Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Diplomové práce Ukončené magisterské práce
Ukončené magisterské práce
Analýza variability objemu vajec poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula)

Autor: Bažant Miroslav

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2012

 
Antipredační chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

Autor: Buršíková Markéta, Bc.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 

 
Archeozoologie tří vrcholně středověkých městských parcel v Chrudimi - Hradební ulici

Autor: Baloghová Renata

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2010

 
Biotopové nároky synantropních ptáků (vrabec domácí, vrabec polní a hrdlička zahradní)

Autor: Machová Markéta, Bc.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2017

 
Biotopový model potenciálního rozšíření argali (Ovis ammon) na jižním Altaji

Autor: Lhotská Pavla

Školitel: Hais Martin, Řičánková Věra

Obhájeno: 2010

 
Časová stálost osobnostních rysů: vývoj chování hrabošů polních v novém prostředí

Autor: Urbánková Gabriela

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc. 

Obhájeno: 2013

 
Colour pattern does not play a key role in forming a mimetic complex of red-and-black insects. Experiments with naïve and adult great tits

Autor: Drábková Tereza, Bc.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 

 
Demography and dispersal ability of the Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae)

Autor: Drag Lukáš

Školitel: Čížek Lukáš

Obhájeno: 2011

 
Distribuce šelem uvnitř a na okraji lesních habitatů

Autor: Červinka Jaroslav

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Diverzita a biogeografie rodů Australoheros, Gymnogeophagus a Crenicichla (Perciformes: Cichlidae) v

Autor: Piálek Lubomír

Školitel: Říčan Oldřich

Obhájeno: 2009

 
Diverzita hálkotvorných členovců v hostitelsky rozdílných lesích mírného pásu

Autor: Libra Martin, Bc.

Školitel: Volf Martin, Mgr.

Obhájeno: 2015

 
Dlouhodobé sledování pohybu a věrnosti lokalitě u jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata)

Autor: Holicová Tereza, Bc.

Školitel: Robovská Pavla, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Dominanční hierarchie v samčí skupině lemurů vari (Varecia spp.) v ZOO Ostrava

Autor: Stehlíková Jitka

Školitel: Lhota Stanislav, Mgr. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Druhové složení a velikost rybích hejn volné vody kaňonovité nádrže

Autor: Holubová Michaela

Školitel: Peterka Jiří, RNDr. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 
Ear morphology in Chinese bamboo rat (Rhizomys sinensis): Hearing adaptations to subterranean environment

Autor: Pleštilová Lucie

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. PhD.

Objednáno: 2013

 
Ecology of endangered damselfly Coenagrion ornatum in post-mining streams in relation to their restoration

Autor: Tichánek Filip, Bc.

Školitel: Tropek Robert, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 
Efekt velikosti stimulu v diskriminačních a kategorizačních procesech u ptáků

Autor: Beránková Jana, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2015

 
Efekt velikosti stimulu v disriminačních a kategorizačních procesech u ptáků

Autor: Beránková Jana

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Effect of the search image on the lizard ability to reveal a Batesian mimic

Autor: Beneš Josef, Bc.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D. 

Obhájeno: 2016

 
Ekologie střevlíka Carabus hungaricus

Autor: Pokluda Pavel

Školitel: Čížek Lukáš

Obhájeno: 2010

 
Etologie a ekologie sasankové krevety Periclimenes longicarpus

Autor: Balzarová Martina

Školitel: Nedvěd Oldřich

Obhájeno: 2011

 
Evoluce zbarvení v řádu hrabavých

Autor: Valenzová Zdenka

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2010

 
Fenotypová plasticita vodního hmyzu

Autor: Šalandová Pavla, Bc.

Školitel: Boukal David, doc. Ing. MgA Ph.D.

Obhájeno: 2014

 
Fenotypové charakteristiky a úspěšnost párování koroptve polní (Perdix perdix)

Autor: Blažková Pavla

Školitel: Bryja Josef

Obhájeno: 2009

 
Fragmentace a savčí predátoři v lesních habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí

Autor: Pavluvčík Petr

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Funkce čištění srsti v kontextu sexuálního chování

Autor: Gregorová Vendula, Bc.

Školitel: Konečná Martina, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2017

 

 
Funkce imitací a variabilita zpěvu u sedmihláska hajního (Hippolais icterina)

Autor: Jůzlová Zuzana

Školitel: Riegert Jan, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2012

 
Fylogenetická analýza fyziologických, reprodukčních a vývojových vlastností vybraných skupin savců a jejich ekologických a sociobiologických korelátů

Autor: Duda Pavel

Školitel: Zrzavý Jan

Obhájeno: 2011

 
Fylogenetické aspekty funkční klasifikace evropských makrolepidopter

Autor: Pavlíková Anežka

Školitel: Konvička Martin

Obhájeno: 2011

 
Fylogenetické vztahy recentních koňovitých

Autor: Pohlová Ludmila

Školitel: Robovský Jan

Obhájeno: 2011

 
Fylogeneze zbarvení srsti kočkovitých šelem

Autor: Pavliska Petr

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Fylogeografie perleťovce severního (Boloria eunomia) a srovnání s podobně rozšířenými druhy

Autor: Marešová Jana, Bc.

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Heterotrophic succesion of dung insect communities of the warmer part of European temperate region

Autor: Sládeček František

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. PhD.

Obhájeno: 2013

 
Historická biogeografie ryb čeledi Cichlidae v zoogeografické provincii Usumacinta (Mexico, Guatemala)

Autor: Doubnerová Klára

Školitel: Říčan Oldřich

Obhájeno: 2011

 
Hnízdní úspěšnost a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

Autor: Luka Václav

Školitel: Riegert Jan, Mgr. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Indicators of stress intensity in domestic piglet's vocalisation

Autor: Červenková Iveta, Bc.

Školitel: Linhart Pavel, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Individual features in vocalization of the Mashona mole-rat Fukomys darlingi

Autor: Dvořáková Veronika, Bc.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 
Individuální rozdíly ve zpěvu budníčka většího Phylloscopus trochilus a budníčka menšího Phylloscopus collybita

Autor: Průchová Alexandra, Bc.

Školitel: Linhart Pavel, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 
Jak velikost habitatu ovlivňuje hmyzí koprofilní společenstvo?

Autor: Zítek Tomáš, Bc.

Školitel: Sládeček František, RNDr. Mgr.

Zadáno: 2017

 
Jaký je vliv různých stimulů na změnu tepové frekvence rypošů obřích (Fukomys mechowii)?

Autor: Mladěnková Nella

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Klíčové znaky a prototypy ve vizuálním rozpoznávání predátorů - laboratorní experimenty se sýkorou koňadrou (Parus major)

Autor: Tumová Petra

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2012

 
Light or temperature; that is the question. The circadian rhythm of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus)

Autor: Rýpalová Kateřina, Bc.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 
Magnetická orientace norníka rudého Myodes glareolus

Autor: Nováková Monika, Bc.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc. 

Obhájeno: 2014

 
Mechanismus změn pH v mraveništích lesních mravenců (Formica polyctena)

Autor: Jílková Veronika

Školitel: Frouz Jan

Obhájeno: 2011

 

 
Mění se rozložení a míra aktivity jelena lesního (Cervus elaphus) během migrací a dalších přesunů v NP Šumava a Bavorský les?

Autor: Hubená Zuzana

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2011

 
Mění se somatické parametry divokých zástupců koňovitých v lidské péči?

Autor: Novotná Adéla, Bc.

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Meta-analysis of methodological artifacts of the phylogenetic imbalance

Autor: Smrčková Jana

Školitel: Zrzavý Jan

Obhájeno: 2011

 
Mezidruhové rozdíly v chování u tamarína pinčího (Saguinus oedipus) a tamarína žlutorukého (Saguinus midas)

Autor: Másílková Michaela

Školitel: Konečná Martina Mgr. PhD.

Obhájeno: 2013

 
Mezidruhové rozdíly ve schopnosti pěvců odhalit batesovského mimika na základě předchozí potravní...

Autor: Cibulková Alena

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2011

 
Mimohnízdní výskyt pěvců v liniových křovinných biotopech

Autor: Klaudová Marie

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2010

 
Molekulární fylogeneze a historická biogeografie lišajovitých rodu Agrius (Lepidoptera: Sphingidae)

Autor: Rindoš Michal, Bc.

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2017

 

 
Molekulární identifikace čistokrevnosti dvou kriticky ohrožených krokodýlů - krokodýla kubánského (Ceocodylus rhombifer) a k. filipínského (C. mindorensis)- pro celosvětový ex-situ chovný program

Autor: Straková Helena

Školitel: Robovská Pavla, RNDr. PhD.

Obhájeno: 2013

 
Morfologicko-genetická studie populací mořského plže Hexaplex trunculus ze Středozemního moře

Autor: Macík Jiří

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2012

 
Morfologie víčkových žláz savců v evolučním a fukčním kontextu

Autor: Hůlka Daniel, Bc.

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 
Motýli českých maloplošných chráněných území - analýza s ohledem na funkční vlastnosti

Autor: Bartoňová Alena

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 
Nese zbarvení srsti evoluční informaci?

Autor: Voldřichová Marie

Školitel: Robovský Jan

Obhájeno: 2011

 
Ohrožení ptáci zemědělské krajiny – přednáška a pracovní list

Autor: Buchalová Martina, Bc.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2017

 

 
Paleoecology of fossil species of canids (Canidae, Carnivora, Mammalia)

Autor: Okřinová Isabela, Bc.

Školitel: Pavelková Věra, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 
Parentální chování a evoluce kooperativního rozmnožování u hrabošů (Microtus, Arvicolinae)

Autor: Eliášová Michaela

Školitel: Řičánková Věra

Obhájeno: 2010

 
Peniální a bakulární morfologie vybraných rodů afrických hlodavců

Autor: Tíkalová Sylvie, Bc.

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Phylogeny of Grey-bellied Pygmy Mouse (Mus triton) complex

Autor: Smiešková Jarmila, Bc.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Početnost, reprodukce a pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v Českobudějovické pánvi

Autor: Hralová Nela, Bc.

Školitel: Riegert Jan, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 

 
Populační biologie drobných savců v sukcesních stádiích k lesu

Autor: Hrindová Veronika

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2011

 
Potrava, růst, poměr pohlaví a hloubková distribuce okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově vytvořených jezerech v Podkrušnohoří

Autor: Vejřík Lukáš

Školitel: Čech Martin, RNDr. PhD.

Obhájeno: 2013

 
Potravní a ekologické strategie pestřenek (Diptera: Syrphidae: Eristalini)

Autor: Pavlíková Anežka, Bc.

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2011

 
Potravní ekologie vrabce domácího v současném vesnickém osídlení

Autor: Havlíček Jan, Bc.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2014

 
Původ, genetická variabilita a vzájemné vztahy přežívajících evropských populací perleťovce Argynnis niobe

Autor: Leština Dan, Bc.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 
Range size heritability patterns in Carnivora arise from the interplay between evolutionary and ...

Autor: Macháč Antonín

Školitel: Storch David, Zrzavý Jan

Obhájeno: 2011

 
Reakce na zbarvení ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) a jeho varianty u lidí

Autor: Vaňkátová Martina

Školitel: Mařík Jiří, Mgr. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Reakce ťuhýka obecného na současnou přítomnost různých predátorů: zastaví více nebezpečný predátor útoky na méně nebezpečného?

Autor: Syrová Michaela

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Reakce vran na konspecifické a heterospecifické varovné hlasy v prostředí ZOO

Autor: Bílá Kateřina, Bc.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2017

 

 
Recognition of inconspicuous prey: importace of additional visual cues

Autor: Karlíková Zuzana

Školitel: Veselý Petr RNDr. PhD. 

Obhájeno: 2012

 
Reprodukční parametry bramborníčka hnědého (Saxicola ruberta) v bývalém VVP Ralsko a na srovnávací ploše v okolí Mnichova Hradiště

Autor: Chmel Kryštof

Školitel: Reigert Jan, Mgr. PhD.

Zadáno: 2013

 
Reprodukční strategie samců rosničky obecné (Hyla arborea) ve vztahu ke stáří jedince

Autor: Bodnár Tomáš

Školitel: Berec Michal

Obhájeno: 2011

 
Rizika hnízdní predace čejky chocholaté: vliv krypse hnízd a koloniality

Autor: Štorek Vladimír

Školitel: Šálek Martin, Ing. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: obrana hnízda

Autor: Nováková Nela, Bc.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2017

 

 
Savčí predátoři ve fragmentovaných habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí

Autor: Padyšáková Eliška

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Scavenging na mrtvých bezobratlých v různých typech agrocenóz

Autor: Fiala Jan, Bc.

Školitel: Foltan Pavel, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Šelmy v městském prostředí: studium rozšíření, habitatových preferencí a vybraných aspektů prostorové ekologie

Autor: Drahníková Lucie

Školitel: Šálek Martin, Ing. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 
Sensory abilities and food localization in four species of African mole-rats with diverse social organization

Autor: Vitámvás Miloš

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 
Social thermoregulation in the subterranean Mashona mole-rat (Fukomys darlingi}): the role of socio-physiological effect

Autor: Wiedenová Pavlína, Bc.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 
Sociální čištění u samic makaků magotů (Macaca sylvanus): Vliv dominance, příbuznosti a kvality vztahu

Autor: Roubová Veronika

Školitel: Konečná Martina

Obhájeno: 2011

 
Společenstva saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese

Autor: Kozel Petr, Bc.

Školitel: Šebek Pavel, Mgr.

Obhájeno: 2017

 
Srovnání explorační aktivity dvou druhů podzemních savců s rozdílným sociálním systémem

Autor: Plánka Lukáš, Bc.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 
Stabilita emocionality u hraboše polního v behaviorálních testech

Autor: Šíchová Klára

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Stanovení personality na základě zpětných odchytů u norníka rudého Clethrionomys glareolus

Autor: Elexhauserová Anna, Bc.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2014

 
Struktura a dynamika společenstev stromových mravenců podél sukcesního gradientu v horském lese Nové

Autor: Mottl Ondřej, Bc.

Školitel: Klimeš Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v kognitivních úlohách

Autor: Nácar David

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Úkrytová ekologie tří kryptických druhů netopýrů: netopýra alkathoe (Myotis alcathoe), netopýra Bra

Autor: Vlasatá Tereza

Školitel: Lučan Radek, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2012

 
Úkrytová ekologie netopýra Alkathoe (Myotis alcathoe)

Autor: Bradáčová (Březinová) Tereza

Školitel: Lučan Radek, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 
Úloha velkých blanokřídlých v polinačních systémech afrických hor

Autor: Falkenauerová Anna

Školitel: Tropek Robert

Obhájeno: 2011

 
Variability of MHC class II β gene in Galápagos mockingbirds

Autor: Jakub Vlček, Bc.

Školitel: Štefka Jan, RNDr. PhD.

Obhájeno: 2015

 
Varovná vokalizace pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

Autor: Sýkorová Jana, Bc.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 

 
Vliv barevných vzorů na kategorizaci predátora u sýkory koňadry (Parus major)

Autor: Milan Luděk

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2012

 
Vliv bionomických faktorů a kooperativnosti na rozlišování sourozenců u tří druhů hrabošů a na dobu

Autor: Brixová Lenka

Školitel: Řičánková Věra

Obhájeno: 2011

 
Vliv biotických a abiotických faktorů na teritoriální a reprodukční chování vážek (Odonata)

Autor: Kybicová Tereza, Bc.

Školitel: Boukal David, doc. Ing. MgA Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Vliv handlingu na osobnostní rysy hraboše polního (Microtus arvalis)

Autor: Dikošová Tereza, Bc.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

obhájeno: 2017

 
Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev - motýli ve stepních rezervacích JV Moravy

Autor: Šlancarová Jana

Školitel: Konvička Martin

Obhájeno: 2011

 
Vliv konspecifické varovné vokalizace na formu a intenzitu antipredačního chování ťuhýka obecného (Lanius collurio)

Autor: Minařík Tomáš, Bc.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2014

 
Vliv obranných mechanismů vrb na strukturu společenstev herbivorního hmyzu

Autor: Volf Martin

Školitel: Hrček Jan, Mgr.

Obhájeno: 2012

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack