Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Aktuality Publikace Lidé se nevyvinuli z předků podobných šimpanzům
Lidé se nevyvinuli z předků podobných šimpanzům PDF Tisk Email

Obr80

Po celé dvacáté století byli lidoopi a především šimpanzi používáni jako modely pro studium počátků lidské evoluce. Sesterský vztah rodů Pan a Homo se stal hlavním argumentem pro široce rozšířenou hypotézu, že společný předek lidí a šimpanzů se svým způsobem života příliš nelišil od dnešních šimpanzů (Pan troglodytes). Takový závěr však odporuje kladistické logice, navíc byl nedávno zpochybněn novými fosilní nálezy nejstarších homininů jako byl Ardipithecus.

Znalosti životní historie, etologie a ekologie dnešních druhů lidoopů mohou být pro studium počátků lidské evoluce mimořádně přínosné, naše společné předky je však třeba rekonstruovat pomocí metod založených na kladistice a s využitím znalostí o všech druzích lidoopů, ne na základě prostého srovnání šimpanze a člověka.

Fylogenetická rekonstrukce ancestrálních stavů souboru 65 znaků popisujících životní historii, chování a ekologii lidí a lidoopů umožnila podrobnou rekonstrukci způsobu života jejich předků a zmapování změn, ke kterým došlo v jednotlivých vývojových liniích. Rekonstrukce ukázala, že mnohé z fundamentálních aspektů životní historie a socio-ekologie dnešních lidí a lidoopů jsou staré, potenciálně zděděné od jejich společného předka. Na druhou stranu mnohé jiné jsou evolučními novinkami rodových linií lidoopů (orangutanů, goril, šimpanzů a lidí), jak unikátními, tak vzniklými konvergentně.

Jednotliví společní předkové lidí a lidoopů se vyznačovali unikátním souborem znaků (či jejich kombinacemi). Šimpanzi a lidé jsou ve zkoumaných znacích srovnatelně odvození a šimpanzi (včetně bonoba) proto nejsou dobrými modely nejstarších homininů. Na druhou stranu dnešní znalosti socio-ekologie lidoopů a kladistické metody umožňují detailní rekonstrukci způsobu života společného předka lidí a šimpanzů a spolehlivou identifikaci skutečných lidských (a šimpanzích) evolučních novinek.

Duda, P., Zrzavý, J., 2013. Evolution of life history and behavior in Hominidae: Towards phylogenetic reconstruction of the chimpanzee–human last common ancestor. Journal of Human Evolution 65, 424-446. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841300170X

Aktualizováno Pátek, 08 Listopad 2013 11:37
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack