Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Oldřicha Nedvěda Srovnávací fyziologie živočichů, KZO/406
Srovnávací fyziologie živočichů, KZO/406 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

- doc. RNDr. František Sedláček, CSc.

Vyučující kurzu:

- doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

- doc. RNDr. František Sedláček, CSc.


Sylabus:

Obsah přednášky:

Homeostáze. Chemické složení organismů. Výživa, trávení. Energetické potřeby, respirace, intermedierní metabolizmus. Teplota, rychlost funkcí, životní limity. Transport: voda, osmotická rovnováha, exkrece solí, exkrece dusíkatých produktů. Dýchání: výměna a transport plynů. Tělní tekutiny, oběh, transport substrátů a (mezi)produktů. Vzruch, vzrušivé membrány, nervová regulace. Pohyb: brvy, svaly. Smysly. Rozmnožování.


Doporučená literatura:

- Eckert R., 1988: Animal Physiology. Mechanisms and adaptations. W.H. Freeman, New York, 683 pp..

- Janský L., Novotný I., 1981: Fyziologie živočichů a člověka, Avicenum.

- Kay I., 1998. Introduction to Animal Physiology. Bios Scientific Publishers Ltd, Oxford..

- Prosser C.L., 1973: Comparative animal physiology Vol. 1. , 2., 3rd ed. Saunders.

- Schmidt-Nielsen K., 1991: Animal physiology. Adaptation and environment. 3rd ed., Cambridge.

- Trojan S. a kol. 1994: Lékařská fyziologie, Avicenum.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack