Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Neuroetologie, KZO/675 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:

- doc. RNDr. František Sedláček, CSc.

Vyučující kurzu:

- doc. RNDr. František Sedláček, CSc.


Sylabus:

Obsah přednášek:

Definování a obsah oboru, vztah k etologii, fyziologii. Východiska: schopnosti NS, kontrola chování, etologická koncepce. Nervová soustava a chování: stavba a funkce CNS, periferní NS, vazba na humorální systém, smyslové orgány a příjem informace, vedení a zpracování informace, neuronální sítě. Senzorické mechanismy: lokalizace a identifikace podnětu u sluchového a zrakového systému, orientace v magnetickém poli. Motorické systémy: kontrola svalu a reflex, koordinovaný pohyb - řízení, rozlišení vlastního pohybu, hlasové projevy, zpěv. Motivace, selektivní pozornost: chování a neuronální mechanismy, filtrování podnětů, motivace a její vliv. Učení: druhy učení - habituace, podmiňování, "vyšší formy, fyziologické mechanismy učení, dlouhodobá paměť, učení a vývoj mozku v postnatálním období, učení zpěvu u ptáků. Interakce - komunikace, vztah dravec-kořist: echo orientace u netopýrů, echo orientace u delfínů, přizpůsobení kořisti k rozpoznání predátora.


Doporučená literatura:

- Bischof H.-J.: Neuroethologie. Eugen Ulmer, 1989.

- Bradbury J.W., Vehrencamp S.: Principles of Animal Communication. Sinauer, 1998.

- Owings D.H., Morton E.S.: Animal Vocal Communication: A New Approach. CUP, 1998.

- Schmajuk N.: Animal Learning and Cognition: A Neural Network Approach. CUP, 1997.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack