Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Robovský Jan, RNDr., Ph.D.
Robovský Jan, RNDr., Ph.D. PDF Tisk Email

IMG_9651- Jako člověk fascinovaný variabilitou savců se nejvíce zajímám o fylogenezi, taxonomii a ochranu savců.

- Za velice zajímavou považuji také domestikaci zvířat a obecně vztah člověka ke zvířatům.

- Mými asi největšími “favority” jsou "kopytníci", šelmy a primáti.

Pedagogická činnost
Školitelství

Narozen:

22. května 1980 v České Lípě

Jazyky:

- Angličtina

- Němčina

Vzdělání:

- 2004 – 2011: doktorandské studium (RNDr., PhD.)

- 2002 – 2004: magisterské studium (Mgr.)

- 1999 – 2002: bakalářské studium (Bc.)

 Zaměstnání:

- asistent na katedře zoologie PřF JU (od roku 2005),  externí spolupracovník ZOO Liberec (od roku 2011)

- koordinátor odborné komise pro Caprini při Unii českých a slovenských zoologických zahrad (od roku 2011)

- odborný externí člen odborné skupiny pro CITES (od roku 2010)

 Pedagogická činnost:

KZO/372   Zvířata v lidské péči

KZO/378   Vertebratologická exkurze

KZO/146   Genetika v ochraně přírody

KZO/156   Zoologie vyšších obratlovců

KZO/146   Preparační techniky

KZO/369   Zoogeografie obratlovců

KZO/381   Mammalogie 

KZO/367   Ekologie vodních obratlovců

 Školitelství:

•  Voldřichová M. (2007) Savčí srst – zdroj fylogeneticky cenných znaků?; bakalářská práce, BF JU.

•   Pohlová L. (2008) Fylogeneze zeber se zvláštní pozorností k zebře bezhřívé; bakalářská práce, PřF JU.

•  Voldřichová M. (2011) Nese zbarvení srsti evoluční informaci?; diplomová práce, PřF JU.

•   Pohlová L. (2012) Fylogenetické vztahy recentních koňovitých; diplomová práce, PřF Ju.

•   Hůlka M. (2013) Taxonomická variabilita tarzálních žláz u savců; bakalářská práce, PřF JU.

•   Pintová R. (2014) Potravní enrichment u vybraných zástupců čeledi Felidae; diplomová práce, ZF JU.

•   Pojerová L. (2014) Jak, čím a proč cvakají při chůzi někteří zástupci jelenovitých?; diplomová práce, ZF JU.

•   Rochová M. (2014) Jak, čím a proč cvakají při chůzi někteří zástupci turovitých (Bovidae)?; diplomová práce, ZF JU.

•   Zunková K. (2014) Mění se somatické parametry divokých zástupců (psovitých) šelem v lidské péči; diplomová práce, ZF JU.

•   Hurtová D. (2015) Mění se somatické parametry divokých zástupců kočkovitých šelem v lidské péči?; bakalářská práce, PřF JU.

•   Matějková A. (2015) Jsou znaky savčího chování fylogeneticky hodnotné a jak moc?; bakalářská práce, PřF JU.

•   Hůlka M. (2015) Morfologie víčkových žláz savců v evolučním a funkčním kontextu; diplomová práce, PřF JU.

•   Novotná A. (2015) Mění se somatické parametry divokých zástupců koňovitých v lidské péči?; diplomová práce, PřF JU.

•   Tíkalová S. (2015) Peniální a bakulární morfologie vybraných rodů afrických hlodavců; diplomová práce, PřF JU.

•   Zajícová V. (probíhající) Hybridizace krokodýlů v evolučním a ochranářském kontextu; bakalářská práce, PřF JU.

•   Anděrová V. (probíhající) Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae); bakalářská práce, PřF JU.

•   Špindlerová A. (probíhající) Cvakavé zvuky při chůzi u turovitých (Bovidae); bakalářská práce, PřF JU.

•  Holicová T. (probíhající) Comparative phylogeography of the Mongolian region based on its mammals; disertační práce, PřF JU.

•  Tíkalová S. (probíhající) Peniální a bakulární morfologie savců; disertační práce, PřF JU.

 Konzultantství:

• Sovová J. (2008) Ontogenetický vývoj os penis a popis morfologie os clitoridis u našich hlodavců (školitel Robovská P.); diplomová práce, PřF JU.

• Pavliska P. (2010) Fylogeneze zbarvení srsti kočkovitých šelem (školitel F. Sedláček); diplomová práce, PřF JU.

• Lutovská B. (2012) Taxonomic comparison of Derby eland and common eland (Taurotragus sp.) (školitel Karolína Brandlová); diplomová práce, Fakulta tropického zemědělství ČZU.

• Böhmová Z. (2013) Coat pattern of Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) (školitel Karolína Brandlová); diplomová práce, Fakulta tropického zemědělství ČZU.

• Zajícová I. (2014) Uspořádání hřívy koňovitých ve vztahu k druhu, plemenné příslušnosti a vnějším faktorům (školitel J. Rajchard); bakalářská práce, ZF JU.

•  Melichar L. (2014) Taxonomické zhodnocení fenotypové variability zebry stepní (Equus quagga) (školitel M. Hejcman); diplomová práce, FŽP ČZU.

• Mrázková N. (2016). Kritická analýza „Šesté masové extinkce“ na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost (školitel J. Zrzavý); bakalářská práce, PřF JU.

• Šural J. (2016). Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů (školitel J. Zrzavý); bakalářská práce, PřF JU.

Příležitostné přednášky:

Savci České republiky

• Domestikace a domácí zvířata

Objevování nových druhů zvířat

• Zobrazování zvířat od pravěku do dnešních dnů

Kryptozoologie, aneb lochneska, yetti a spol. pohledem zoologa

Účast na konferencích:

• každoročně EAZA Annual Conference

• International Conference on Ruminant Phylogenetics, Munich 2013.

• International Wild Equid Conference, Vienna 2012.

• 12thInternational Conference Rodens et Spatium, Zonguldak 2010.

• 8th International Congress of Vertebrate Morphology, Paris 2007.

• 4th European Congress of Mammalogy, Brno 2003.

• 8th International Conference Rodens et Spatium, Louvain-la-Neuve 2002.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack