Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Arachnologie, KZO/410 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Vyučující kurzu:

- RNDr. Robert Tropek, Ph.D.; RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.

Cíle přednášky (anotace):

Cílem je seznámení s diverzitou pavoukovců (s výjimkou roztočů). Přednáška shrnuje základní systematiku a fylogenezi, morfologii, ontogenezi, fyziologii, ekologii, etologii, biogeografii a ochranu. Přednáška je zaměřena především na pavouky jakožto nejprozkoumanější řád, ostatní řády jsou zahrnuty úměrně ke stavu znalostí. 

Sylabus:

1. Organizace přednášky, doporučená literatura, požadavky ke zkoušce. Fylogeneze pavoukovců (včetně roztočů) v rámci členovců i mezi jednotlivými řády. Historie pavoukovců a fosílie. (Tropek)
2.-3. Diverzita, systém, fylogeneze a biogeografie jednotlivých řádů pavoukovců. (Tropek)
4. Morfologie a anatomie pavoukovců: základní vnější i vnitřní stavba těla a orgánových soustav. (Tropek)
5. Ontogeneze, růst a vývoj jedince, svlékání, životní cyklus. (Tropek)
6. Fyziologie a neurobiologie fyziologie smyslů, toxiny a jedové žlázy. (Tropek)
7. Snovací žlázy a vlákno. (Řezáč)
8.-9. Etologie: rozmnožování, péče o potomstvo, komunikace, lokomoce, lov a predace, obrana, sociální chování, parazitace. (Řezáč)
10. Význam pavouků pro člověka: pavoukovci zejména v zemědělských kulturách, jejich význam a ochrana, jedovatost, "škůdci". (Řezáč)
11.-12. Adaptace na různé typy prostředí. Arachnofauna ČR: výskyt a rozšíření, ohrožení a ochrana, invaze a expanze, synantropní druhy, typičtí zástupci různých biotopů. (Tropek)
13. Chov pavoukovců. (Tropek)

Doporučená literatura:

- Barth F.G. 2011. A Spider's World: Senses and Behaviour. Springer-Verlag.. 

  • - Buchar J., Kůrka A. 1998: Naši pavouci. Academia. 
  • - Foelix R.F. 2011: Biology of spiders. Oxford University Press. 
  • - Herberstein M.E. 2011: Spider behaviour. Cambridge UniversityPress.. 
  • - Jocqué R., Dippenaar-Schoeman A.S. 2006: Spider families of the world. Musée Royal de l'Afrique Centrale. 
  • - Pinto da Rocha R., Machado G., Giribet G. 2007. Harvestmen. Harvard University Press.
  • - Punzo F. 1998. The Biology of Camel-Spiders (Arachnida, Solifugae). Kluwer Academic Publishers. 
  • - Ruppert E.E., Fox R.S., Barnes R.D. 2003. Invertebrate zoology.
  • - Stockmann R., Ythier E. 2010: Scorpions of the world. NAP Editions.
  • - Šilhavý V. 1956: Sekáči - Opilionidea. Fauna ČSR, sv. 7. Nakl. ČSAV. 

- Weygoldt P. Whip Spiders (Chelicerata: Amblypygi). Apollo Books.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack