Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Veselý Petr, RNDr., Ph.D.
Veselý Petr, RNDr., Ph.D. PDF Tisk Email

Petr_Vesel

Studuji reakce ptáků na rozmanitou aposematickou kořist, zkoumám antipredační chování ťuhýků a sýkor, ale i populační a ekologické vlastnosti různých pěvců (ptáci křovin, šoupálci, sýkory).

Pedagogická činnost
Publikační činnost
Kontakt
Školitelství

Narozen:

5.7.1982 v Rakovníku

Jazyky

- angličtina - pokročilý

- němčina – středně pokročilý

- základy španělštiny

- základy latiny

Vzdělání:

- 2006 – 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Doktorský studijní obor: Zoologie,

Téma doktorské disertační práce: Rozlišování nevhodné kořisti ptačími predátory. Studium zakončeno doktorskou státní zkouškou - PhD.

- 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, obor Zoologie

      Téma rigorózní práce: Newly emerged Batesian mimicry protects only unfamiliar prey. Úspěšně obhájena - RNDr.

- 2004 – 2006 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, Magisterský studijní obor: Zoologie,

Téma magisterské diplomové práce: Vliv nedávné potravní zkušenosti ptačího predátora na fungování obranné signalizace hmyzí kořisti. Studium zakončeno magisterskou státní zkouškou – Mgr.

- 2001 – 2004 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, Bakalářský studijní program: Biologie,

Téma bakalářské práce: Reakce sýkory koňadry Parus major a sýkory modřinky Parus caeruleus na kněžici páskovanou Graphosoma lineatum. Studium zakončeno bakalářskou zkouškou – Bc.

- 1997 – 2001 Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

Zaměstnání:

- 2006 – dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Odborný asistent

Praxe a výzkumné aktivity:

- sledování reakce  různých druhů ptáků na rozmanitou aposematickou kořist (ploštice, slunéčka)

- studium kognitivních procesů při rozpoznávání nebezpečí

- studium antipredačního chování ťuhýků a sýkor

- studium mezidruhové agrese a ekologických nároků šoupálků

- studium hnízdní asociace pěnice vlašské a ťuhýka obecného

podrobnosti na http://www.cke.cz/aposematismus.htm

Pedagogická činost:

- Terénní ornitologické metody, KZO/359

- Evropská fauna a její ochrana, KZO/143 s Martinem Konvičkou

- Ochrana světové fauny, KZO/164 s Martinem Konvičkou

Spoluúčast

- Ornitologie, KZO/383

- Ekologie terestrických obratlovců, KZO/365

- Cvičení ze zoologie obratlovců, KZO/157

- KEO/125 – Ekologie živočichů – cvičení (Fuchs)

- KBE/022 – Ekologie – cvičení (Lepš)

- FBI/002 – Terénní praxe I (Koutecký) - Foto

- FBI/190 – Terénní praxe II (Koutecký)

- FBI/194 – Terénní praxe IV (Nedvěd) - Foto

- Praktikum z etologie II, KZO/364

- Vertebratologická exkurze, KZO/389 - Foto I, Foto II

Nabídka diplomových prací:

Nabízím bakalářské, magisterské a disertační práce v následujících oborech

  • rozpoznávání kořisti a predátorů a to jak v laboratorních klecových experimentech, tak v terénu (u hnízda ,u krmítka)
  • sociobiologie, kognitivní schopnosti a mezidruhové interakce krkavcovitých
  • populační ekologie a mezidruhové interakce šoupálků, sýkor, pěnic a ťuhýků
  • ekologii společenstev ptáků otevřené krajiny se vztahem k ochraně přírody

 

Školitel:

Ukončené diplomové práce:

- Martina Vaňkátová (Mgr.)

Reakce na zbarvení ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) a jeho varianty u lidí 2011-2012

Zuzana Karlíková (Mgr.)

Jak sýkory rozpoznávají jedlou a nejedlou kořist. 2010-2012

- Nela Nováková
Význam kompletnosti těla na rozpoznávání predátorů. 2012-2014

- Martina Buchalová

Analýza varovných hlasů sýkor v kontextu klíčových znaků predátorů. 2011-2014

- Tereza Drábková

Reakce sýkory koňadry na výstražné a nevýstražné signály hmyzí kořisti. 2011-2013

- Markéta Buršíková

Reakce ptáků na krmítku na ptačího predátora  - vliv zbarvení a klíčových znaků. 2011-2013

- Zuzana Karlíková (Bc.)

Naivní ptačí predátoři a aposematická kořist. 2008-2010

Alexandra Průchová (Bc.)

Význam search image v přístupu ptáků ke kořisti. Význam barvy a tečkovaného vzoru ve výstražné signalizaci slunéček. 2009-2012

- Michaela Prášková (Bc.)

Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na nechráněnou aposematickou kořist. 2006-2009

- Dana Luhanová (Bc.) 

Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na chráněnou aposematickou kořist. 2006-2009

- Alena Cibulková (Bc.) 

Význam barvy v reakci ptačího predátora na aposematickou kořist. 2006-2008

 Alena Cibulková (Mgr.) 

Mezidruhové rozdíly ve schopnosti pěvců odhalit batesovského mimika na základě předchozí potravní zkušenosti. 2008-2010

Běžící bakalářské práce:

- Anna Humlová

Mezidruhové interakce šoupálka krátkoprstého (Certhia brachydactyla) a š. dlouhoprstého (C. familiaris). 2011-dosud

- Barbora Ernestová

Reakce zrnožravých pěvců na slunéčko východní (Harmonia axyridis). 2012-dosud

- Kateřina Bílá

Ekologická interakce šoupálka krátkoprstého (Certhia brachydactyla) a šoupálka dlouhoprstého (C. familiaris). 2013-dosud

Běžící magisterské práce:

- Josef Beneš

Vliv search image na reakci plazích predátorů na aposematickou kořist. 2012-dosud

- Tereza Drábková

Schopnost ptačích predátorů generalizovat výstražné signály hmyzí kořisti. 2013-dosud

- Markéta Buršíková

Antipredační chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria). 2013-dosud

- Jana Sýkorová

Varovná vokalizace pěnice vlašské (Sylvia nisoria). 2013-dosud

 Běžící doktorandské práce:

- Tomáš Minařík

Treecreeper (Certhia, Certhiidae, Passeriformes) vocalization with respect to interspecific interactions.

Granty:

- GAJU-35/2007/P-PřF, Efektivita výstražné signalizace hmyzí kořisti, 2008.

- Aktion Česko-Rakousko 23-70p9, Interactions with and learning from heterospecifics in birds, 2014-2015, spolupráce s Christine Schwab, University of Vienna.

Vyžádané přednášky a propagační činnost

- Ekocentrum Šípek, Český Krumlov – přednášky a terénní akce

- Ornitologické vycházky do okolí ČB, Calla, Rosa

- Letní etologická škola, PřF JU

- Ornitoentomologické víkendy pro středoškolské učitele, PřF JU a Daphne - Foto I, Foto II

- Ornitologické přednášky na Gymnáziích, PřF JU a Daphne

- Týden se současnou biologií, PřF JU

- Přednáška Zoo Ostrava: Přežijí rok 2010?

- Krajské kolo Ekologické olympiády, komise

Účast na konferencích:

- Československá etologická společnost

         Foto I, Foto II

- Zoologické Dny

- Asociation for the study of Animal Behaviour

         Foto I, Foto II

- International Ethological Conference

         Foto, Foto II, Foto III

- European Congress of Entomology

- International Congress in Behavioural Ecology ISBE

- European Congress of Behavioural Biology

 - prezentované postery přednášky

Členství v organizacích:

- Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea

Zájmy a dovednosti:

- Řidičské oprávnění skupiny B, Průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla skupiny M a S, aktivní kroužkovatel Kroužkovací stanice Národního muzea

- Cestování (Středomoří, Skandinávie), jachting a další vodní sporty, výtvarné umění (rukou i fotoaparátem)

 

Ostatní:

- Dlouholetý předseda volební komise voleb do akademického senátu PřF JU.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack