Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Aktuality - Publikace
Poslední zpráva o přirozeném stavu jezera Turkana PDF Tisk Email

lod80

V aktuálním čísle časopisu Journal of Great Lakes Research vyšla studie našich a keňských kolegů zaměřená na pelagická společenstva ryb jezera Turkana. Ekosystém tohoto čtvrtého největšího jezera Afriky prošel za poslední tři desetiletí značnými změnami. Tyto výkyvy neovlivnily ani tak množství ryb jako způsobily nápadnou změnu druhového složení. Specializované endemické druhy teter (Brycinus spp.) byly nahrazeny sumci r. Synodontis. Jelikož dochází v současnosti v Etiopii na jediném přítoku jezera k dokončování jedné z největších přehrad v Africe, můžeme v blízké době očekávat ještě daleko zásadnější změny v ekosystému celého jezera spojené s jeho vysycháním. Muška M., Vašek M., Modrý D.,Jirků M., Ojwang W.O., Malala J.O., Kubečka J. (2012). The last snapshot of natural pelagic fish assemblage in Lake Turkana, Kenya: A hydroacoustic study. Journal of Great Lakes Research 38: 98-106.

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:42
 
Místo a čas tření okounů PDF Tisk Email

okounReprodukční aktivita okouna říčního v Chabařovickém jezeře se odehrávala především v hloubce větší než tři metry pravděpodobně kvůli větru vyvolávajícímu silné vlny. Větší samice se třely dříve a v mělčí vodě. Jako substrát pro tření byly použity zbytky zaplavených rostlin, které ovšem brzy vymizí. Cech, M., Peterka, J., Riha, M., Muska, M., Hejzlar, J., Kubecka, J., 2011: Location and timing of the deposition of egg strands by perch (Perca fluviatilis L.): the roles of lake hydrology, spawning substrate and female size. KNOWLEDGE AND MANAGEMENT OF AQUATIC ECOSYSTEMS 403 Article Number: 08. 

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:42
 
Dlouhodobé trendy v početnosti ptáků PDF Tisk Email

racekZ 26 sledovaných druhů vodních ptáků zimujících v České republice jich za posledních 40 let zvýšilo početnost (počet obsazených zimovišť) 18 (16) a u pěti (dvou) došlo k poklesu v souladu s trendy v celém západním palearktu. Nárůst byl zejména u rybožravých druhů. Výraznější výkyvy oběma směry byly u ptáků preferujících tekoucí vodu, trendy ptáků ze stojaté vody byly nejasné. Musil, P., Musilova, Z., Fuchs, R., Polakova, S., 2012: Long-term changes in numbers and distribution of wintering waterbirds in the Czech Republic, 1966-2008. BIRD STUDY 58: 450-460. 

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:43
 
Potrava přezimujících poštolek PDF Tisk Email

postolkaSamci poštolek hřadují během zimy v místech svého hnízdiště v Českých Budějovicích kromě krátkých odletů při vysoké sněhové pokrývce a mrazech. Samci, kteří zůstali, měli v kořisti vyšší zastoupení ptáků a hmyzožravců, zvláště za vysoké sněhové pokrývky. Samci, kteří zůstali, měli výhodu v soutěži o hnízdiště. Riegert, J., Fuchs, R., 2011: Fidelity to roost sites and diet composition of wintering male urban Common Kestrels Falco tinnunculusACTA ORNITHOLOGICA 46: 183-189. 

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:43
 
Ústup fluorózy jelenů PDF Tisk Email

skullZe srovnání čelistí z trofejí jelenů a srnců z let 1997 a 2009 vyplývá pokles obsahu fluoridů v kostech (z 3,1 a 1,3 na 0,35 a 0,29 g/kg) i pokles morfologicky viditelného postižení zubů fluorózou, což je v souladu s naměřeným zlepšením čistoty prostředí v severních Čechách. Kierdorf, U., Bahelkova, P., Sedlacek, F., Kierdorf, H., 2012: Pronounced reduction of fluoride exposure in free-ranging deer in North Bohemia (Czech Republic) as indicated by the biomarkers skeletal fluoride content and dental fluorosis. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 414: 686-695. 

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:43
 
Sympatrická speciace říčních cichlid PDF Tisk Email

ypoFylogeneze největšího neotropického rodu cichlid Crenicichla byla rekonstruována na základě několika mitochondriálních a jaderných genů. Vodopády Guaira na řece Paraná a Mocona na řece Uruguay tvoří staré významné bariéry šíření cichlid. Sympatricky žijící příbuzné druhy se liší tvarem čelistí, pysků a ozubením. Crenicichla scottii vznikla křížením dvou mateřských druhů.  Pialek, L., Rican, O., Casciotta, J., Almiron, A., Zrzavy, J, 2012: Multilocus phylogeny of Crenicichla (Teleostei: Cichlidae), with biogeography of the C. lacustris group: Species flocks as a model for sympatric speciation in rivers. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 62: 46-61.

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:43
 
Vlastnosti nektaru africké netýkavky opylované ptáky PDF Tisk Email

sunbirdNetýkavka Impatiens sakeriana je v Kamerunu opylována strdimily a její nektar je k tomu přizpůsoben podobně jako u rostlin opylovaných v Americe kolibříky. Objem nektaru v květu byl 38 μl, koncentrace cukru byla nižší než u rostlin opylovaných hmyzem, převládala sacharóza. Bartos, M., Janecek, S., Padysakova, E., Patacova, E., Altman, J., Pesata, M., Kantorova, J., Tropek R., 2012: Nectar properties of the sunbird-pollinated plant Impatiens sakeriana: A comparison with six other co-flowering species. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY 7863-74. 

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:43
 
Obří podzemní systémy rypoše obřího PDF Tisk Email

mole-ratsNejvětší sociálně žijící rypoš Fukomys mechowii hrabe největší podzemní systémy chodeb. Dva systémy odkryté s pomocí domorodců byly 2,245 a 743 m dlouhé! V okolí systémů byla značná nabídka potravy: 300 g/m2, a poměrně měkká půda. Šumbera, R., Mazoch, V., Patzenhauerova, H., Loevy, M., Skliba, J., Bryja, J., Burda, H., 2012: Burrow architecture, family composition and habitat characteristics of the largest social African mole-rat: the giant mole-rat constructs really giant burrow systems. ACTA THERIOLOGICA 57: 121-130.

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:42
 
Pouzdřanská step jako refugium ohroženého hmyzu PDF Tisk Email

uherakNa příkladu ohroženého a chráněného střevlíka uherského a několika dalších druhů stepního hmyzu byla demonstrována výzmnamná role malých zbytků stepi a opuštěných polí pro zachování biodiverzity. Pokluda P., Hauck D., Čížek L., 2012: Importance of marginal habitats for grassland diversity: fallows and overgrown tall-grass steppe as key habitats of endangered ground-beetle Carabus hungaricus. INSECT CONSERVATION AND DIVERSITY  527-36 DOI: 10.1111/j.1752-4598.2011.00146.x

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:41
 
Krása hadů PDF Tisk Email

krajtaOsm lidských populací z pěti kontinentů hodnotilo krásu hadů podle předkládaných fotografií podobně. Hezcí a nikoli ohrožení hadi jsou také obvykle chováni v zoologických zahradách. Frynta D., Marešová J., Řeháková-Petrů M., Šklíba J., Šumbera R., Krása A., 2011: Cross-Cultural Agreement in Perception of Animal Beauty: Boid Snakes Viewed by People from Five Continents. HUMAN ECOLOGY 39: 829-834. DOI: 10.1007/s10745-011-9447-2

Aktualizováno Úterý, 19 Březen 2013 18:41
 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 Další > Konec >>

Strana 11 z 15
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack