Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Petra Veselého Terénní ornitologické metody, KZO/359
Terénní ornitologické metody, KZO/359 PDF Tisk Email

Kurz je určen všem, kterí by chtěli zvládnout základní metody terénního ornitologického výzkumu, umožňující studovat ptačí populace a společenstva. V rámci kurzu se studenti naučí rozpoznávat základní ptačí druhy, nejen podle vzhledu, ale hlavně po hlase. Kurz probíhá během celého letního semestru a je realizován formou půldeních výletů do terénu, kde jsou ptáci nejen pozorováni, ale i odchytáváni.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Petr Veselý

Vyučující kurzu:

- Petr Veselý


Sylabus:

Absolvent kurzu by měl prakticky zvládnout metody terénního ornitologického výzkumu používané pro monitoring ptačích populací a společenstev. Získat dovednosti nezbytné k samostatné práci na podkladových studiích pro potřeby EIA, správních řízení prováděných orgány ochrany přírody aj. Být schopen organizovat a provádět monitorovací akce v rámci programů jako jsou Natura, Important Bird Areas apod.

Obsah přednášek:

Rozpoznávání zástupců avifauny ČR v přírodě podle hlasu, vzhledu a pobytových stop. Určování pohlaví a stáří. Prokazování hnízdění. Základní metody kvantitativního studia ptačích populací a společenstev (mapování hnízdních teritorií, bodové a liniové metody, kvadrátové mapování). Metody užívané pro studium obtížně zpracovatelných druhů a skupin (dravci, vrubozobí, hrabaví). Plánování (výběr studijních ploch, sampling) a vyhodnocování výsledků (vymezování teritorií, analýza časových změn) kvantitativního výzkumu ptačích populací a společenstev. Národní a mezinárodní programy monitoringu ptačích populací a společenstev.


Doporučená literatura:

- BIBBY C.J., BURGESS N.D. & SEDDON A.J.E. 1992: Bird Census Techniques. Academic Press. 302 pp. ISBN 0-12 095831-17.

- JANDA J. & ŘEPA P. 1986: Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. MOS Přerov. 158 pp. ISBN 07-115-86-04/55.

- SUTHERLAND W.J., NEWTON I., GREEN R.E. 2005: Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford University Press, Oxford, New York.404 pp. ISBN 0 19 852086 7.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack