Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Jana Zrzavého Evoluční biologie člověka, KZO/271
Evoluční biologie člověka, KZO/271 PDF Tisk Email

Cílem kurzu je seznámit studenty s evoluční historií člověka a jeho nejbližších příbuzných. V rámci kurzu budou mít studenti možnost porovnat různé přístupy ke studiu lidské evoluce z pohledu evoluční biologie, evoluční psychologie/sociobiologie, fylogenetiky, paleontologie, molekulární biologie/genetiky/genomiky, srovnávací lingvistiky a kulturní antropologie.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Jan Zrzavý

Vyučující kurzu:

- Jan Zrzavý


Sylabus:

Cílem kurzu je seznámit studenty s evoluční historií člověka a jeho nejbližších příbuzných. V rámci kurzu budou mít studenti možnost porovnat různé přístupy ke studiu lidské evoluce z pohledu evoluční biologie, evoluční psychologie/sociobiologie, fylogenetiky, paleontologie, molekulární biologie/genetiky/genomiky, srovnávací lingvistiky a kulturní antropologie.

Obsah přednášek:

1. Evoluce primátů

2. Evoluce člověka - paleontologie

3. Evoluce člověka - molekulární biologie, genetika, genomika

4. Genetická diferenciace současných lidských populací

5. Etnická diferenciace současných lidských populací

6.-9. Etnicko-geneticko-socioekologická historie lidských populací podle kontinentů (Afrika, Austrálie-Oceánie, Eurasie I, Eurasie II a Amerika, recentní disperze)

10. Evoluční psychologie - sex

11. Evoluční psychologie - rodina a společnost

12. Evoluční psychologie - mozek, jazyk a kultura


Doporučená literatura:

- Barrett et al.: Evoluční psychologie člověka, Wells: Adam a jeho rod, Sykes: Sedm dcer Eviných.

- Campbell: Primates in Perspective, de Waal: Tree of Origin.

- Diamond: Osudy lidských společností, Cumminsová: Záhady experimentální psychologie.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack