Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Diplomové práce Běžíčí doktorandské práce
Běžící doktorandské práce
Behavioral ecology of the Little Owl (Athene noctua) in Central European farmland

Autor: Chrenková Monika, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2011

 
Biologie afrických hlodavců se zaměřením na rypošovité

Autor: Mazoch Vladimír, Mgr.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2008

 
Biologie dravých druhů ryb v uměle vytvořených nádržích a jezerech

Autor: Vejřík Lukáš, Mgr.

Školitel: Čech Martin, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2013

 
Changes in biodiversity of moth along an altitudinal gradient of Mt. Cameroon

Autor: Maicher Vincent, MSc.

Školitel: Tropek Robert, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2014

 
Community structure of caterpillar parasitoids from tropical rain forest

Autor: Libra Martin, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2015

 
Comparative phylogeography of the Mongolian region based on its mammals

Autor: Holicová Tereza, Mgr.

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Cross continental assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rainforests: ecological and phylogenetic comparisons

Autor: Dahl Chris Nazipa

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2013

 
Ecology and Community Structure of Saproxylic Beetles in Czech Republic

Autor: Kostanjšek Fran, Mgr.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Ekologie a aktivita hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus), endemického druhu pohoří Bale v Etiopii

Autor: Vlasatá Tereza, Mgr.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2013

 
Ekologie a etologie sasankových krevet

Autor: Karásková (roz.Balzarová) Martina, Mgr.

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2011

 
Ekologie a taxonomie minujících motýlů čeledi Gracillariidae na Nové Guineji

Autor: Kaman Ondřej, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2011

 
Ekologie lesního společenstva ptáků na Papui Nové Guinei

Autor: Chmel Kryštof, Mgr.

Školitel: Riegert Jan, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2013

 
Ekologie potravních sítí mezi rostlinami a herbivorním hmyzem v tropických lesích Nové Guineje

Autor: Redmond Conor, MSc.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2012

 
Ekologie společenstev hmyzu obývajících efemérní habitaty

Autor: Sládeček František, Mgr.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2012

 
Evoluce morfologických a behaviorálních znaků v čeledi Bovidae a Cervidae

Autor: Voldřichová Marie, Mgr.

Školitel: Říčan Oldřich, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2011

 
Evoluce sociálního chování šelem

Autor: Okřinová Isabela, Mgr.

Školitel: Pavelková Věra, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2013

 
Evolution of functionaly important genes in populations of Galapagos mockingbirds (Mimus spp.) with regard to their parasites

Autor: Vlček Jakub, Mgr.

Školitel: Štefka Jan, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Faktory strukturující motýlí společenstva druhově bohatého submediterálnního regionu

Autor: Bartoňová Alena, Mgr.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2013

 
Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky

Autor: Krásová (roz. Smiešková) Jarmila, Mgr.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu

Autor: Marešová Jana, Mgr.

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Fylogeografie tesaříka alpského (Rosalia alpina)

Autor: Drag Lukáš, Mgr.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. PhD.

Zadáno: 2011

 
Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči

Autor: Pohlová Ludmila, Mgr.

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2011

 
Habitatové preference, stanovištní dynamika a managment hmyzu vázaného na staré stromy

Autor: Plátek Michal, Mgr.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. PhD.

Zadáno: 2009

 
Hnízdní a potravní ekologie vrabce dobácího ve venkonvském a městském prostředí

Autor: Havlíček Jan, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2013

 
Hnízdní ekologie a reprodukční chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

Autor: Bažant Miroslav, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2012

 
Impact of Changing Environmental Conditions on Pollinator and their Interactions with Plants

Autor: Akter Asma, MSc.

Školitel: Janeček Štěpán, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2014

 
Individuální rozdíly v antipredačním chování a jeho příčiny

Autor: Syrová Michaela, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2013

 
Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců

Autor: Jaška Pavel, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2011

 
Key factors affecting composition and diversity of saproxylic beetle assemblages

Autor: Weiss Matthias, MSc.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2012

 
Komplementarita morfologických znaků v interakcích mezi rostlinami a živočichy

Autor: Vlašánková Anna, Mgr.

Školitel: Janeček Jan, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2012

 
Kontrasty historické biogeografie dvou protilehlých oblastí Neotropů

Autor: Dragová (roz. Doubnerová) Klára, Mgr.

Školitel: Říčan Oldřich, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2011

 
Mechanisms structuring arboreal ant communities in New Guinea during tropical forest succession

Autor: Plowman Nichola Sarah

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2012

 
Mechanistic View on Plant-Pollinator Networks

Autor: Biella Paolo, MSc.

Školitel: Janeček Štěpán, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2014

 
Morfologie sluchového aparátu u podzemních hlodavců

Autor: Pleštilová Lucie, Mgr.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2013

 
Možnosti a způsoby aktivní ochrany saproxylického hmyzu

Autor: Riedl Vladan, Ing.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Mrtvé dřevo nebo staré stromy? Dynamika stanovišť saproxylického hmyzu v různých managementových režimech s ohledem na mobilitu a populační dynamiku modelových druhů

Autor: Šebek Pavel, Mgr.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2011

 
Nemateřská péče o mláďata jako prostředek k regulaci vztahů

Autor: Kuběnová Barbora, Mgr.

Školitel: Konečná Martina, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2012

 
Orientace a navigace u norníka rudého založená na magnetorecepci

Autor: Nováková Monika, Mgr.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2013

 
Osobnost u primátů: Metodika hodnocení, mezidruhová porovnání a souvislost s charakteristikami jedince

Autor: Másílková Michaela, Mgr.

Školitel: Konečná Martina, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2013

 
Osobnostní rysy hlodavců a jejich koreláty

Autor: Šíchová Klára, Mgr.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2010

 
Peniální a bakulární morfologie savců

Autor: Tíkalová Sylvie, Mgr.

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Phylogeography and evolution of Malanesia and SouthPacific ants- from species to populations

Autor: Matos Maravi Pavel Fortunato

Školitel: Janda Milan, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2012

 
Populační struktura savců v kontextu fragmentace krajiny

Autor: Zima Jan, Mgr.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2008

 
Potravní a ekologické strategie pestřenek (Diptera: Syrphidae: Eristalini)

Autor: Pavlíková Anežka, Mgr.

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2011

 
Prostorová aktivita a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

Autor: Luka Václav, Mgr.

Školitel: Riegert Jan, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2012

 
Role personality v diskriminačních a kategorizačních procesech u ptáků

Autor: Beránková Jana, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2013

 
Social Ekology of Barbary Macaques

Autor: Roubová Veronika, Mgr.

Školitel: Lhota Stanislav, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2011

 
Socio-ekologické a kulturní adaptace člověka: Fylogenetický přístup

Autor: Duda Pavel, Mgr.

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2011

 
Spatial structure and community dynamics of arboreal ants in tropical rain forest

Autor: Mottl Ondřej, Mgr.

Školitel: Klimeš Petr, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2015

 
Systematika a fylogeografie jepic rodu Epeorus Eaton, 1881 (Heptageniidae) Kavkazu a přilehlých oblastí

Autor: Hrivniak Ĺuboš, Mgr.

Školitel: Sroka Pavel, RNDr.  Ph.D.

Zadáno: 2016

 
Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)

Autor: Sekerka Lukáš, RNDr. Mgr.

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2009

 
Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees

Autor: Smrčková Jana, Mgr.

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2011

 
The role of symbionts and pollinating insects in plant speciation along altitudinal gradients

Autor: Souto Vilarós Daniel, MSc.

Školitel: Segar Simon

Zadáno: 2015

 
Top-down Control of Arthropods and Herbivory by Key Predators in the Understorey and the Canopy in Tropical Forest

Autor: Szefer Piotr, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2014

 
Treecreeper ( Certhia Certhidae Passerformes) inter-specific interactions

Autor: Minařík Tomáš, Mgr.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2014

 
Vliv drobných zemních savců na vybrané potravní zdroje za odlišných vegetačních podmínek

Autor: Mühlböck Peter

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2008

 
Vliv parazitace na osobnostní rysy chování hrabošů

Autor: Čapková Lenka, Mgr.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2015

 
Vliv stresových situací na fyziologické parametry u hlodavců

Autor: Mladěnková Nella, Mgr.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2013

 
Vnitrodruhová variabilita v chování hlodavců a faktory působící na vývoj osobnostních projevů jedince

Autor: Urbánková Gabriela, Mgr.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2013

 
Využití hlasů ptáků pro akustický monitoring

Autor: Průchová Alexandra, Mgr.

Školitel: Šálek Martin, Ing. Ph.D.

Zadáno: 2014

 
Výzkum evolučních trendů v rozvoji obranných mechanismů hostitelských rostlin a jejich dopad na strukturu splečenstev herbivorního hmyzu v temperátním pásu a v tropech

Autor: Volf Martin, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2012

 
Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků

Autor: Dudová (roz. Šalandová) Pavla, Mgr.

Školitel: Křivan Vlastimil, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2014

 
Vznik a funkce potravního search image u ptáků

Autor: Drábková Tereza, Mgr.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2016

 
Zarůstající mediteránní krajina: Změny společenstev motýlů na velkém prostorovém měřítku s ohledem na způsob obhospodařování a výškový gradient

Autor: Zapletal Michal, Mgr.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2011

 
Zarůstající mediteránní krajina: Změny společenstev motýlů na velkém prostorovém měřítku s ohledem na způsob obhospodařování a výškový gradient

Autor: Šlancarová Jana, Mgr.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2012

 
Životní strategie rybáka dlouhoocasého Sterna paradidaea

Autor: Hromádková Tereza

Školitel: Pavel Václav

Zadáno: 2015

 
Způsob učení a úspěšnost řešení kognitivních úloh

Autor: Nácar David, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2013

 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack