Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Oldřicha Nedvěda Cvičení ze zoologie bezobratlých, KZO/151
Cvičení ze zoologie bezobratlých, KZO/151 PDF Tisk Email

Kurz je osamostatněným cvičením, mající volný vztah k přednášce Zoologie bezobratlých a jako takové je součástí výstupního minima pro většinu posluchačů bakalářského stupně. Hlavní náplní je morfologie a anatomie živočichů, součástí cvičení je obecný výklad, samostatné pozorování živých a fixovaných živočichů a preparátů, jmenovitě jsou na začátku semestru uvedeny druhy živočichů, u kterých bude provedena pitva. Pořadí taxonů v následujícím obsahu cvičení vychází z běžného řazení vyšších taxonů živočichů, skutečné pořadí cvičení je každoročně modifikováno podle momentální dostupnosti živého materiálu.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Oldřich Nedvěd

Vyučující kurzu:

- Oldřich Nedvěd


Sylabus:

Kurz je osamostatněným cvičením, mající volný vztah k přednášce Zoologie bezobratlých a jako takové je součástí výstupního minima pro většinu posluchačů bakalářského stupně. Hlavní náplní je morfologie a anatomie živočichů, součástí cvičení je obecný výklad, samostatné pozorování živých a fixovaných živočichů a preparátů, jmenovitě jsou na začátku semestru uvedeny druhy živočichů, u kterých bude provedena pitva. Pořadí taxonů v následujícím obsahu cvičení vychází z běžného řazení vyšších taxonů živočichů, skutečné pořadí cvičení je každoročně modifikováno podle momentální dostupnosti živého materiálu.

Obsah cvičení:

Protozoa, Porifera, Cnidaria, Myxozoa, Ctenophora, Platyhelminthes, Rotifera, Acanthocephala, Nematoda, Nematomorpha, Chaetognatha, Annelida, Sipuncula, Echiura, Polyplacophora, Gastropoda, Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda, Nemertea, Onychophora, Tardigrada, Chelicerata, Crustacea: Malacostraca, Branchiopoda, Ostracoda, Copepoda, Branchiura, Cirripedia, Myriapoda, Hexapoda, Insecta: přehled řádů, Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata, Tunicatapitvy například škrkavky, žížaly, hlemýždě, raka nebo kraba, švába, škeble nebo olihně


Doporučená literatura:

- Barnes R. D.: Invertebrate Zoology. Saunders College Publishing, Fort Worth, 1986.

- Buchar a kol.: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 1995.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack