Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Slámová Irena, Mgr. PDF Tisk Email

Abstrakty z konferencí

2009

- Zimmermann K., Fric Z., Hula V., Vlašánek P., Zapletal M., Slámová I., Blažková P., Čiháková V., Bartoš M., Konvička M. (2009) Sedmiletý monitoring hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Bochovském systému In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologické kolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 20-21.

- Zimmermann K., Fric Z., Hula V., Vlašánek P., Zapletel M., Slámová I., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P., Konvička M. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J., Řehák Z., & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 225.

2008

- Slámová I., Konvička M. (2008) Habitatové preference zranitelného motýla Erebia aethiops. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14. – 15. února 2008. pp 184.

- Slámová I., Konvička M. (2008) Habitatové preference zranitelného motýla Erebia aethiops. Laštůvka Z., Šefrová H. (eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. pp 24–25.

- Slámová I., Konvička M. (2008) Habitat preferences of the Scotch Argus (Erebia aethiops) in Southern Bohemia. International Symposium Future of Butterflies in Europe II Dutch butterfly conservation (De Vlinderstichting) 17 – 19 April 2008 WICC Congres Centre, Wageningen, Netherland, sborník abstraktů z konference. pp 122.

2006

- Macháček J., Seďa J., Slámová I. (2006) Cyklická partenogeneze u rodu Daphnia: časový a prostorový aspekt sexuální reprodukce D. galeata v nádrži Římov. Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Nečtiny 26. – 30. června 2006. pp 55.

- Macháček J., Seďa J., Kolářová K., Slámová I. (2006) The role of vertically stratified environment of a deep dimictic reservoir in the intra-specific diversity of Daphnia galeata population. Book of Abstracts, 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Brno, August 27–31, 2006. Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology, České Budějovice; Centre for Cyanobacteria and Their Toxins, Masaryk University Brno. pp 75–77.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack