distribution

Vliv maternální kondice na alokaci a poměr pohlaví mláďat a mimoparová paternita u racka chechtavého

Analýza stresových hormonů u volně žijících hulmanů postvátných (Semnopithecus entellus) a jejich souvislost s behaviorálními charakteristikami

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack