Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Oldřicha Říčana Diverzita rybovitých obratlovců, KZO/158
Diverzita rybovitých obratlovců, KZO/158 PDF Tisk Email

Podrobné seznámení s diverzitou rybovitých obratlovců (bezčelistnatci – Chondrichthyes – Sarcopterygii - Acanthopterygii), jejich morfologií, anatomií a fylogenezí.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Oldřich Říčan

Vyučující kurzu:

- Oldřich Říčan


Sylabus:

Podrobné seznámení s diverzitou rybovitých obratlovců (bezčelistnatci – Chondrichthyes – Sarcopterygii - Acanthopterygii), jejich morfologií, anatomií a fylogenezí

Obsah přednášek:

Původ a evoluce strunatců. Chrupavka a kost v evoluci obratlovců. Lebka, čelisti, páteř, končetiny, pokryv těla, orgánové soustavy. Bezčelistnatci a čelistnatci – přehled fossilních a recentních vyšších taxonů, fylogeneze. Paryby, ryby – fylogeneze, systém, evolučně významné skupiny. Evoluce orgánových soustav a tělesné stavby. Biogeografie recentních skupin mořských a sladkovodních rybovitých obratlovců. 1. systematika a fylogenetická metodologie. 2. taxonomie, fylogeneze a evoluce rybovitých obratlovců. 2a. historie rybovitých obrtlovců. 2b. Paleo-a mezozoičtí rybovití obratlovci. 2c. Chondrichthyes. 2d. recentní zástupci primitivních skupin rybovitých obratlovců. 2e. vznik suchozemských obratlovců. 2f. diverzita Osteichthyes a teleostei, nejbohatší skupiny obratlovců. 3. stavba, funkce a ontogeneze: kostra, kůže a pokryv těla, anatomie orgánových soustav. 4. zoogeografie recentních skupin mořských a sladkovodních rybovitých obratlovců

Obsah cvičení:

Cvičení zahrnují pitevní praktika, determinaci sbírkového materiálu, demonstraci zástupců světové fauny.


Doporučená literatura:

- Berra, T., 2001. Freshwater fish distribution. Academic Press, 604 str.

- Gregory, W. K., 2002. Fish skulls. Krieger Publishing Company, 416 str.

- Carrier, J.C., J.A. Musick, and M.R. Heithaus (eds.) 2004. Biology of sharks and their relatives. CRC Press, 596 str.

- Gaisler, J., 1983: Zoologie obratlovců. Academia, Praha, 534 str.

- Hanel, L. 1998. Svět zvířat VIII: Ryby 1. Albatros, 150 str.

- Hanel, L. 2000. Svět zvířat IX: Ryby 2. Albatros, 157 str.

- Helfman, G. S., Collete, B. B., and Facey, D. E., 1997: The diversity of fishes. Blackwell Science, 528 str.

- Long, J.A. 1995. The rise of fishes: 500 million years of evolution. The John Hopkins University Press, 223 str.

- Nelson, J. S., 1994: Fishes of the world. John Wiley & Sons, New York, 600 str.

- Roček, Z., 2002: Historie obratlovců. Academia, Praha, 512 str.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack