Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Výzkumy
Zoologický systém strutnatců z hlediska didaktiky přírodopisu - dotazník pro zoology PDF Tisk Email

Kolegové zoologové, pomůžete studentce Pedagogické fakulty vyplněním dotazníku o svém názoru na výuku taxonomie obratlovců k vytvoření diplomky?

 
DEPARTMENT OF ECOLOGY AND CONSERVATION BIOLOGY PDF Tisk Email

New website of the group of Vojta Novotny in the Institute of Entomology.

 
Biologie slunéček PDF Tisk Email

Harmonia axyridis

Výzkum se zaměřuje na teoretické otázky ekologie a fyziologie prakticky užitečných a oblíbených brouků. Termální melanizmus některých druhů zajišťuje spolužití světlých i tmavých forem, zkoumá se přímý vliv teploty na vybarvení jedince (viz článek "Jak se dělá tečkování"). Veliká šířka hostitelského spektra (zejména druhů živících se mšicemi) zahrnuje i druhy potravy suboptimální, ba i jedovaté. Měříme zejména délku vývoje a velikost výsledného dospělce při krmení různou potravou a zjišťujeme, že si slunéčka vybírají druhy méně vhodné. Zkoumáme účinnost chemické obrany slunéček proti hmyzožravým ptákům, mravencům a jiným živočichům. Díky přítomnosti barevných forem můžeme sledovat samičí výběr a kompetici spermií od různých otců. V rámci celoevropského projektu monitorujeme průběh invaze asijského druhu Harmonia axyridis v České republice.

Sestavujeme fotografický atlas slunéček střední Evropy.

 
Ant Research Group PDF Tisk Email

Výzkum mravenců (ekologie a biosystematika) na Jihočeské univerzitě a Entomologickém ústavu. ARG

 
Výzkum afrických podzemních hlodavců PDF Tisk Email

Rypoš obří (Fukomys mechowii)Podzemní hlodavci jsou živočichové dokonale přizpůsobeni podmínkám panujícím v půdě, kteří se jen velmi zřídka objevují na povrchu. K nejznámějším „podzemníkům“ patří afričtí rypoši a to zejména diky celé řadě nejrůznějších morfologických, smyslových a fyziologických adaptací na podzemní život. Unikátní je i různorodost jejich sociálního života, která je pro ostatní podzemní savce netypická. Naše aktivity jsou zaměřeny na dosud málo známé samotářské či naopak velmi sociální druhy ze savan a lesnatých oblastí východní Afriky. Viz též http://africanrodents.prf.jcu.cz/

Celý článek...
 
Kognitivní etologie ptáků PDF Tisk Email

 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio), foto Martin Strnad

Sýkora koňadra (Parus major), foto Michal Němec

Studujeme jak se ptáci vypořádavají s nebezpečím jemuž musí v přírodě čelit. Zajímají nás především dva hlavní aspekty, jak ptáci reagují na nevhodnou až nebezpečnou kořist a dále jak se ptáci brání svým predátorům. Kromě popisu těchto vztahů se soustřeďujeme na procesy díky nimž ptáci své nepřátele rozpoznávají. Experimenty probíhají jak v terénu tak v laboratoři, jak v létě (pokusy u hnízd), tak v zimě (krmítka). Našimi vlajkovými druhy ptáků jsou sýkora koňadra (Parus major) a ťuhýk obecný (Lanius collurio), nicméně věnujeme pozornost i dalším (jiné druhy sýkor, pěnkavovití, vrabci). Více informací naleznete na našich webových stránkách.

 
Primatologie PDF Tisk Email

Kahau nosatý (Nasalis larvatus)Primáti jsou jako nejbližší příbuzní člověka populární skupinou pro studium mnoha fenoménů jak z oblasti zoologie tak antropologie. Na katedře zoologie PřF probíhá několik výzkumů týkající ekologie a etologie primátů.

Celý článek...
 
Etologie savců PDF Tisk Email

myš bodlinatá (Acomys dimidiatus)Naše pozornost je soustředěna na schopnosti savců, především hlodavců, vypořádat se s orientačními úlohami. V současnosti např. řešíme schopnosti orientace ve zcela monotónním prostředí, kde zvíře se nemůže spolehnout na žádný orientační bod. Hraboši a myši ukazují různé strategie hledání a schopnosti se učit novým hledacím vzorům. U hlodavců extrémně specializovaných na podzemní prostředí – rypošů – studujeme význam jednotlivých smyslových orgánů pro orientaci a komunikaci.

Celý článek...
 
Populační biologie savců PDF Tisk Email

Sysel obecný (Spermophilus citellus), foto: Š. HůlováFragmentace habitatů, rozdrobování prostředí antropogenními faktory vede často také u živočichů k fragmentaci do subpopulací a k určitým populačně-genetickým důsledkům, o nichž přesně nevíme, jestli jsou obecně negativní. V naší krajině máme několik ukázkových druhů (sysel obecný, plch zahradní), u kterých neznáme bezpečně příčinu jejich výrazného ústupu a prověřujeme hypotézu, že izolovanost vede k inbrední depresi - ke snížení životaschopnosti jedinců v subpopulacích. Tuto problematiku bude ovšem nutné také studovat u druhů, které v současnosti prosperují, přičemž ale existují u nich současně i separované subpopulace. Toto badatelské zaměření tak přináší poznatky uplatnitelné také bezprostředně v ochranářské praxi.

Celý článek...
 
Fylogeneze a taxonomie savců PDF Tisk Email

Nosorožectuponosý, severní forma (Ceratotherium simum cottoni), foto: Jan RobovskýSavci jsou vzhledově velice rozmanitou skupinou a přes jejich atraktivitu zůstávají mnohé otázky nedořešené. Z hlediska systematické zoologie se u mnohých taxonů diskutuje, zda a jak moc jsou od sebe odlišné a jaké jsou jejich příbuzenské vazby (od úrovně poddruhů po velké skupiny). Náš výzkum se zaměřuje na hledání příbuzenských vazeb u řady skupin savců (šelmy, hlodavci, kopytníci apod.), a to na základě co nejširšího spektra znaků (ideálně kombinace morfologických, chromozomálních, behaviorálních dat s molekulární výpovědí více informativních genů).

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack