Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Pavelková Věra, RNDr., Ph.D. (roz. Řičánková)
Pavelková Věra, RNDr., Ph.D. (roz. Řičánková) PDF Tisk Email

vera-ricankova-kontakt- Etologie, ekologie a fylogeneze savců

- Odkaz na osobní stránky RNDr. Věry Říčánkové, PhD. naleznete ZDE

Publikační činnost
Kontakt
Pedagogická činnost
Školitelství

Narozena:

4.2.1977 ve Zlíně

Jazyky:

- aktivně anglicky

- aktivně ruština

Vzdělání:

- 2008 – Ph.D, Dizertační práce: Ekologie a paleobiogeografie savců Altaje a Sajanů (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice)

- 2002 – Mgr., Ekologie a etologie obratlovců, specializace mammalogie (Jihočeská univerzita, České Budějovice)

Zaměstnání:

- od r. 2005 katedra zoologie, Přf JČU

Praxe a výzkumné aktivity:

- Státní pedagogická univerzita v Bijskuy (Rusko): expedice na jižní Altaj 2002

- Gorno-Altajská státní univerzita (Altajská republika, Rusko): výzkumné expedice na jižní Altaj 2003, 2004, 2005

- Karaganda University (Kazachstán) srpen 2005

- Národní park Ukok (Altajská Republika, Rusko): výzkumné expedice 2008 a 2009

Pedagogická činost:

- Spoluúčast na Cvičení Zoologie vyšších obratlovců

- Terénní praxe

Školitelství:

Ukončené diplomní práce:

- Markéta Kašparová (Mgr.)

Analýza chování psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) a psa ušatého (Otocyon megalotis) z hlediska evoluce, ukončeno 2009

- Jana Michálková (Bc.)

Evoluce sociality u promyk, ukončeno 2008

- Michaela Eliášová (Bc.)

Vliv kooperace na rozlišování příbuzných u sociálních druhů hrabošů (Microtus arvalis a Microtus brandti), ukončeno 2007

- Jaroslav Červinka (Bc.)

Srovnání ekologických a behaviorálních charakteristik severoamerických (pod)druhů vlka obecného, Canis lupus (Carnivora, Canidae), ukončeno 2007

- Markéta Kašparová (Bc.)

Vývoj sociálního chování a srovnávací etologie dvou druhů lišek Vulpes chama a Vulpes zerda, ukončeno 2005

- Michaela Dolenská (Bc.)

Analýza afiliativního chování tří druhů hrabošů Microtus arvalis, M. brandti a M. oeconomus“, ukončeno 2004

Běžící bakalářské práce:

- Fylogeneze a ekologie fosilních druhů psovitých šelem (Carnivora, Canidae)

Autor: Okřinová Isabela

Zadáno: 2008

- Rodičovské investice u hrabošů s různým reprodukčním systémem

Autor: Ungrová Kateřina

Bežící magisterské práce

- Biotopový model potenciálního rozšíření argali (Ovis ammon) na jižním Altaji

Autor: Lhotská Pavla

Zadáno: 2008

- Rozlišování příbuzných u sociálních a solitérních druhů hrabošů (Microtus, Arvicolinae)

Autor: Brixová Lenka

Zadáno: 2008

- Parentální chování a evoluce kooperativního rozmnožování u hrabošů (Microtus, Arvicolinae)

Autor: Eliášová Michaela

Zadáno: 2007

- Rozlišování příbuzných u sociálních a solitérních druhů hrabošů (Microtus, Arvicolinae)

Autor: Brixová Lenka

Zadáno: 2008

Granty:

Hlavní řešitel

- FRVŠ (2004): The role of stress hormones in the evolution of social behavior

- GAAV (2008-2010) : Comparative analyses of social evolution in mammals: a phylogenetic approach

- FRVŠ 0361 (2000); FRVS 1273 (2002); FRVŠ 1252 (2002); FRVŠ 1852 (2003); FRVŠ 1076 (2004)

Spoluřešitel

- Ochrana biodiverzity jižního Altaje v kontextu současných environmentálních transformací a socio-ekonomického rozvoje (Projekt MŽP v rámci Programu zahraniční rozvojové pomoci CR, 2005)

- GACR (2005-2006): The role of stress hormones in the evolution of social behavior

Účast na konferencích:

- Ricankova, V., Fric, Z. Faltynkova A., Chlachula J., Stastna P., 2006 Habitat use of the long-tailed ground squirrel (Spermophilus undulatus) in Altai Mountains. 1st European Ground Squirrel Meeting, Felsőtárkány, Hungary, 20-24.10. 2006

- Ricankova V., Fric Z., Faltynkova A., Chlachula J. 2004. Habitat Use Of The Long-Tailed Ground Squirrel, Spermophilus undulatus, In Altai Mountains. Conference Book of Abstracts, Biology in Asia International Conference 7 – 10 December 2004, Singapore.

- Řičánková, V., Janeček, S., Faltýnková, A., Fraňková, E., Fric, Z., Havelková, P., Chlachula, J., and Kamenov, R.A. 2003. Habitat preferences and ecology of the snow leopard prey species in the Southern Altai Nature Reserve. Abstract, 3rd International Wildlife Management Congress, 1-5 December 2003, Christchurch, New Zealand. (Meeting Abstract)

- Řičánková Věra & Jan Zrzavý 2001 Phylogeny of Canidae: Inferences From Combined Morphological, Behavioural and Molecular Data In: Programme and Abstracts of the Canid Biology and Conservation, International Conference, Oxford University

- Řičánková Věra 2000. Phylogeny, reproduction and social systems in Microtus (Arvicolinae).In: Programme and Abstracts of the 7th International Conference Rodens et Spatium České Budějovice

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack