Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Aktuality Semináře Seminář magisterského oboru zoologie
Seminář magisterského oboru zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80invzimní semestr 2011, středa, 15 minut po skončení semináře ze zájmové zoologie, Veselovského posluchárna

28.9. odpadá - státní svátek

5.10. David Nácar: Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v kognitivních úlohách; Michaela Syrová: Reakce ťuhýka obecného na současnou přítomnost různých predátorů: zastaví více nebezpečný predátor útoky na méně nebezpečného?

12.10.Tereza Holicová: Individuální značení obojživelníků - sledování pohybu jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis) na vybraných lokalitách; Kryštof Chmel: Reprodukcní parametry bramborníčka hnědého (Saxicola ruberta) v bývalém VVP Ralsko a na srovnávací ploše v okolí Mnichova Hradiště; Kateřina Lapáčková: Strategie ochrany izolovaných populací užovky stromové (Zamenis longissimus) v Evropě; Sylvie Tíkalová: Ontogenetický vývoj lopatkového pletence vybraných druhů ocasatých obojživelníků;

19.10  Filip Tichánek: Význam struskopopílkových odkališť pro společenstva pestřenek (Syrphidae); Martin Libra: Důsledky predace parazitovaných hostitelů pro parazitoidy; Tomáš Minařík:Jaké informace přináší varovná vokalizace ťuhýka obecného (Lanius collurio)?; Kateřina Kopecká: Obrana hnízd ťuhýka obecného (Lanius collurio) vůči krkavcovitým ptákům: Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora ?;

26.10. beginning at 15.00 in Institute of Entomology! presenatations of PhD. theses in English: Michal Plátek: Habitat preference and dynamics and management of insects on old trees; Pavel Vrba: Thermal ecology of mountain and lowland butterflies; Veronika Roubová: Social ecology of Barbary macaques; Alena Cibulková: Generalization in mimetic complexes: birds and insects;

2.11. Tomáš Svozil:Termoregulace horských motýlů rodu Erebia, mezidruhové srovnání druhů s odlišnými velikostmi a habitatovými preferencemi; Alexandra Průchová: Význam search image v přístupu ptáků ke kořisti. Význam barvy a tečkovaného vzoru ve výstražné signalizaci slunéček; Jitka Stehlíková: Dominanční hierarchie lemurů vari;

9.11.Zuzana Jůzlová: Variabilita zpěvu a funkce imitací u sedmihláska hajního (Hippolais icterina); Václav Luka: Ekologie puštíka obecného (Strix aluco) na dvou vybraných lokalitách ve středních Čechách; Lucie Pleštilová: Morfologie sluchového aparátu podzemních hlodavců; Monika Nováková: Magnetická orientace u hlodavců;

16.11.  Lukáš Drag: Phylogeography of the Rosalia longicorn (Rosalia alpina); Peter Mühlböck: Impact of small rodents on food sources in diverse vegetation conditions; Michal Němec: Cognitive abilities of red-backed shrike; Radka Jungová: Impact of landscape structure changes on the genetic variability of endangered butterfly species;

23.11. Luděk Milan: Vliv barevných vzorů na kategorizaci predátora u sýkory koňadry (Parus major); Petra Tumová: Klíčové znaky, prototypy a koncepty ve vizuálním rozpoznávání predátorů - laboratorní experimenty se sýkorou koňadrou; Tereza Bradáčová: Prostorová aktivita a biotopové preference tří kryptických netopýrů (Myotis alcathoeM. mystacinus a M. brandtii) v oblasti syntopického výskytu;

30.11. Jarmila Smiešková: Vliv faktorů na reprodukční parametry koloniálně hnízdících ptáků a mechanismy komunikace; Michaela Nováková: Role personality v prostorové orientaci hlodavců; Miroslav Bažant: Reprodukční strategie poláka velkého: genetická studie;

7.12. Ivana Nováková: Role personality v sociálních interakcích; Iveta Bartůšková: Jak podmiňuje charakter lesních okrajů biodiverzitu v agrární krajině: vliv na distribuci a početnost rozdílných skupin bioty; David Strnad: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů;

14.12. odpadá - Vánoční besídka

21.12. odpadá

4.1. v 17 hodin: Jiří Hruška: Ohrožená příroda Indonésie

Přednášející Jiří Hruška Vám přírodu i kulturu Indonésie na suchu i pod vodou ve fotografiích a videu představí tak, jak ji měl možnost poznat během 14 let cestování a pobytů. Současně Vás seznámí s již realizovanými a plánovanými projekty k ochraně přírody Indonésie. 

11.1. Kateřina Nováková: Tropical phloem-feeding bark beetles (Col., Curc.: Scolytinae: Cryphalina): host specificity and evolution of interactions with hosts; Richard Čtvrtečka: Host specifity of fruit atacking weevils in New Guinea lowland rain forest; Philip Thomas Butterill: Community Eology of Gall-inducing Insects in the Tropical Rainforests of Papua New Guinea;

Aktualizováno Neděle, 26 Únor 2012 14:05
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack