Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Tomáše Soldána Systematická entomologie, KZO/395
Systematická entomologie, KZO/395 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- prof. Tomáš Soldán, DrSc.

Vyučující kurzu:

- prof. Tomáš Soldán, DrSc.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Základní pojmy morfologie a anatomie, význam znaků klíčových pro studium fylogeneze (úvodní lekce) a stručné seznámení s historickým vývojem klasifikace hmyzu. Hexapodní členovci (třídy Protura, Collembola a Diplura), charakteristika hmyzu s. str. Podtřída Apterygota, paleopterní a neopterní linie, vymřelé paleopterní řády a jejich vztah k recentním Odonata a Ephemeroptera. Primitivní exopterygotní (polyneopterní) skupiny, ortopteroidní a blattoidní linie, Dermaptera, Notoptera, Zoraptera. Paraneopterní řády hmyzu, skupina Oligoneoptera (Endopterygota), Antliophora, Amphiesmenoptera a další vývojové linie. Výklad jednotlivých skupin podle schematu: všeobecná charakteristika a sesterské vztahy - morfologie a anatomie dospělců a vývojových stádií - ekologické adaptace - životní cykly a strategie - fosilní záznamy - rozšíření - ekonomický význam - biodiverzita (hlavní skupiny a jejich charakterističtí zástupci).


Doporučená literatura:

- Gulian P. J., Cranston P. S.: The Insects, an Outline of Entomology. Chapman and Hall, London, 1994.

- Naumann I. D., Carne P. B. (Eds): The Insects of Australia. A texbook for students and research workers. Second Edition, Melbourne University Press, Carlton, Victoria, Vol. I-II, 1991.

- Obenberger J.: Entomologie II-V. NČSAV, Praha, 1955-1964.

- Richards O. W., Davies R. G.: Imm´s General Texbook of Entomology. Tenth Edition Chapman and Hall, London, 1994.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack