Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Externisté Čížek Lukáš, Mgr., Ph.D.
Čížek Lukáš, Mgr., Ph.D.
lukas-cizek

- Ekologie xylofágního a herbivorního hmyzu, tropicka ekologie, ochrana přírody s důrazem na lesy.

http://www.entu.cas.cz/cs/pracovnici/Lukas-Cizek-r34r/

Publikační činnost
Kontakt
Pedagogická činnost
Školitelství

Narozen:

27. 7. 1975

Jazyky:

- Angličtina

- Melanézská Pigina

- Ruština

Vzdělání:

- Ph.D., Entomologie; Biologická Fakulta, JU, České Budějovice, 2005

- Mgr., Zoologie-Entomologie, Biologická Fakulta, JU, České Budějovice, 1998

- Bc., Biologie, Biologická Fakulta, JU, České Budějovice, 1996

Stáže a studijní pobyty:

- Papua Nová Guinea: Parataxonomist Training Center, Madang (1999-2001; 2005; 2,5 roku)

- Panama: Smithsonian Tropical Research Institute, projekt IBISCA (Investigating the biodiversity of soil and canopy arthropods in tropics) (2002-5, celkem 1 rok)

- USA: University of Minnesota, Molecular Biology Workshop, September 2005

Zaměstnání:

- 2003-dodnes Entomologický ústav, BC AV ČR

- 2004-dodnes (částečný úvazek) Přírodovědecká Fakulta, JU

- 1999-2001, 2005 Parataxonomist Training Center Ltd., Madang, Papua New Guinea: Researcher

Pedagogická činost:

- Ekologie lesa (přednáška + cvičení)

- Zoologie bezobratlých, KZO/155 (cvičení)

- terénní praxe a exkurze

Školitelství:

Běžící doktorantské práce:

- Fylogeografie tesaříka alpského (Rosalia alpina)

 Autor: Drag Lukáš

 Zadáno: 2011

- Habitatové preference, stanovištní dynamika a management hmyzu vázaného na staré stromy

      Autor: Plátek Michal

Zadáno: 2009

- Ekologie xylofágního hmyzu tropických a temperátních lesů

Autor: Vodka Štěpán

Zadáno: 2007

Granty:

Hlavní řešitel

- Grant Agency of the Czech Academy of Sciences – Project KJB600960705 (2007-09): Diversity, host specificity and vertical stratification of insects: Comparison of key ecological characteristics of insect communities in different tropical and temperate regions – PI

- British Ecological Society - Small Ecological Project grant no. 2281 - 2004: Effect of vertical stratification on host specificity and diversity of communities of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Panama – PI

- FRVŠ G4 1263/ 2002 - Ecology of insect communities in tropical rainforest of Papua New Guinea– PI

- Mattoni Fellowship – 1999 - PI

Členství v organizacích:

- Česká společnost entomologická

Jiné aktivity:

- spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Českou inspekcí životního prostředí a dalšími orgány státní správy, nevládními organizacemi, vlastníky apod.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack