Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Aktuality - Publikace
Invazivní predátor z Asie způsobuje ubývání evropských slunéček PDF Tisk Email

haxy80Negativní vliv nepůvodních invazivních druhů organismů na složení společenstev původních druhů a na jejich početnost byl mnohokrát dokumentován, avšak dlouhodobých studií na rozsáhlém území, které by početnost původních druhů sledovaly jak před, tak po rozšíření invazivního druhu, je málo. Jednou z nich je článek dokumentující mizení několika druhů evropských slunéček po invazi slunéčka východního (Harmonia axyridis). Roy, H. E., Adriaens, T., Isaac, N. J. B., Kenis, M., Onkelinx, T., Martin, G. S., Brown, P. M. J., Hautier, L., Poland, R., Roy, D. B., Comont, R., Eschen, R., Frost, R., Zindel, R., Van Vlaenderen, J., Nedvěd, O., Ravn, H. P., Grégoire, J.-C., de Biseau, J.-C. and Maes, D. (2012), Invasive alien predator causes rapid declines of native European ladybirds. Diversity and Distributions. doi: 10.1111/j.1472-4642.2012.00883.x

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:41
 
Češi na Borneu objevili opici, která byla považována za vyhynulou PDF Tisk Email

hulmanNaši vědci na Borneu v čele se Stanislavem Lhotou a fotografem Alexandrem Pospěchem dokázali zdokumentovat existenci velmi vzácného poddruhu hulmana šedého, který byl některými jejich kolegy považován za vyhynulého. LHOTA, S., LOKEN, B., SPEHAR, S., FELL, E., POSPĚCH, A. and KASYANTO, N. (2012), Discovery of Miller's Grizzled Langur (Presbytis hosei canicrus) in Wehea Forest Confirms the Continued Existence and Extends Known Geographical Range of an Endangered Primate. American Journal of Primatology, 74: 193–198. doi: 10.1002/ajp.21983

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:41
 
V suchu se daří samcům slunéček PDF Tisk Email

Haxy_succ_LED_640Rychlost vývoje a dosažená hmotnost u slunéčka Harmonia axyridis se lišila při vystavení 30%, 60% anebo 90% relativní vzdušné vlhkosti v závislosti na potravě: při krmení mšicemi byly parametry lepší ve vyšší vlhkosti, při krmení vajíčky zavíječe při nižší vlhkosti. V nižší vlhkosti se líhlo konzistentně více samců, ve vyšší více samic. Oldřich Nedvěd and Plamen Kalushkov, 2012: Effect of Air Humidity on Sex Ratio and Development of Ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Psyche 2012, Article ID 173482.

Aktualizováno Středa, 06 Únor 2013 11:55
 
Potravní adaptace rypoše stříbřitého PDF Tisk Email

stribros80Potravní zdroje pro ssolitérně žijícího rypoše stříbřitého v Miombu se ukázaly poměrně hojné a snadno dostupné, takže si nedělá příliš velké zásoby na období sucha. Raději má sladké a vodou bohaté hlízy. Šklíba J, Šumbera R, Vítámvás M, 2011: Resource characteristics and foraging adaptations in the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus), a solitary Afrotropical bathyergid. ECOLOGICAL RESEARCH 26: 1081-1088. 

Aktualizováno Středa, 06 Únor 2013 11:54
 
Lehko na cvičišti PDF Tisk Email

bramborMnoho ohrožených druhů ptáků vázaných na otevřenou krajinu (Miliaria calandra, Saxicola torquata or Lullula arborea) nachází poslední refugia pro přežití v rámci silně pozměněné krajiny střední Evropy na opuštěných cvičištích vojenských prostorů. Reif J, Marhoul P, Čížek O, Konvička M, 2011: Abandoned military training sites are an overlooked refuge for at-risk open habitat bird species. BIODIVERSITY AND CONSERVATION 20: 3645-3662. 

Aktualizováno Středa, 06 Únor 2013 11:54
 
Menší šelmy na lesních okrajích PDF Tisk Email

liskaSedm druhů menších šelem silně preferuje lesní okraje před vnitřkem lesa; kromě jezevce a lišky také menší lesní fragmenty před souvislými lesními celky. Červinka J, Šálek M, Pavluvčík P, Kreisinger J, 2011: The fine-scale utilization of forest edges by mammalian mesopredators related to patch size and conservation issues in Central European farmland. BIODIVERSITY AND CONSERVATION 20: 3459-3475.

 

Aktualizováno Středa, 06 Únor 2013 11:54
 
Ektonukleázy z octomilky PDF Tisk Email

sophophoraEkto-5'-nukleotidázy jsou membránové proteiny vázané na glykosyl fosphatidylinositol přeměňující extracelulární AMP na adenosine. Hrají důležitou roli při zánětech tím, že regulují množství pro-zánětlivého mimobuněčného ATP a protizánětlivého mimobuněčného adenosinu. Fenckova M, Hobizalova R, Faltynek-Fric Z, Dolezal T: 2011: Functional characterization of ecto-5 '-nucleotidases and apyrases in Drosophila melanogaster. INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 41: 956-967. 

Aktualizováno Středa, 06 Únor 2013 11:53
 
Složení potravy sýce rousného PDF Tisk Email

sycKombinací rozboru vývržků a záznamů kamery bylo stanoveno složení potravy sýce rousného a porovnáno s potravní nabídkou prostředí. Hlavní kořistí byli hraboši, myšice a rejsci. Zarybnicka M, Riegert J, Št'astný K, 2011: Diet composition in the Tengmalm's Owl Aegolius funereus: a comparison of camera surveillance and pellet analysis. ORNIS FENNICA 88 (3)147-153

Aktualizováno Středa, 06 Únor 2013 11:53
 
Ochrana ptáků v západní a východní Evropě PDF Tisk Email

tuhykNa příkladu koroptve polní a ťuhýka obecného je ukázáno, jak se liší ohrožení a ochrana ptactva zemědělské krajiny mezi západní Evropou a střední a východní Evropou. Tryjanowski P, ... Konvička M..., 2011: Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. ACTA ORNITHOLOGICA 46 (1)1-12.

Aktualizováno Středa, 06 Únor 2013 11:52
 
Třetí linie hlodavčích kokcidií PDF Tisk Email

eimeriaKokcidie Eimeria myoxi izolovaná z trusu plcha zahradního tvoří třetí fylogenetickou linii těchto parazitů specifických pro hlodavce. Kvicerova J, Mikes V, Hypsa V, 2011: Third lineage of rodent eimerians: morphology, phylogeny and re-description of Eimeria myoxi (Apicomplexa: Eimeriidae) from Eliomys quercinus (Rodentia: Gliridae). PARASITOLOGY 138 (10)1217-1223

Aktualizováno Středa, 06 Únor 2013 11:52
 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 Další > Konec >>

Strana 12 z 15
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack