Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Oldřicha Nedvěda Chov bezobratlých, KZO/153
Chov bezobratlých, KZO/153 PDF Tisk Email

Seznámení s principy tvorby vhodných podmínek pro chov, ošetřování a rozmnožování bezobratlých živočichů. Chov bezobratlých jako alternativa k chovu obratlovců v lidské péči, význam chovu bezobratlých pro ochranu přírody, udržování populací ohrožených druhů.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Oldřich Nedvěd

Vyučující kurzu:

- Oldřich Nedvěd


Sylabus:

Seznámení s principy tvorby vhodných podmínek pro chov, ošetřování a rozmnožování bezobratlých živočichů. Chov bezobratlých jako alternativa k chovu obratlovců v lidské péči, význam chovu bezobratlých pro ochranu přírody, udržování populací ohrožených druhů.

Obsah přednášek:

Vymezení problematiky, ekonomika chovů, ochranářské předpisy. Management chovů a zapojení do procesů prodeje, distribuce, kontakt se zájmovými a odbornými organizacemi, poradenská činnost. Obecné technické předpoklady chovu (chovné nádrže, topení, osvětlení). Výživa, přirozená a umělá potrava, získávání potravy v terénu, chov základních krmných organismů. Fyziologické adaptace bezobratlých a jejich respektování v chovech - teplota, světlo, vlhkost. Prvoci, ploštěnci, hlístice, žížaly a roupice v chovech. Měkkýši: produkční chov hlemýžďů, chov afrických plžů rodu Achatina, záchranné chovy plžů rodu Partula, akvarijní plži. Korýši, chov akvarijních druhů, chov suchozemských poustevníků. Pavoukovci: obecně, chov sklípkanů, štírů a solifug. Základy manipulace s nebezpečnými a jedovatými bezobratlými živočichy, první pomoc, zákonné úpravy chovu nebezpečných živočichů. Hmyz: chovy neholometabolních hmyzů (ploštice, švábi, strašilky, pakobylky, kudlanky), holometabolní hmyz (brouci, motýli).

Obsah cvičení:

Exkurze do exportní firmy. Exkurze do zoologické zahrady nebo podobné organizace. Sepsání seminární práce v rozsahu cca 10 stran a její ústní prezentace.


Doporučená literatura:

- Fry F.L., 1992: Captive invertebrates. Krieger Publishing Company, Malabar, Florida.

- Kovařík S. a kol., 2000: Hmyz. Chov, morfologie. Madagaskar.

- Papáček M. a kol. 2000: Zoologie. Scientia, Praha.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack