Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Šumbera Radim, doc., Mgr., Ph.D
Šumbera Radim, doc., Mgr., Ph.D PDF Tisk Email

- Ekologie, ekofyziologie a behaviorální ekologie podzemních savců, sociální chování hlodavců, fylogeografie afrických drobných savců

Pedagogická činnost
Publikační činnost
Kontakt
Výzkumné zaměření
Školitelství

Narozen:

28.5. 1971

Jazyky:

- angličtina

Vzdělání:

2010 - Doc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta

2003 - PhD., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta

1998 - Mgr., Ekologie a etologie obratlovců, specializace mammalogie (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta)

1995 - Mgr., učitelství biologie a chemie pro střední školy (Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta)

Stáže a studijní pobyty:

2008-2009 University of Duisburg-Essen, PPP DAAD

2004 - do současnosti Socrates-Erasmus (každoročně, tři týdny)

2000-2001 University of Essen (DAAD short-term research, pět měsíců)

1999 University of Essen (Socrates-Erasmus, 10 měsíců)

Zaměstnání:

2003 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Praxe a výzkumné aktivity:

Terénní pobyty zaměřené na ekologii a aktivitu rypošovitých a fylogeografii východoafrických drobných savců.

2013 Tanzánie (měsíc, Sokoine University)

2012 Etiopie (měsíc, Mekele University)

2011 Izrael (měsíc, Institute of Evolution)

2011 Keňa (měsíc, Museums of Kenya)

2010 Keňa ( měsic a půl, Museums of Kenya)

2009 Zambie (tři měsíce)

2008 Malawi (Chancelor College) a Tanzánie (Sokoine University) (tři měsíce)

2007 Zambie (dva měsíce)

2005 Malawi (Chancellor College) (šest měsíců)

2000 Malawi (Museums of Malawi, Blantyre) (pět měsíců)

Pedagogická činost:

Behaviorální ekologie KZO 147

Seminář behaviorálních věd KZO 056

Biologie chování živočichů, KZO/159

Mammalogie, KZO/381

Praktikum z mammalogie, KZO/378

Chov savců, KZO/385

Ekologie savců, KZO/366

Školitelství:

Obhájené bakalářské práce

Vejmělka F (2016) Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii

Englová T (2016) Dělba a polyethismus v koloniích sociálních rypošů

Šolcová L (2014) Reprodukční systémy krypticky žijících savců se zaměřením na podzemní hlodavce

Rýpalová K (2013) Faktory ovlivňující cirkadiánní aktivitu podzemních savců

Plánka L (2012) Partnerská preference u bodlinatky sinajské Acomys dimidiatus v závislosti na reprodukční zkušenosti partnera

Bublincová E (2011) Chov vlka hřivnatého (Chrysocyon brachyurus) v českých zoologických zahradách (ZF)

Wiedenová P. (2011) Denní energetický metabolismus podzemního hlodavce rypoše Fukomys darlingi v závislosti na velikosti skupiny a teplotě

Vitámvás M (2010) Čichové schopnosti podzemních savců při lokalizaci potravy: náhodné či nenáhodné vyhledávání?

Jerkovičová D (2010) Reproduční biologie rypoše Fukomys darlingi z jižní Malawi

Tučková V (2009) Tetičkovské chování savců se zaměřením na vybrané druhy rodu Acomys

Strnad D (2008) Agrese podzemních hlodavců v kontextu vývoje jejich sociálního života

Zemanová M (2007) Bionergetika reprodukce a postnatálního vývoje dvou sociálních druhů rypoše rodu Fukomys

Kott O (2006) Detekce světla o solitérního rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) a eusociálního rypoše obřího (Fukomys mechowii)

Mazoch V (2006) Srovnání navigačních schopností dvou druhů rypošů s odlišným sociálním systémem

Charvátová V (2005) Poměr pohlaví a velikosti vrhu u myši sinajské (Acomys dimidiatus)

Vašáková B (2004) Sociální interakce u Acomys dimidiatus a A. cilicicus

Biesoková J (2004) Testování čichových schopností rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) při lokalizaci potravy

Zelová J (2003) Ekofyziologie rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus)

Řičánková V (2000) Vliv známosti na sociální interakce hraboše polního (Microtus arvalis)

Obhájené magisterské práce

Rýpalová K (2016) Light or temperature; That is the question. The circadian rhythm of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus), s J. Okrouhlíkem

Plánka L (2016) Srovnání exploračního chování tří druhů podzemních savců, s V. Mazochem

Krásová J (2015) Phylogeny of Grey-bellied pygmy mouse (Mus triton) complex

Dvořáková V (2014) Individual features in vocalisation of Mashona mole-rat (Fukomys darlingi), s E. Hrouzkovou

Wiedenová P (2014) Social thermoregulation in the subterranean Mashona mole-rat (Fukomys darlingi): the role of socio-physiological effect

Pleštilová L (2013) Ear morphology in Chinese bamboo rat (Rhizomys sinensis): Hearing adaptations to subterranean environment

Vítámvás M (2013) Sensory abilities and food localisation in four species of African mole-rats with diverse social organisation

Zemanová M (2010) Vliv sociální termoregulace na bioenergetiku mláďat rypošů r.Fukomys

Kott O (2008) Light perception in two mole-rat species, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus) and the giant mole-rat (Fukomys mechowii)

Mazoch V (2008) Exploratory and spatial learning abilities in two African mole-rats with different social system

Vašáková B (2007) Vliv simulované imigrace na sociální chování u bodlinatky sinajské (Acomys dimidiatus)

Zelová J (2005) The energetics in the solitary subterranean rodent, the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus), supports the allometry rule also in African mole-rats (Bathyergidae)

Obhájené doktorské práce

Kott O (2015) Visual capabilities in subterranean rodents

Okrouhlík J (2014) Mammalian enegetic savings in subterranean environment. The case of African mole-rats

Padyšáková E (2014) Role of sunbirds in Afromontane polination systems (co-supervisor)

Konvičková H (2013) Bathyergid rodents of mesic tropical regions: phylogeography, kinship structure and mating systems, MU (co-supervisor)

Čížková B (2012) Reproductive strategies and group dynamics in the genus Acomys

Lövy Matěj (2011) Ecology and activity of mesic Afrotropic mole-rats 

Zelová Jitka (2010) Energetics of African mole-rats (Bathyergidae) from mesic tropics

Šklíba J (2007) Ecology of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus) in its natural habitat

Běžící bakalářské  práce

Běžící magisterské práce

Engelová

Vejmělka

Šolcová L: Populační struktura a reprodukční strategie u dvou druhů podzemních hlodavců (zadáno 2014)

Fremlová A: Experimentální testování zrakových schopností afrických rypošovitých (zadáno 2013)

Strnad D: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů (zadáno 2009)

Běžící doktorské práce

Krásová Jarmila: Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky (zadáno 2015)

Pleštilová Lucie: Sluchový aparát u podzemnách savců (zadáno 2013)

Vlasatá Tereza: Ekologie a aktivita hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus), endemického druhu pohoří Bale v Etiopii (zadáno 2013)

Mazoch Vladimír: Biologie africký hlodavců se zaměřením na rypošovité (zadáno 2009)

Granty:

2011-2015 Do podzemí: srovnávací studie hlodavců s různou úrovní adaptací k podzemnímu způsobu života

2010-2014 Srovnávací fylogeografie jihovýchodní Afriky (region Zambezi) na modelu drobných savců (spoluřešitel, hlavní řešitel J. Bryja)

2008-2009 Biologie rypošovitých s rozdílnými sociálními systémy (PPP DAAD)

2008-2011 Biologie rypošovitých z mezických oblastí Afriky (GAAV)

2004-2006 Rypošovití (Bathyergidae, Rodentia) jako modelová skupina pro studium evoluce sociality a adaptací na život v podzemním ekotopu (post-doc GAČR)

2000-2001 Biologie solitérního rypoše střibřitého (Heliophobius argenteocinereus) (DAAD, short-term research)

2000-2001 Ekoetologie solitérního podzemního hlodavce, rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) GAČR

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack