Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Robovská Pavla, RNDr., Ph.D. (roz. Havelková)
Robovská Pavla, RNDr., Ph.D. (roz. Havelková) PDF Tisk Email

Robovska- vývojová a funkční anatomie a morfologie obojživelníků

- hybridní zóna evropských kuněk

 

Pedagogická činnost
Školitelství
Kontakt

Narozena:

20. 3. 1978 v Sokolově

Jazyky:

- angličtina (středně pokročilá)

- němčina (mírně pokročilá)

Vzdělání:

- 2002 - 2006 Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doktorandské studium, obor: Zoologie

Téma disertační práce: Ontogenetic development of the pectoral girdle in Anura.

- 2004 – 2006 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dálkové studium, obor: Učitelé odborných předmětů

Závěrečná práce: Zkušenosti s drogami u studentů Biologické fakulty JU.

- 2000 – 2002 Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, magisterské studium zoologie, obor: Zoologie;

Téma diplomové práce: Genetická analýza hybridní zóny mezi Bombina bombina a B. variegata v předšumaví.

- 1996 – 2000 Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářské studium, obor: Biologie;

Téma diplomové práce: Genetická analýza hybridní zóny kuňky obecné (Bombina bombina) a kuňky žlutobřiché (B. variegata) v předšumaví.

Stáže a studijní pobyty:

- 2006-2007 – spoluřešitelka grantu Česko-vlámské spolupráce ve výzkumu a vývoji (1-2006-05) (Původ a evoluce lokomoce u žab a její anatomický kontext) – v jeho rámci celkově čtyřměsíční pracovní pobyt (2006 a 2007) v Laboratoři funkční morfologie (University of Antwerp)

Zaměstnání:

- semestrální kurz na katedře zoologie BF (PřF) JU (Srovnávací anatomie a morfologie obratlovců) – zimní semestry 2003, 2005, 2008, 2011 a 2012

- ve školním roce 2007/2008 vyučující předmětu Základy ekologie II (v rozsahu 2 hodiny týdně) na Gymnáziu Jírovcova 8 v Českých Budějovicích

- 2006-2008 – řešitelka juniorského badatelského grantového projektu GA AV ČR (B601410613) (Ontogenetický vývoj lopatkového pletence recentních obojživelníků (Caudata, Anura) v kontextu jejich evolučního vývoje) - v jeho rámci zaměstnána na Katedře zoologie BF JU jako vědecký pracovník

- 2005-2012 - 10% úvazek na katedře zoologie BF (PřF) JU (odborný pracovník, od 2008 jako odborný asistent)

Pedagogická činost:

- Srovnávací anatomie a morfologie obratlovců, KZO/387 - semestrální kurz na katedře zoologie BF (PřF) JU, zimní semestry 2003, 2005, 2008 a 2011

- v rámci přenášek pořádaných PřF JU pro střední školy: Obojživelníci a plazi ČR, Kryptozoologie aneb lochneska a spol. pohledem zoologa.

- Cvičení ze zoologie obratlovců, KZO/157

- Zoologie nižších obratlovců

- Terénní cvičení

- pedagogická činnost na krajských a celostátních kolech soutěže Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP „Zelená stezka – Zlatý list“ (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011) a krajských kolech Ekologické olympiády (od 2008)

Školitelství:

Běžící diplomové práce:

- Molekulární identifikace čistokrevnosti dvou kriticky ohrožených krokodýlů – krokodýla kubánského (Crocodylus rhombifer) a k. filipínského (C. mindorensis) – pro celosvětový ex-situ chovný program

Autor: Bc. Straková Helena (Mgr.) (zadáno 2010) 

- Vliv vojenské činnosti na výskyt a chování plazů a obojživelníků v oblasti VVP Brdy.

Autor: Václav Voska (Bc.) (zadáno 2012)

- Identifikace zdrojových populací želvy paprsčité (Astrochelys radiata) chovaných v lidské péči.

Autor: Pavlíková Lucie (Bc.) (zadáno 2011)

- Popis a porovnání lopatkového pletence a jeho svalového aparátu u vybraných zástupců čeledi Salamandridae (Caudata).

Autor: Bc. Tíkalová Sylvie (Mgr.) (zadáno 2013) 

- Sledování dlouhodobého pohybu a věrnosti lokalitě u jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis).

Autor: Bc. Tereza Holicová (Mgr.) (zadáno 2012) 

 

Ukončené diplomové práce:

- Sylvie Tíkalová (Bc.) 

Ontogenetický vývoj lopatkového pletence vybraných druhů ocasatých obojživelníků.

- Tereza Holicová (Bc.) 

Individuální značení obojživelníků - sledování pohybu jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis) na vybraných lokalitách.

- Bc. Pavla Kutílková (Mgr.)

Popis a porovnání svalového aparátu lopatkového pletence vybraných druhů žab, ukončeno 2009

- Bc. Jitka Sovová (Mgr.)

Ontogenetický vývoj os penis a přítomnost os clitoridis u vybraných druhů hlodavců, ukončeno 2009

- Lenka Vyhnalová (Bc.)

Ontogenetický vývoj kosterních elementů u želvy nádherné (Trachemys scripta) (Testudines: Emydidae), ukončeno 2007

- Helena Straková (Bc.)

Ontogenetic development of the pectoral girdle in Pleurodeles waltl (Amphibia: Caudata: Salamandridae), ukončeno 2009

- Jitka Sovová (Bc.)

Popis morfologie bakula a os clitoridis u našich hlodavců (Rodentia), ukončeno 2006

- Helena Straková (Bc.)

       Nové metody studia hybridních zón obojživelníků, ukončeno 2010

 Granty:

Hlavní řešitel

- 2006-2008 – juniorský badatelský grantový projekt GA AV ČR (B601410613) (Ontogenetický vývoj lopatkového pletence recentních obojživelníků (Caudata, Anura) v kontextu jejich evolučního vývoje)

Spoluřešitel

- 2006-2007 – grant Česko-vlámské spolupráce ve výzkumu a vývoji (1-2006-05) (Původ a evoluce lokomoce u žab a její anatomický kontext)

Vyžádané přednášky (mimo SŠ):

- Pavla Robovská–Havelková a Jan Robovský: Kryptozoologie aneb lochneska, yetti a spol. pohledem zoologa (17.3 2009 – Muzeum Vysočiny Třebíč)

Účast na konferencích:

- 2008 – Zoologické dny (České Budějovice)

- 2007 – 8th International Congress of Vertebrate Morphology (Paříž, Francie)

- 2005 – 5th World Congress of Herpetology (Stellenbosch, JAR)

- 2005 – konference České herpetologické společnosti (Horní Prysk)

- 2004 – 7th International Congress of Vertebrate Morphology (Florida, USA)

- 2002 – Zoologické dny (Brno)

Členství v organizacích:

- od 2004 členkou International Society of Vertebrate Morphologists

- od 2005 členkou České herpetologické společnosti

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack