Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Aktuality Semináře Seminář magisterského oboru zoologie
Seminář magisterského oboru zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80inv

zimní semestr 2016-17, středa, 16.45, Veselovského posluchárna

4.1.2017 se uskuteční, v rámci cyklu pořádaného katedrou botaniky, 

podvečerní seminář s panem rektorem Tomášem Machulou na téma Etika a věda. 
Seminář se koná od 17:00 hod. v posluchárně C1 (budova děkanátu). Jste srdečně zváni. 
S pozdravem, Karel Prach 

6.1. 13.00-17.00 B1: konference studentů doktorských oborů zoologie a entomologie 

Zoology and entomology Ph.D. students conference

Seminář magisterských oborů - zoologie je určen pro studenty magisterského stupně oboru zoologie. Mají obvykle povinnost referovat o diplomové práci v semestru následujícím po zadání a v semestru, kdy se očekává obhajoba. Délka referátu 15 minut. Zároveň v čas tohoto semináře budou referovat i studenti bakalářského stupně, nejlépe semestr před plánovanou obhajobou.

5.10.2016 schůze katedry

12.10.2016 obhajoba doktorské dizertace Martina Volfa

19.10.2016 obhajoba doktorské dizertace Pavla Matose Maravího

26.10.2016 Tereza Hausteinová: Synchronizace mimo hnízdní aktivity rypošů z volné přírody; Jana Švecová: Vazba mezi dominancí a vybranými somatickými a behaviorálními parametry;

2.11.2016 Kateřina Bílá: Využití heterospecifických varovných hlasů u krkavcovitých; Daniel Bartoň: Analýza pohlavních rozdílů v žaberních aparátech našich kaprovitých ryb;

9.11.2016 Markéta Machová: Vrabec domácí, vrabec polní a hrdlička zahradní v urbánním prostředí. Jaké chrakteristiky ovlivňují jejich početnost a distribuci?; Adéla Matějková: Genetické zhodnocení siků (Cervus nippon spp.) z ochranářského hlediska;

16.11.216 Tereza Dikošová: Vliv handlingu na osobnostní rysy hraboše polního?; Anežka Boříková: Vývoj motorických schopností hraboše polního; Anna Humlová: Orientace hmyzožravých ptáků při hledání potravy; Adéla Kotounová: Funkční diverzita ptáků na ostrovech Oceánie;

23.11.2016 Kateřina Dudová: Otcovská role harémového samce: vliv hřebce na sociální chování a kognitivní schopnosti hříbat; Juraj Dobrovodský: Závislost úrovně mimetické podobnosti myrmekomorfních pavouků na nechutnosti modelu;

30.11.2016 15.00 Denisa Modrá: Závislost predace a metabolismu na teplotě z pohledu kořisti i predátora; Veronika Zajícová: Hybridizace krokodýlů v evolučním a ochranářském kontextu;

7.12.2016 Nela Nováková: Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: obrana hnízda; Martina Buchalová: Přednáška pro střední školy - ohrožení ptáci zemědělské krajiny; Tamara Pejchová: Zhodnocení vlivu socioekologických rozdílů na osobnostní rysy u drápkatých opic; Chung Hoang The Son: Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami; Dominika Hurtová: Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého;

14.12.2016 Zprávy o mezioborové exkurzi do Francie; 18.30: vánoční večírek (Christmas party)

Veronika Blažková: Stabilita preference horní končetiny u makaků lvích chovaných v zajetí;

Aktualizováno Pondělí, 20 Únor 2017 13:09
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack