Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Diplomové práce Běžíčí bakalářské práce
Běžící bakalářské práce
Analýza sociálních sítí: Stabilita charakteristik jedince a skupiny

Autor: Valentová Klára

Školitel: Konečná Martina, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2017

 
Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae)

Autor: Anděrová Veronika

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí

Autor: Dosoudilová Jana

Školitel: Vošlajerová Barbora, RNDr. Ph.D.

Zadání: 2016

 

 
Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

Autor: Kofránek Zdeněk

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2017

 
Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And

Autor: Frnková Vanda

Školitel: Říčan Oldřich, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2017

 
Je ojedinělost sympatrického výskytu u podzemních hlodavců dána kompetičním vyloučením nebo habitatovou specializací?

Autor: Zemanová Šárka

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2017

 
Literární rešerše na téma heterotermie savců se zaměřením na podzemní savce

Autor: Pecková Nikola

Školitel: Okrouhlík Jan, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2016

 
Nematodes associated with fig wasps

Autor: Pužejová Kateřina

Školitel: Segar Simon Tristran, MSc. Ph.D.

Zadáno: 2016

 
Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace.

Autor: Ježek Jan

Školitel: Říčan Oldřich, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2017

 
Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny

Autor: Hájková Pavlína

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2016

 
Potravní nabídka bezobratlých, její využití a důsledky pro přežívání kuřat prekociálního bahňáka v zemědělské krajině

Autor: Nohejlová Kristýna

Školitel: Šálek Miroslav, prof.

Zadání: 2015

 

 
Pracovní metabolismus u dvou populací podzemního hlodavce slepce galilejského (Spalax galili)

Autor: Schwarzová Pavlína

Školitel: Lovy Matěj, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2017

 
Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání

Autor: Bernasová Eliška

Školitel: Hrouzková Ema, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2017

 
Revize vokalizace rypoše lysého (Heterocephalus glaber)

Autor: Řihánková Jana

Školitel: Hrouzková Ema, Mgr. Ph.D.

Zadání: 2014

 

 
Telemetrie hmyzu se zaměřením na tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo)

Autor: Pěnka Tomáš

Školitel: Drag Lukáš, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2016

 
Vliv postnatálního prostředí na motorické schopnosti hraboše polního (Microtus arvalis)

Autor: Martínková Markéta

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadání: 2015

 

 
Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami

Autor: Chung hoang The Son

Školitel: Vejřík Lukáš, RNDr. Ing.

Zadání: 2015

 

 
Volná pastva "divokých" koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí

Autor: Vodičková Veronika

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2017

 
Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního (Cinclus cinclus) na vybraných tocích Tachovska

Autor: Liška martin

Školitel: Riegert Jan, Mgr. Ph.D.

Zadání: 2017

 

 
Vývoj motorických schopností hraboše polního (Microtus arvalis)

Autor: Boříková Anežka

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadání: 2016

 

 
Zhodnocení vlivu socioekologických rozdílů na osobnostní rysy u drápkatých opic

Autor: Pejchová Tamara

Školitel: Konečná Martina, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2016

 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack