Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Růžička Vlastimil, RNDr., CSc. PDF Tisk Email

Odborné články

2009

- Mlejnek R., Ouhrabka V. & Růžička V. 2009: Poseidon  – the pseudokarst system in the sandstones of the Czech Republic: geomorphological structure and biogeographical importance. In Proceedings of the 10th International Symposium on Pseudokarst. Centro Ricerche Carsiche “Carlo Seppenhofer”, Gorizia, pp. 75–86.

2008

- Růžička V. & Buchar J. 2008: Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007. Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001–2007. Sborník blastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 29–30 [2007/2008]: 3–32 (in English and Czech).

2007

-Zacharda M., Gude M. & Růžička V. 2007: Thermal regime of three low elevation scree slopes in central Europe. Permafrost and Periglacial Processes 18: 301–308.

2006

-Habuštová O., Turanli F., Doležal P., Růžička V., Spitzer L., Hussein H. M. 2006: Environmental impact of Bt maize – three year experience. IOBC/WPRS Bulletin 29 (5): 57–63.

2005

- Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Erhart J. & Fenclová I. 2005: Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.

- Habuštová O., Turanli F., Spitzer L., Růžička V., Doležal P. & Sehnal F. 2005: Communities of beetles and spiders in the stands of normal and genetically modified maize. Pestycydy 2005 (3): 125–131.

- Růžička V. 2005a: Araneae  (pavouci). In Farkač  J.,  Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, pp. 76–82 (in Czech, English summary).

- Růžička V. & Klimeš L. 2005: Spider (Araneae) communities  of scree  slopes in the Czech Republic. The Journal of Arachnology 33: 280–289.

- Růžička V., Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. 2005: Czech Republic – the type material of spiders (Araneae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 174: 13–64.

- Zacharda M., Gude M., Kraus S., Hauck C., Molenda R. & Růžička V. 2005: The relict mite Rhagidia gelida (Acari, Rhagidiidae) as a biological cryoindicator of periglacial microclimate in European highland screes. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 37: 402–408.

2004

- Růžička V. & Buchar J. 2004: Notes to the catalogue of spiders of the Czech Republic. In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 221–224.

- Sehnal F. Habuštová O. Spitzer L., Hussein H. M. & Růžička V. 2004: A biannual study on the environmental impact of Bt-maize. In Romeis J. & Bigler F. (eds), Ecological Impact of the Genetically Modified Organisms. IOBC/WPRS Bulletin 27 (3): 147–160.

2003

- Gude M., Dietrich S., Mäusbacher R., Hauck C., Molenda R., Růžička V. & Zacharda M. 2003: Probable occurrence of sporadic permafrost in non-alpine scree slopes in central Europe. In Phillips M., Springman S. M. & Arenson L. U. (eds.) Proceedings of the 8th International Conference on Permafrost. Lisse (NL), pp. 331–336.

- Růžička V. & Hajer J. 2003: Pavouci (Araneae) mokřadů u Krásného Lesa (Krušné hory). Spiders (Araneae) of wetlands near Krásný Les (Krušné Hory Mts.). Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 25: 33–36 (in Czech, English summary).

2002

- Hajer J., Růžička V. & Střížek P. 2002: Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Mountains? Acta Univ. Purkynianae, Biologica 6: 55–59.

- Růžička V. 2002: Spatial distribution of spiders (Araneae) on scree slopes in Křivoklátsko and Moravský Kras Protected Landscape Areas. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 321–328.

- Růžička V. & Hajer J. 2002: Pavouci rašeliniště „U jezera“ v Krušných horách. Spiders of the peat bog “U Jezera” in Krušné Hory Mts. (North Bohemia). Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 24: 5–10 (in Czech, English summary).

- Růžička V. & Thaler K. 2002: Spiders (Araneae) from deep screes in the Northern Alps (Tyrol, Austria). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 89: 137–141.

2001

- Růžička V. 2001: The female of Anyphaena furva Miller (Araneae: Anyphaenidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 46–48.

- Růžička V. & Novák J. 2001: Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují. Spiders (Araneae) of Nature Reserve Peklo near Nové Město nad Metují (Eastern Bohemia). Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 255–258 (in Czech, English summary).

2000

- Růžička V. 2000: Entelecara omissa (Araneae) na Moravě. Entelecara omissa (Araneae) in Moravia. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 5: 214–216 (in Czech, English summary).

- Růžička V. 2000: Porrhomma myops and Porrhomma egeria in the Czech Republic. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 4: 149–150.

- Růžička V. 2000: Spiders (Araneae) of two valleys in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Ecology (Bratislava) 19, Supplement 3/2000: 235–244.

- Růžička V. 2000: Spiders in rocky habitats in Central Bohemia J. Arachnol. 28: 217–222.

- Růžička V. & Bezděčka P. 2000: Pavouci (Araneae) vátých písků u Bzence. Spiders (Araneae) of sand dunes near Bzenec. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 5: 208–213 (in Czech, English summary).

- Růžička V. & Bryja V. 2000: Females  of Walckenaeria-species (Araneae, Linyphiidae in the Czech Republic. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 4: 135–147.

- Růžička V. & Hajer J. 2000: Pavouci (Araneae) mokřadů Lučiny u Tisé (Boh. bor. occ.). The spiders (Araneae) of wetlands Lučiny near Tisá (Boh. bor. occ.). Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 22: 13–18 (in Czech, English summary).

1999

- Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V. & Holec M. 1999: Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí. Contribution to knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin. Vč. sb. přír. – Práce a studie 6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).

- Růžička V. 1999: Spiders (Araneae) of scree slopes in the Moravian Karst. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 84: 205–210.

- Růžička V. (ed..) 1999: Spiders of Doupovské Hory Mts. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 3: 25–34.

- Růžička V. 1999: The first steps in subterranean evolution of spiders (Araneae) in Central Europe. Journal of Natural History 33: 255–265.

- Růžička V. 1999: The freezing scree slopes and their arachnofauna. In Möseler B. M. & Molenda R. (Eds), Lebensraum Blockhlade. Decheniana-Beihefte 37: 141–147.


Populární články

2009

- Růžička V. & Zacharda M. 2009: Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. Screes and rock walls – habitats important for biodiversity. Živa 57: 75–77 (in Czech, English summary).

2008

- Mlejnek R., Ouhrabka V. & Růžička V. 2008: Poseidon v Teplických skalách. Nejdelší evropský systém podzemních prostor v pískovcích. Poseidon in the “Teplické skály” cliffs. The longest Europaean labyrinth of underground spaces formed in stanstone rocks. Město Teplice nad Metují, 24 pp. (in Czech, English summary).

- Mlejnek R., Ouhrabka V. & Růžička V. 2008: Poseidon – mimořádný objev. The Poseidon – the longest European system of underground spaces in sandstones. Ochrana přírody 63 (4): 16–19 (in Czech, English summary).

2007

- Růžička V. 2007: Pavouci v jeskyních České republiky [Spiders in caves in the Czech Republic]. Speleo (Praha) 49: 14–19 (in Czech).

2006

- Růžička V. 2006: Pavouci a ochrana přírody v České republice. Spiders and the nature conservation in the Czech Republic. Ochrana přírody 61: 69–73 (in Czech, English summary).

2005

- Růžička V. 2005b: In memoriam RNDr. Ing. Luděk J. Dobroruka, 1933–2004. Arachnol. Mitt. 29: 64.

2003

- Růžička V. 2003a: Kamenité sutě [Screes]. In Šumava – příroda,  historie, život [Šumava Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp. 181–183 (in Czech).

- Růžička V. 2003b: Pavouci Krkonoš. [Spiders of Krkonoše Mountains.] Krkonoše – Jizerské hory 36 (4): 22–23 (in Czech).

2002

- Kůrka A. & Růžička V. 2002: Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).

2000

- Růžička V. 2000: První kroky podzemní evoluce pavouků [The first steps in subterranean evolution of spiders]. Vesmír 79: 153–155 (in Czech).

- Hajer J. & Růžička V. 2001: Pavouci (Araneida) [Spiders]. In Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds.), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století [Labe. Nature of the lower Czech section of a river at the end of 20th century]. Ústí nad Labem, pp. 89–90 (in Czech).

1999

- Růžička V. 1999: O pojmech „vzácný“ a „ohrožený“. On the “Rare” and on the “Threatened” concept. Ochrana přírody 54: 50–54 (in Czech, English summary).


Monografie

2002

- Buchar J. & Růžička V. 2002: Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.


Kapitoly v monografiích

2007

- Růžička V. 2007: Spiders on sandstone rocks in Central Europe with particular reference to the Bohemian Switzerland National Park. In Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds), Sandstone Landscapes. Academia, Praha, pp. 143–147.

2002

- Růžička V. 2002: Communities of spiders (Arachnida) in the wet meadows. In Květ J., Jeník J. & Soukupová L. (eds), Freshwater wetlands and their sustainable future. Man and the Biosphere Series 28. Unesco and Parthenon Publishing, Paris, New York and Lancaster, pp. 373–381.

2001

- Růžička V. 2001: Araneae. In Bosák P. & Vašátko J. (eds), Czech Republic. In Juberthie C. & Decu V. (eds), Encyclopaedia Biospeleologica, Tome III. Société de Biospéologie, Moulis and Bucarest, p. 1414.


Abstrakty z konferencí

2008

- Růžička V. & Zacharda M. 2008: Rozmanitost pavouků skalní stěny a suťového pole v přírodní rezervaci Klíč [Diversity of spiders on rock wall and in scree slope at Klíč Nature Reserve]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 174 (in Czech).

2007

- Tajovský K., Mlejnek R., Tuf I. H., Tufová J. & Růžička V. 2007: Cave and above-ground invertebrates of the Hranice karst (North-East Moravia, Czech Republic). In Moldovan O. T. (ed.), Abstracts of the XVIIIth International Symposium of Biospeleology: 100 years of Biospeleology. Institutul de Speologie “Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca, p. 60.

2006

- Habuštová O., Doležal P., Spitzer L., Hussein H., Turanli F., Růžička V., Sehnal F. 2006: Four-year study of the impact of Bt maize on arthropod communities. In: Abstract book of the VIIIth European Congress of Entomology. Izmir (Turkey), p.129.

2005

- Růžička V. 2005c: Project Porrhomma (Araneae) – morphology, ecology and subterranean evolution. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology. Institute of Zoology & Museum of Natural History, Sofia, p. 88.

- Turanli F., Habuštová O., Růžička V., Hussein H., Spitzer L. & Sehnal F. 2005: Epigeic communities of carabid beetles and spiders in the Bt and non Bt maize fields. In Abstracts of the International Conference Ecological Impact of Genetically Modified Organisms. Lleida, Catalonia, Spain, June 1–3, 2005, p. 80.

2003

- Buchar J. & Růžička V. 2003: Představujeme katalog pavouků České republiky. [We introduce the catalogue of spiders of the Czech Republic.] In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 55 (in Czech).

- Spitzer L., Růžička V., Hussein H. M., Habuštová O. & Sehnal F. 2003: Expression of Bacillus thuringiensis toxin in maize does not affect epigeic communities of carabid beetles and spiders. In Ecological Impact of the Genetically Modified Organisms. Abstracts.Praha, November 26–29, 2003, p. 48.

- Spitzer L., Růžička V., Hussein H. M., Habuštová O. & Sehnal F. 2003: Společenstva střevlíků (Coleoptera: Carabidae) a pavouků (Arachnida) na polích s geneticky modifikovanou a kontrolní kukuřicí. Communities of carabid beetles and spiders on fields of a Bt and control maize. In Hudec K. & Huszár J. (eds) XVI. Slovak and Czech Plant Protection Conference, Abstracts supplement. Nitra, Slovak Republic, September 16–17, 2003, pp. 221–222.

2002

- Růžička V. 2002: Spiders on sandstone rocks in České Švýcarsko National Park. In Kopřivová L. (ed.), Abstract book of Int. Conf. Sandstone landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. Institute of Botany, Praha, p. 28.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack