Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Miroslava Papáčka Speciální zoologie bezobratlých, KZO/154
Speciální zoologie bezobratlých, KZO/154 PDF Tisk Email

Základním cílem je poskytnout solidní orientaci v oblasti problematiky zoologie bezobratlých nejfrekventovanějších taxonů zájemcům o specializační magisterské studium experimentální či systematické zoologie a ekologie živočichů. Souběžným cílem je poskytnout širší rozhled studentům, kteří zároveň zapisují specializační kurzy (např. entomologie, protozoologie, helmintologie, arachnoentomologie, malakozoologie, fyziologie živočichů, ekologie živočichů) o relevantních taxonech bezobratlých jiných taxonů bezobratlých (mimo specializaci) v únosném objemu informací. Kurz poskytuje bazální heuristický i ověřovací základ pro samostatnou experimentální i terénní práci.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Miroslav Papáček

Vyučující kurzu:

- Miroslav Papáček


Sylabus:

Základním cílem je poskytnout solidní orientaci v oblasti problematiky zoologie bezobratlých nejfrekventovanějších taxonů zájemcům o specializační magisterské studium experimentální či systematické zoologie a ekologie živočichů. Souběžným cílem je poskytnout širší rozhled studentům, kteří zároveň zapisují specializační kurzy (např. entomologie, protozoologie, helmintologie, arachnoentomologie, malakozoologie, fyziologie živočichů, ekologie živočichů) o relevantních taxonech bezobratlých jiných taxonů bezobratlých (mimo specializaci) v únosném objemu informací. Kurz poskytuje bazální heuristický i ověřovací základ pro samostatnou experimentální i terénní práci.

Obsah přednášek:

Průběžně obměňován a inovován. V roce 2001/2002: (1,2) Protozoa. Problém klasifikace prvoků - aktuální pohled a alternativy na přelomu tisíciletí. Specifické organely, ekologické niky, reprodukční a invazní strategie vzhledem k symbioze či parazitaci u Metazoa. (2,3) Neodermata: Cercomeromorpha, Trematoda. Morfologie ve vztahu k fyziologii. Fylogenetické vztahy. Nejvýznamnější taxony a jejich biologie. (4.) Mollusca: Gastropoda, Bivalvia. Morfologické a fyziologické adaptace. Nejvýznamnější taxony a jejich biologie (vč. ekologie). (5.) Annelida: Clitellata. Funkční morfologie, fyziologie. Nejvýznamnější taxony a jejich biologie. (6.) Ecdysozoa – Nematoda. Biologie (vč. ekologie), Klasifikace, nejvýznanější taxony. (7,8) Arthropoda: Chelicerata: Arachnoidea. Funkční morfologie ve vztahu k fyziologii. Biologie (vč. ekologie). (9,10) Arthropoda: Branchiata: Crustacea Funkční morfologie, ve vztahu k fyziologii, biologie (vč. ekologie). (11,12) Arthropoda: Hexapoda: Insecta. Funkční morfologie ve vztahu k fyziologii a biologii obecně. Ekologie. (13,14) Arthropoda: Hexapoda: Insecta. Klasifikace. Funkce řádů z hlediska ekosystémů a potravních sítí.

Obsah cvičení

Demonstrace, určování a studium diagnostických znaků a tělní architektury významných (hospodářsky, zdravotnicky, z hlediska fylogenetických vztahů a evoluce) nebo frekventovaných zástupců taxonů uváděných v obsahu přednášky s dalším komentářem k jejich biologii.


Doporučená literatura:

- Gillot C. 1995: Entomology. 2nd Ed. Plenum Press. New York.

- Kästner A., Grunner H. E. (Eds) 1993 (a pozdější vydání): Lehrbuch der speziellen Zoologie. Band I. Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart, New York. Teil 1-5.

- Penzlin H. 1996: Lehrbuch der Tierphysiologie. 6 Aufl. Gustav Fischer Verlag, Jena.

- Rupert E. E., Barnes R. D. 1994: Invertebrate Zoology. (6. ed. ) Saunders Coll. Publ., Fort Worth, Philadeplphia, etc.

- Westheide W., Rieger R. 1996: Spezielle Zoologie. Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. Gustav Fischer, Stuttgart, Jena, New York.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack