Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Oldřicha Nedvěda
Výuka
Chov bezobratlých, KZO/153 PDF Tisk Email

Seznámení s principy tvorby vhodných podmínek pro chov, ošetřování a rozmnožování bezobratlých živočichů. Chov bezobratlých jako alternativa k chovu obratlovců v lidské péči, význam chovu bezobratlých pro ochranu přírody, udržování populací ohrožených druhů.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Cvičení ze zoologie bezobratlých, KZO/151 PDF Tisk Email

Kurz je osamostatněným cvičením, mající volný vztah k přednášce Zoologie bezobratlých a jako takové je součástí výstupního minima pro většinu posluchačů bakalářského stupně. Hlavní náplní je morfologie a anatomie živočichů, součástí cvičení je obecný výklad, samostatné pozorování živých a fixovaných živočichů a preparátů, jmenovitě jsou na začátku semestru uvedeny druhy živočichů, u kterých bude provedena pitva. Pořadí taxonů v následujícím obsahu cvičení vychází z běžného řazení vyšších taxonů živočichů, skutečné pořadí cvičení je každoročně modifikováno podle momentální dostupnosti živého materiálu.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Seminář magisterských oborů - zoologie, KZO/187 PDF Tisk Email

Aktuální přednášky současné zoologie na BF JU a na dalších i zahraničních pracovištích. Referáty diplomantů a doktorandů o postupu diplomových a dizertačních prací.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie bezobratlých, KZO/155 PDF Tisk Email

Základy biologie významnějších taxonů živočichů (mimo strunatce), jejich fylogenetických vztahů a systematiky, tělní architektury, funkce v ekosystémech a významu pro člověka. Přehled běžných a významných zástupců světové a české fauny. Stručný přehled biologie vybraných heterotrofních jednobuněčných eukaryot.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack