Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Diplomové práce Ukončené doktorandské práce
Ukončené doktorandské práce
Analýza stresových hormonů u volně žijících hulmanů postvátných (Semnopithecus entellus) a jejich souvislost s behaviorálními charakteristikami

Autor: Konečná Martina

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů

Autor: Tropek Robert

Školitel: Konvička Martin

Obhájeno: 2013

 
Aposematismus ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus (Hemiptera: Pyrrhocoridae): vliv druhu predátora a barevného vzoru na účinnost varovné signalizace

Autor: Prokopová Milena

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2005

 
Application of modern data analysis tools in small mammal systematics

Autor: Barčiová Lenka

Školitel: Burda Hynek

Obhájeno: 2008

 
Archeozoologie neolitu Čech

Autor: Kovačiková Lenka

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2011

 
Behavioural evidence for magnetic orientation in rodents

Autor: Oliveriusová Ludmila, Mgr.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2015

 
Biologie rozmnožování slunéček (Reproductive biology of ladybirds)

Autor: Abdel Rahman Awad Mona

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2010

 
Breeding ecology of the Great Grey Shrike Lanius excubitor in Western Poland

Autor: Antczak Marcin

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2005

 
Caterpillar - parasitoid food webs in New Guinea rainforest

Autor: Hrček Jan

Školitel: Novotný Vojtěch

Obhájeno: 2012

 
Changes in fish assemblage in a newly restored backwater

Autor: Hohausová Eva

Školitel: Matěna Josef

Obhájeno: 2001

 
Chladová odolnost horských a nížinných motýlů

Autor: Vrba Pavel, Mgr.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Determinanty společenstev nočních motýlů v zemědělské krajině

Autor: Novotný David, Mgr.

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 
Diel vertical migrations, distribution and ontogeny of bathypelagic layer of European perch, Perca fluviatilis L. fry in reservoirs

Autor: Čech Martin

Školitel: Kubečka Jan

Obhájeno: 2006

 
Dispersal Characters of Butterflies

Autor: Fric Zdeněk

Školitel: Kindlmann Pavel

Obhájeno: 2006

 
Diversity and ecology of arboreal ant communities in a tropical lowland forest

Autor: Klimeš Petr

Školitel: Novotný Vojtěch

Obhájeno: 2011

 
Ecology and activity of mesic Afrotropic mole-rats

Autor: Lövy Matěj

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2011

 
Ecology and Natural History of Melanesian Ants

Autor: Janda Milan

Školitel: Novotný Vojtěch

Obhájeno: 2007

 
Ecology and paleobiogeography of Altai-Sayan mammals

Autor: Řičánková Věra

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2008

 
Ecology and reproduction of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus). Can it help us to understand evolution of sociality in African mole-rats?

Autor: Šumbera Radim

Školitel: Burda Hynek, Sedláček František

Obhájeno: 2003

 
Ecology of free-ranging Aye-ayes (Daubentonia madagascariensis) Madagascar in relation to morphological apecializations

Autor: Lhota Stanislav

Školitel: Bartoš Luděk, Veselovský Zdenek

Obhájeno: 2007

 
Ecology of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus) in its natural habitat

Autor: Šklíba Jan

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2000

 
Effects of plant defensive substances and synthetic insect growth regulators on Spodoptera littoralis

Autor: Manal Hassanein

Školitel: Sehnal František

Obhájeno: 2001

 
Eko-fyziologické aspekty adaptací dvou druhů rypošů, solitérního rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) a sociálního rypoše obřího (Cryptomys mechowi) na život v podzemním biotopu

Autor: Zelová Jitka

Školitel: Radim Šumbera

Obhájeno: 2010

 
Ekologie a ochrana denních motýlů v České republice: Od autekologie k analýze fauny

Autor: Konvička Martin

Školitel: Zrzavý Jan

Obhájeno: 2002

 
Ekologie lasicovitých šelem

Autor: Šálek Martin

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2009

 
Ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí

Autor: Riegert Jan

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2005

 
Evoluce sociálního parasitismu rodu Phengaris (Maculinea)

Autor: Pech Pavel

Školitel: Zrzavý Jan

Obhájeno: 2009

 
Feeding selectivity and efficiency of young-of-the-year fish – insights from field data and laboratory experiments

Autor: Peterka Jiří

Školitel: Matěna Josef

Obhájeno: 2006

 
Food Ecology of true shrikes (Laniidae)

Autor: Hromada Martin

Školitel: Krištín A., Veselovský Zdeněk

Obhájeno: 2001

 
Fylogeneze motýlů rodu Erebia (Dalman,1816)

Autor: Klečková (roz. Slámová) Irena

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 
Fylogeografická konfrontace fosilního záznamu s molekulárními daty - vývoj společenstev měkkýšů a savců od konce posledního glaciálu v Evropě

Autor: Robovský Jan

Školitel: Zrzavý Jan, Horáček Ivan

Obhájeno: 2011

 
Fylogeografie a konzervační genetika sysla obecného

Autor: Říčanová (roz. Hulová) Štěpánka

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2012

 
Genetic structure of the Triturus cristatus complex in central Europe

Autor: Horák Aleš

Školitel: Zrzavý Jan

Obhájeno: 2007

 
Host specificity and species diversity in communities of frugivorous insect in lowland rain forest of Papua New Guinea

Autor: Čtvrtečka Richard

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2015

 
Hostitelská specificita a konkurence entomopatogenních hlístovek

Autor: Půža Vladimír

Školitel: Mráček Zdeněk

Obhájeno: 2004

 
Hostitelská specificita tropických kůrovcovitých (Coleoptera, Curculionidae - Scolytinae, Platypodinae)

Autor: Hulcr Jiří

Školitel: Novotný Vojtěch

Obhájeno: 2008

 
Insektivorní ptáci versus hmyz na Papui Nové Guinei

Autor: Tvardíková Kateřina, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Jak ťuhýk obecný (Lanius collurio) rozpoznává nepřátele

Autor: Němec Michal, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2015

 
Mikrostruktura tribosfénického moláru – srovnávací analýza

Autor: Špoutil František

Školitel: Horáček Ivan

Obhájeno: 2010

 
Od modelů k experimentům a aplikacím: teorie optimálního výběru potravy a Alleeho efekt

Autor: Berec Michal

Školitel: Křivan Vlastimil

Obhájeno: 2002

 
Ontogenetic development of the pectoral girdle in Anura

Autor: Havelková Pavla

Školitel: Roček Zbyněk

Obhájeno: 2006

 
Phenological, host and stratum specificity of phytophagous insect

Autor: Čížek Lukáš

Školitel: Novotný Vojtěch

Obhájeno: 2005

 
Phylogenetic relationship of loach fishes of the superfamily Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes) based on molecular data analyses

Autor: Bohlen-Šlechtová Vendula

Školitel: Ráb Petr

Obhájeno: 2008

 
Phylogenetic revision of the Neotropical cichled fish tribe Heroini (Teleostei, Cichlidae)

Autor: Říčan Oldřich

Školitel: Matěna Josef

Obhájeno: 2005

 
Populační biologie netopýra vodního(Myotis daubentonii):sktruktura populace v čase, ekologické a genetické mechanismy sociální koherence

Autor: Lučan Radek

Školitel: Horáček Ivan

Obhájeno: 2010

 
Populační ekologie denních motýlů

Autor: Zimmermann Kamil

Školitel: Martin Konvička

Objednat: 2011

 
Populační struktura a disperze vybraných druhů motýlů v tropických deštných lesích Papui - Nové Guineje

Autor: Vlašánek Petr, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Populáční struktura a disperze vybraných druhů motýlů v tropických deštných lesích Papui-Nové Guineje

Autor: Vlašánek Petr, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Potravní preference hraboše polního (Microtus arvalis)

Autor: Lantová Petra

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2011

 
Prostorová distribuce ryb ve volné vodě údolních nádrží

Autor: Muška Milan, Mgr.

Školitel: Kubečka Jan, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Reproduction of domestic horses (Equus caballus): The effects of inbreeding, social environment and

Autor: Dubcová Jana, Mgr.

Školitel: Bartošová Jitka, Ing. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Reproductive strategies and group dynamics in the genus Acomys

Autor: Čížková (roz. Vašáková) Barbora

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2012

 
Reprodukční chování budníčka menšího (Phylloscopus collybita)

Autor: Brandl Pavel

Školitel: Veselovský Zdeněk

Obhájeno: 2001

 
Revize Palearktických druhů rodu Baetis s. lat. (Ephemeroptara:Baetidae)

Autor: Sroka Pavel

Školitel: Soldán Tomáš

Obhájeno: 2011

 
Role of sunbirds in Afromiontane pollination systems

Autor: Padyšáková Eliška, Mgr.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 
Rozlišování nevhodné kořisti ptačími predátory

Autor: Veselý Petr

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2010

 
Scavenging on invertebrate carcases: identification of principal scavengers, estimation of source availability and distribution

Autor: Foltan Pavel

Školitel: Konvička Martin

Obhájeno: 2010

 
Songbased rival assessment in songbirds

Autor: Linhart Pavel, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2014

 
Speciační mechanismy neotropických cichlid

Autor: Piálek Lubomír

Školitel: Říčan Oldřich, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2009

 
Taxonomické studie o rodech Amiota Loew, Phortica Schiner a Apsiphortica Okada ( Diptera, Drosophilidae, Steganinae)

Autor: Máca Jan

Školitel: Chvála

Obhájeno: 2001

 
Tri-trophic Interactions of Host Plants, Gall-forming Insects, and their Parasitoids in the Tropical

Autor: Butterill Philip Thomas

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2015

 
Vibrational communication of subterranean rodents

Autor: Hrouzková (roz. Knotková) Ema

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2012

 
Vliv maternální kondice na alokaci a poměr pohlaví mláďat a mimoparová paternita u racka chechtavého

Autor: Piálková (roz. Ležalová) Radka

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2010

 
Výběr stanovišť plůdkovým společenstvem ryb

Autor: Jůza Tomáš

Školitel: Kubečka Jan

Obhájeno: 2011

 
Vybrané aspekty hnízdní biologie a ekologie ťuhýka obecného (Lanius Collurio)

Autor: Šimek Jaroslav

Školitel: Veselovský Zdeněk

Obhájeno: 2007

 
Vybrané aspekty rozmnožování a vývoje ryb

Autor: Novák Jindřich

Školitel: Matěna Josef

Obhájeno: 2008

 
Vybrané aspekty vztahu ptačích predátorů k aposematické kořisti

Autor: Veselá Silvie

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2005

 
Význam diapauzy pro chladovou odolnost ploštic Pyrrhocoris apterus (L.) a Graphosoma lineatum (L.) v předzimním období

Autor: Šlachta Martin

Školitel: Hodek Ivo

Obhájeno: 2003

 
Závislost výskytu epigeické fauny na přilehlých mikrohabitatech v jedlobukových přírodních lesích Vsetínské vrchoviny

Autor: Spitzer Lukáš, RNDr. Mgr.

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 
Zrakové schopnosti podzemních hlodavců

Autor: Kott Ondřej, Mgr.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack