Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Externisté Janda Milan, Mgr. Ph.D.
Janda Milan, Mgr. Ph.D.

milanjanda- Zabývám se ekologií a evolucí mravenců, zejména melanézských skupin. Coby pracovník Biologického centra AVČR koordinuji výzkum novoguinejských mravenců ve "skupině prof. V. Novotného".

- K mým hlavním zájmům patří výzkum diverzity a biogeografie melanézských druhů, studium mezidruhových interakcí společenstev mravenců a interakcí mezi mravenci, dalším hmyzem a rostlinami. Náš tým také spravuje hlavní taxonomický zdroj pro studium novoguinejských mravenců - databázi "The Ants of New Guinea".

Publikační činnost
Kontakt
Pedagogická činnost
Školitelství

Narozen:

4.1. 1978

Jazyky

- Angličtina

- Melanézská pidgin

Vzdělání:

- Ph.D. v oboru Zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita

Téma disertační práce: Ecology and Natural History of Melanesian ants. 124 pp.; školitel: Prof. V. Novotný

- 2003 - Mgr. v oboru Entomologie, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita

Téma magisterské diplomové práce: Evolution of social parasitism in ants from tribes Lasiini and Formicoxeniini; školitel: Prof J. Zrzavý

Zaměstnání:

- od 2007: Biologické centrum, Akademie věd ČR (výzkumný pracovník)

- od 2005: Přírodovědecká fakulta, JU (výzkumný pracovník)

- 2003-2007: Biologické centrum, Akademie věd ČR (Ph.D. student)

- 2001-2002; 2004-2005: The New Guinea Binatang Research Center Ltd., Madang, Papua New Guinea. (vedoucí výzkumník)

Praxe a výzkumné aktivity:

- 2001–2008 (30 měsíců), New Guinea Binatang Research Center, Madang, Papua New Guinea

- 2008 (duben) - CSIRO – TSCRC, Darwin, Australia

- 2008 (květen-červen) - Sungai Wain Reserve, E. Kalimantan, Indonesia

- 2007(prosinec) CSIRO - ANIC, Canberra, Australia

- 2005 (srpen) – Smithsonian Tropical Research Institute, Panama

- 2005 (září) – University of Minnesota, St. Paul, USA

- 2005 (říjen), 2006 (září) - Museum of Comparative Zoology, Harvard University, USA

Pedagogická činnost:

- Biologie sociálního hmyzu, KZO/398

- Cvičení ze zoologie bezobratlých, KZO/151

Školitelství:

Ukončené bakalářské práce:

- Bizos Jiří (2008): Rešerše ke studiu populační biologie rodu Rhytidoponera

- Drag Lukáš (2008): Vliv predace mravenců na herbivorní hmyz

- Doubnerová Klára (2008): Rešerše ke studiu molekulární fylogeografie mravence Crematogaster polita (Hymenoptera: Formicidae)

- Macháč Antonín (2008): Dominance mravenců (makroekologická a evoluční meta-analýza)

- Hrček Jan (2005): Dynamika prostorového rozmístění mravenišť na lokalitě s výskytem myrmekofilního hnědáska (Maculinea alcon)

Běžící magisterské práce:

- Úloha velkých blanokřídlých v polinačních systémech afrických hor

Autor: Falkenauerová Anna

Zadáno: 2009

Granty:

Hlavní řešitel

- Ecology of New Guinea ant communities. Fulbright Fellowship, 2009/10. Harvard University, MCZ, Cambridge, USA

- Ecology and systematics of New Guinea ants – exploring the unknown fauna. Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic, (PI: 2007-2009)

Účast na konferencích:

- 2007 – Central European Conference of Myrmecology, Szeged, Hungary; Ecology of New Guinea Ants.

- 2007 – International Canopy Conference, Leipzig, Germany, Canopy ants in New Guinea.

- 2006 – World IUSSI Conference, Washington; Ecology of New Guinea Ants–exploring the unknown fauna.

- 2005 – European IUSSI Conference, Sankt Petersburg, Evolution of social parasitism in ants.

- 2005 – Czechoslovak Hymenopterology Conference, Ecology and diversity of Melanesian ants

- 2004 – Central European Conference of Myrmecology, České Budějovice, Evolution of social parasitism in ants.

- 2002 – Darwin Initiative workshop, Papua New Guinea, Conservation through research.

- 2002 - International Canopy Conference, Cairns, Australia

Jiné aktivity:

- posuzovatel publikací pro: Biotropica, Ecography, European Journal of Entomology.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack