Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Kurzy Pavly Robovské Srovnávací anatomie a morfologie obratlovců, KZO/387
Srovnávací anatomie a morfologie obratlovců, KZO/387 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- RNDr. Pavla Robovská, Ph.D.

Vyučující kurzu:

- RNDr. Pavla Robovská, Ph.D.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Embryonální základ orgánových soustav (stavba a typy vajíček, druhy rýhování, formování zárodečných listů, tělní dutiny, vznik orgánových soustav); Anatomie skupin Hemichordata, Urochordata a Cephalochordata (jako výchozí stav pro pochopení vývoje struktur u obratlovců); Kosterní soustava I. + II (typy osifikací, stavba a druhy kostí, žaberní oblouky : stavba a jejich deriváty, anatomie lebky, stavba axiálního skeletu, typy obratlů); Kostra končetin (vývoj párových končetin, anatomie končetin a jejich pletenců, vznik žeber); Pokryv těla a svalová soustava (struktura kůže a její deriváty, druhy svaloviny : branchiální, epaxiální a hypaxiální svalstvo); Trávicí soustava (anatomie zubů a typy dentice, anatomie a adaptace trávicího traktu na typ potravy); Dýchací soustava (stavba, adaptace, různé hlasové orgány); Oběhový a lymfatický systém, žlázy s vnitřní sekrecí (krevní buňky, ontogenetický a evoluční vývoj krevního řečiště, stavba žláz s vnitřní sekrecí); Vylučovací a pohlavní soustava (ontogenetický vývoj a stavba močopohlavní soustavy, vznik a anatomie ledvin); Nervová soustava (CNS : ontogenetický a evoluční vývoj, anatomie, periferní nervstvo); Smyslové orgány (stavba postranní smyslové čáry, hmatových, chuťových a olfaktorických receptorů, anatomie ucha, sluchové kůstky, rovnovážný orgán, stavba oka).

Obsah cvičení:

Pitva ryby, obojživelníka, plaza, ptáka a savce zaměřená na porovnání homologických a analogických struktur u daných skupin obratlovců. Ukázka kosterního materiálu, zdůraznění vývoje evolučně zajímavých adaptací. Ukázka počítačového modelování histologických řezů.


Doporučená literatura:

- SIGMUND L., HANÁK V., PRAVDA O. 1992. Zoologie strunatců. Univerzita Karlova, Praha.

- GILBERT, S.F. 1997. Developmental Biology. Sinauer Associates, Inc. Publishers. Sunderland, Massachusetts. Fifth Edition.

- JARVIK, E. 1980. Basic Structure and Evolution of Vertebrates. Vol. 1. Academic Press.

- JARVIK, E. 1980. Basic Structure and Evolution of Vertebrates. Vol. 2. Academic Press.

- KÄMPFE, L., KITTEL, R., KLAPPERSTÜCK, J. 1980. Leitfaden der Anatomie der Wirbeltiere. VEB Gustav Fischer Verlag Jena. 4. Auflage.

- MESSER, H.M. 1938. An Introduction to Vertebrate Anatomy. The Macmillan Company, New York.

- ROČEK, Z. Obecná morfologie živočichů. Pomocný učební text. KZ UK, Praha.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack