Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Jana Zrzavého Evoluční biologie, KZO/270
Evoluční biologie, KZO/270 PDF Tisk Email

Absolvent základního kurzu evoluční biologie má základní znalosti o (mikro)evolučních mechanismech (selekce, drift), způsobech vzniku evolučních novinek, vztahu ontogeneze a evoluce, vztahu biologické a kulturní evoluce, hodnocení adaptací a o antropologických aplikacích evoluční biologie.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Jan Zrzavý

Vyučující kurzu:

- Jan Zrzavý


Sylabus:

Absolvent základního kurzu evoluční biologie má základní znalosti o (mikro)evolučních mechanismech (selekce, drift), způsobech vzniku evolučních novinek, vztahu ontogeneze a evoluce, vztahu biologické a kulturní evoluce, hodnocení adaptací a o antropologických aplikacích evoluční biologie.

Obsah přednášek:

Úvod, “důkazy evoluce”, koncepce přírodního výběru, Red Queen. Tvrdá a měkká selekce, náhodná selekce, replikátor-interaktor, pojem sobeckého genu. Ultrasobecké geny, selekce buněčných klonů, parazitizmus. Evolučně stabilní strategie (ESS), nemožnost skupinového altruizmu, “green-beard selection” a mimikry, příbuzenský výběr, evoluce sociability. Evoluce sexuality, poměr pohlaví, sexuální selekce. Antropologicko-sociologické aplikace příbuzenského a sexuálního výběru a ESS. Molekulární pohon evoluce - mutace, rekombinace, “concerted evolution” a molekulární drive. Vznik mutací, “usměrněné mutace”, neolamarckizmus, epigenetická a negenetická dědičnost. Populace a evoluce - genetický drift, vztah velikosti populace, selekce a driftu, “neutrální evoluce”. Evoluce a entropie, samoorganizace, strukturalizmus (Kaufmann, Goodwin, Ho), ortogeneze. Vznik evoluční novinky, restrukturalizace regulačních genů, neredukovatelně komplexní struktury, heterochronie, adaptivní zóny, klíčové inovace. Adaptace, preadaptace, constraint.

Obsah seminářů:

Referáty posluchačů na vybraná témata z odborné literatury, diskuse nad nimi.


Doporučená literatura:

- Dawkins R. 1998: Sobecký gen. Mladá fronta.

- Ridley M. 1993: Evolution. Blackwell.

- Ridley M. 1999: Červená královna. Mladá fronta.

- Ridley M. 2000: Původ ctností. Portál.

- Zrzavý et al. 2004: Jak se dělá evoluce. Paseka.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack