Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Miroslava Papáčka Zoologie bezobratlých, KZO/150
Zoologie bezobratlých, KZO/150 PDF Tisk Email

- Rozvinout znalosti a přehled o biologii, diverzitě, klasifikaci a fylogenezi bezobratlých živočichů a vybraných heterotrofních jednobuněčných eukaryot - zejm. symbiontů nebo parazitů živočichů.

- V rámci tohoto základního kurzu zoologie bezobratlých poskytnout studentům základ a přehled nezbytný pro studium a řešení projektů v rámci experimentálních i ekologicky orientovaných oborů a pro učitelství biologie na středních školách.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Miroslav Papáček

Vyučující kurzu:

- Miroslav Papáček


Sylabus:

(1) Rozvinout znalosti a přehled o biologii, diverzitě, klasifikaci a fylogenezi bezobratlých živočichů a vybraných heterotrofních jednobuněčných eukaryot - zejm. symbiontů nebo parazitů živočichů.

(2) V rámci tohoto základního kurzu zoologie bezobratlých poskytnout studentům základ a přehled nezbytný pro studium a řešení projektů v rámci experimentálních i ekologicky orientovaných oborů a pro učitelství biologie na středních školách.

Obsah přednášek:

Problematika klasifikace, systematiky a hodnocení fylogeneze živočichů. Vybrané skupiny heterotrofních jednobuněčných eukaryot - znaky a biologie (Archeozoa, Protozoa, Chromista, Fungi - Microsporidia).

Původ živočichů a obecné rysy jejich tělní architektury; Protostomia a Deuterostomia. Základní charakteristiky funkční morfologie, ontogeneze, fyziologie, ekologie a fylogenetických vztahů následujících taxonů - s akcentem na taxony významné z hlediska funkce v ekosystémech nebo pro antropogenní praxi, ostatní označené * pouze orientačně. Parazoa: Porifera (=Silicispongea + Calcispongea) Epitheliozoa: Placozoa*, Diploblastica: Cnidaria, Ctenophora ; Triploblastica (= Bilateralia): Acoelomorpha*, Mesozoa*; PROTOSTOMIA: Chaetognatha, Cephalorhyncha* (= Priapula, Kinorhyncha, Loricifera), Myzostomida*, Nematoda, Nematomorpha*, Onychophora, Tardigrada, Arthropoda, Platyhelminthes, Syndermata (= Rotifera + Acanthocephala*), Micrognathozoa*, Cycliophora*, Gnathostomulida*, Gastrotricha*, Cycliophora*, Phoronida*, Brachiopoda*, Bryozoa*, Entoprocta*, Nemertea, Mollusca, Sipuncula*, Annelida (Echiura* včetně); DUTEROSTOMIA: Xenoturbelida*, Hemichordata*, Echinodermata.

Podle uvedených kritérií je diferencován i akcent na nižší taxony včetně výběru informace o taxonech fosilních.


Doporučená literatura:

- Anderson D.T. (ed.) 2001: Invertebrate Zoology. (2nd ed.) Oxford Univ. Press, Oxford, N. York.

- Brusca C.R., Brusca G.J. 2003: Invertebrates. (2nd ed.) Sinauer Assoc. Inc. Publ., Sunderland, Massachusetts.

- Papáček M. a kol. 2000: Zoologie. Scientia, Praha.

- Rosypal S. a kol. 1992: Fylogeneze, systém a biologie organismů. SPN, Praha.

- Rosypal S. a kol. 2003: Nový přehled biologie. Scientia, Praha.

- Rupert E.E., Barnes R.D. 1994: Invertebrate Zoology. (6. ed.) Saunders Coll. Publ., Fort Worth, Philadeplphia, etc.

- Sedlák E. 2002: Zoologie bezobratlých. Skriptum PřF MU, Brno.

- Storch V., Welsch U. 1994: Kurzes Lehrbuch der Zoologie. (7 Aufl.) Gustav Fischer, Stuttgart, Jena.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack